Statuss:
Īstenošanā

Lai novērstu un apkarotu ekonomiskos noziegumus, Latvijas Valsts policijā saskaņotā sadarbībā strādā vairākas struktūrvienības, no kurām vadošās savā specifikā ir Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde un Kriminālistikas pārvalde. Efektīva darba rezultāta veicināšanai, būtisks ir nemitīgs izglītošanās un pieredzes apmaiņas process, tāpat izmeklēšanas ilguma īsināšana, kas iespējama līdztekus mūsdienīgu tehnoloģisko risinājumu ieviešanai izmeklētāju darbā.

Lai nodrošinātu iespēju veikt būtisku ieguldījumu un sniegtu nepieciešamo atbalstu minēto Valsts policijas struktūrvienību darbā, cīņā ar ekonomisko noziegumu novēršanu un apkarošanu, 2020. gada 3. jūlijā Valsts policija uzsāka dalību Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas “Starptautiskās policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projektā Nr.EEZ/VP/2020/1 “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā”.

INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

Nr.EEZ/VP/2020/1 “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā”

Mērķis

Efektīvāka ekonomisko noziegumu novēršana un apkarošana. 

Ar šī projekta palīdzību Valsts policija vēlas sasniegt  ātrāku un kvalitatīvāku ekonomisko noziegumu pirmstiesas izmeklēšanu, kā arī ātrāku un labākas kvalitātes dokumentu nodošanu kriminālvajāšanai. 

Paredzamie programmas rezultāti ir uzlabota ekonomisko noziegumu apkarošana, prevencijas efektivitāte un nostiprināta lietu izmeklēšanas kapacitāte.

Galvenās aktivitātes

Infrastruktūras un tehniskās kapacitātes uzlabošana (Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes un Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes telpu renovācija, IT rīka izstrāde);

Profesionālās kapacitātes un zināšanu uzlabošana ekonomisko noziegumu izmeklēšanas un ekspertīžu veikšanas jomā, organizējot seminārus, praktiskas apmācības, pieredzes apmaiņas braucienus un starptautiskas konferences.

Sadarbības partneri

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD);

IeM Informācijas centrs;

Nodrošinājuma valsts aģentūra.

Finansējums

Kopējais finansējums ir 8 389 124 euro

Vairāk informācijas www.eeagrants.lv

PROJEKTA JAUNUMI:

Noslēdzies projekts Nr. EEZ/VP/2020/1 “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā”

2024. gada 30. arpīlī noslēdzies projekts Nr. EEZ/VP/2020/1 “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā”
Skatīt vairāk

Projektā apmācīti vairāk nekā 3000 tiesībaizsardzības jomas darbinieki

Kopš 2020. gada organizētas vairākas apmācības un komandējumi, kuru mērķis bija ne vien pilnveidot darbinieku profesionālās zināšanas, bet arī padarīt efektīvākus un stiprināt sadarbības procesus starp tiesībaizsardzības iestādēm Latvijā un ārvalstīs.
Skatīt vairāk

Noslēgušās pieredzes apmaiņas vizītes ar Norvēģijas ekspertiem vides noziegumu apkarošanas jomā

Noslēgušās pieredzes apmaiņas vizītes ar Norvēģijas Nacionālo ekonomisko un vides noziegumu izmeklēšanas un kriminālvajāšanas iestādi.
Skatīt vairāk

Tiesībaizsardzības iestāžu finanšu analītiķi dalās pieredzē par finanšu izmeklēšanas aktualitātēm 2023. gadā

Pagājušā gada izskaņā, 28. decembrī, Valsts policijas koledžas Izmeklētāju mācību centra telpās norisinājās seminārs par ekonomisko noziegumu izmeklēšanas problemātiku “Finanšu izmeklēšanas aktualitātes tiesībaizsardzības iestādēs 2023. gadā”.
Skatīt vairāk

Eksperti: ES struktūrlīdzekļu noziegumu izmeklēšana norāda uz Latvijas reputāciju globālā mērogā

Pagājušajā nedēļā, 28. novembrī, norisinājās starptautisks seminārs “Eiropas Savienības struktūrlīdzekļu izkrāpšanas apkarošanas aktualitātes”.
Skatīt vairāk

Valsts policijas darbinieki pilnveido savas zināšanas par digitālo kriminālistiku

23. novembrī, norisinājās starptautisks seminārs par ekonomisko noziegumu apkarošanas jautājumiem "Digitālās kriminālistikas seminārs: Artefaktu meklēšanas veiksmīgākie paņēmieni".
Skatīt vairāk

Eksperti: virtuālās valūtas netiek regulētas pietiekami

19. un 20. oktobrī norisinājās seminārs "Virtuālās valūtas no izmeklēšanas perspektīvas", kurā tika apskatītas aktualitātes saistībā ar virtuālām valūtām lietvedībā esošos kriminālprocesos.
Skatīt vairāk

Valsts policijas izmeklētāji pilnveido zināšanas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas gadījumiem un līdzekļu atgūšanas iespējām

Sācies praktisks semināru cikls Valsts policijas reģionu pārvalžu izmeklētājiem ekonomisko noziegumu izmeklēšanas jomā
Skatīt vairāk

Norisinās telpu pārbūve Valsts policijas ēkās Stabu ielā 89 un Bruņinieku ielā 72B

2023. gada jūlijā tika uzsākta telpu pārbūve Valsts policijas ēkās Stabu ielā 89 un Bruņinieku ielā 72B, Rīgā. Projektu īsteno Valsts policija sadarbībā ar Nodrošinājuma valsts aģentūru un Iekšlietu ministrijas Informācijas centru.
Skatīt vairāk

Valsts policijas darbinieki pieredzes apmaiņas vizītē Eiropolā un Eirojust pilnveido sadarbību un zināšanas par finanšu un ekonomisko noziegumu apkarošanu

Aizvadītajā nedēļā no 28.-29.augustam Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas nodaļas (ENAP) 1.nodaļas delegācija, vadošo izmeklētāju un operatīvu darbinieku sastāvā, pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros apmeklēja Eiropola un Eirojusta mītnes.
Skatīt vairāk

Satiec Valsts policiju sarunu festivālā LAMPA!

9. un 10. jūnijā, Valsts policija aicina interesentus tikties klātienē Cēsīs, sarunu festivālā LAMPA, kur Iekšlietu ministrijas “Cilvēkdrošības teltī” Valsts policija organizē divas aktuālas diskusijas.
Skatīt vairāk

Valsts policijas darbinieki piedalās starptautiskās apmācībās par vides noziegumu apkarošanu

Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde (ENAP) kopā ar Norvēģijas Nacionālās ekonomisko un vides noziegumu izmeklēšanas un kriminālvajāšanas iestādi (ØKOKRIM) ir uzsākuši tiesībaizsardzības iestāžu d
Skatīt vairāk

Tiesībaizsardzības iestāžu darbinieki pilnveido zināšanas saistībā ar noziedzīgi iegūtas mantas procesiem

26. maijā un 29. maijā Valsts policijā norisinājās praktisks divu dienu seminārs “Par noziedzīgi iegūtas mantas procesa izspēli: no FID ziņojuma līdz tiesas izspēlei”.
Skatīt vairāk

Eksperti: Jāstiprina iestāžu spēks un sadarbība nelegāla satura apkarošanai

Norisinājās seminārs “Valsts informatīvās telpas stiprināšana ģeopolitiskajās reālijās. Nelikumīga audiovizuāla satura izplatīšanas apkarošana un izmeklēšana”, kurā tika apskatīti zinātniski un praktiski aspekti nelegāla audiovizuālā satura izmeklēšanā un
Skatīt vairāk

Valsts policija smeļas pieredzi vienā no Eiropas Savienībā vadošajām tiesībaizsardzības iestādēm cīņā ar ekonomiskajiem noziegumiem – Guardia di Finanza

Valsts policija smeļas pieredzi vienā no Eiropas Savienībā vadošajām tiesībaizsardzības iestādēm cīņā ar ekonomiskajiem noziegumiem – Guardia di Finanza
Skatīt vairāk

Norisinājusies Latvijā pirmā starptautiskā konference par aktualitātēm kibernoziegumu apkarošanā un izmeklēšanā

Šī gada 22. un 23. martā Valsts policijas Kibernoziegumu apkarošanas pārvalde pirmo reizi Latvijā organizēja starptautisku konferenci par aktualitātēm kibernoziegumu apkarošanā un izmeklēšanā. Konference norisinājās projekta EEZ/VP/2022/1
Skatīt vairāk

Cīņa pret ekonomiskajiem noziegumiem Latvijā: EEZ grantu projektā apmācīti vairāk nekā 1600 darbinieki

Šī gada 27. janvārī Norvēģijas Ārlietu ministrijas un Norvēģijas vēstniecības pārstāvji viesojās īpašā vizītē pie Iekšlietu ministrijas un Valsts policijas pārstāvjiem “Atbalsts Valsts policijai ekonomi. Vizītes mērķis bija noskaidrot EEZ grantu projekta
Skatīt vairāk

Valsts policijas darbinieki pilnveido zināšanas seminārā par datu plūsmas analīzi

Pirmdien, 12. decembrī, norisinājās seminārs par ekonomisko noziegumu apkarošanas jautājumiem “Datu plūsmas analīze”. To organizēja Valsts policija Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas ietvaros
Skatīt vairāk

ESAO pētījumā atzinīgi novērtēts panāktais progress cīņā ar ekonomiskajiem noziegumiem

Publicēts Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) veiktā pētījuma ziņojums par sadarbības un koordinācijas mehānismu starp Valsts policijas pārvaldēm un citām institūcijām, kas iesaistītas ekonomisko noziegumu izmeklēšanā.
Skatīt vairāk

Starptautisks seminārs par nelikumīgu akcizēto preču aprites izmeklēšanu pulcē teju 260 jomas profesionāļus

29. novembrī norisinājās starptautisks seminārs par ekonomisko noziegumu izmeklēšanas problemātiku "Nelikumīga akcizēto preču aprite iekšējā tirgū, pirmstiesas izmeklēšanas īpatnības un administratīvā prakse, ekspertīžu nozīmēšana, operatīvais darbs".
Skatīt vairāk

Jomas eksperti apspriež aktualitātes konferencē par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanu

Valsts policijas un Latvijas Republikas prokuratūras īstenotajā konferencē par finanšu sistēmu bez netīrās naudas “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršana un apkarošana” pulcējās vairāk nekā 350 nozares praktiķi un jomas eksperti.
Skatīt vairāk

Valsts policija stiprina zināšanas apmācību ciklā “Audiovizuāla satura nelikumīgas izplatības ierobežošana”

103 Valsts policijas reģionu pārvalžu amatpersonas piecu nedēļu ilgā apmācību ciklā šī gada maijā un jūnijā pilnveidoja zināšanas par ekonomisko noziegumu izmeklēšanas problemātiku nelikumīgas audiovizuāla satura izplatības ierobežošanas jomā. Nelegālā sa
Skatīt vairāk

Tiesībsargājošās iestādes pilnveido zināšanas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas izmeklēšanu

No 2022. gada 30. līdz 31. maijam norisinājās Valsts policijas organizēts seminārs “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas speciālistu forums: aktuālās tendences un izaicinājumi NILL izmeklēšanas jomā”.
Skatīt vairāk

Veiksmīga iestāžu sadarbība un inovācijas ir finanšu līdzekļu izkrāpšanas apkarošanas pamats

Šī gada 27. un 28. aprīlī norisinājās Valsts policijas organizēts starptautisks tiešsaistes seminārs “Eiropas Savienības finanšu līdzekļu izkrāpšanas apkarošana – jaunas tendences un veiksmes stāsti”. Tajā tika apspriestas aktualitātes finanšu līdzekļu
Skatīt vairāk

Pagarināts pretendentu pieteikumu termiņš iepirkumam par Valsts policijas ēku būvprojekta izstrādi

Līdz šī gada 20. aprīlim pagarināts pretendentu pieteikumu iesniegšanas termiņš Nodrošinājuma valsts aģentūras izsludinātajam atklātajam konkursam Valsts policijas ēku Rīgā, Stabu ielā 89 un Bruņinieku ielā 72B būvprojekta izstrādei, telpu pielāgošanai po
Skatīt vairāk

Aicina pretendentus pieteikties iepirkumam par Valsts policijas ēku būvprojekta izstrādi

Nodrošinājuma valsts aģentūra izsludinājusi atklātu konkursu Valsts policijas ēku Rīgā, Stabu ielā 89 un Bruņinieku ielā 72B būvprojekta izstrādei, telpu pielāgošanai policijas vajadzībām un autoruzraudzībai. Piedāvājumu iesniegšana notiek elektroniski
Skatīt vairāk

Valsts policijas darbinieki piedalās vadošo starptautisko ekspertu apmācībās par kibernoziegumiem, tumšo tīmekli un kriptovalūtu

Kopš pērnā gada novembra Valsts policijas ir uzsākusi darbinieku vērienīgu izglītošanu un tā turpināsies arī šogad, piesaistot labākos nozares ekspertus no visas pasaules un nodrošinot apmācības šobrīd īpaši aktuālu ekonomisko noziegumu jomā, kas tiek
Skatīt vairāk

Aicina sabiedrību sadarboties un iesaistīties vides noziegumu apkarošanā

Otrdien, 25. janvārī, platformās Delfi.lv un LSM.lv norisinājās Valsts policijas rīkota diskusija “Vides piesārņošana un zvejas pārkāpumi: Nezināšana vai nesodāmības sajūta?”. Diskusijas dalībnieki informēja par vides pārkāpumu aktualitātēm, vērienīgākajā
Skatīt vairāk

Nākamnedēļ norisināsies diskusija “Vides piesārņošana un zvejas pārkāpumi: Nezināšana vai nesodāmības sajūta?”

25. janvārī plkst. 13:00 platformās Delfi.lv un LSM.lv norisināsies Valsts policijas rīkota diskusija “Vides piesārņošana un zvejas pārkāpumi: Nezināšana vai nesodāmības sajūta?”. Vides piesārņošana un zvejas pārkāpumi ir aktuāla problēma Latvijā
Skatīt vairāk

Seminārs par ekonomisko noziegumu izmeklēšanas problemātiku projekta “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā” ietvaros

Šī gada 12. un 13. novembrī norisinājās Valsts policijas organizēts seminārs “Krimināllikuma un Kriminālprocesa normu iztulkošanas metodoloģijas īpatnības: interpretācijas metodes un piemērošana”.
Skatīt vairāk

Simpozija “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas aktuālās tendences un nākotnes izaicinājumi” dalībnieki: Jāturpina darbs pie vienotas starptautiskas izmeklēšanas prakses izveides

2021. gada 7. - 8. oktobrī Valsts policijas īstenotā projekta “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā” ietvaros norisinājās starptautiskais simpozijs “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu
Skatīt vairāk

Šonedēļ notiks vērienīgs starptautisks simpozijs tiesībsargājošajām iestādēm “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas aktuālās tendences un nākotnes izaicinājumi”

Šonedēļ, 7. un 8. oktobrī, Valsts policija sadarbībā ar Amerikas Savienoto Valstu vēstniecību Latvijā organizē vienu no vērienīgākajiem profesionālās pilnveides starptautiskajiem pasākumiem tiesībsargājošo iestāžu, prokuratūras un tiesu darbiniekiem, lai
Skatīt vairāk

Iestādes starptautiskā seminārā pilnveido zināšanas par noziegumu izmeklēšanu, kas saistīti ar korupciju un iepirkumiem

No 2021. gada 13. maija līdz 14. maijam norisinājās Valsts policijas īstenotā projekta Nr.EEZ/VP/2020/1 “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā” starptautiskais seminārs par ekonomisko
Skatīt vairāk

Iestādes starptautiskā seminārā pilnveido zināšanas par vides noziegumiem un to apkarošanu

No 2021. gada 30. marta līdz 31. martam norisinājās Valsts policijas īstenotā projekta Nr.EEZ/VP/2020/1 “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā” starptautiskais seminārs par ekonomisko
Skatīt vairāk

Uzsākts EEZ projekts „Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā”.

2020. gada 3. jūlijā tika uzsākts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas „Starptautiskās policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projekts „Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai
Skatīt vairāk