Saņemot iesniegumu ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības iegūšanai , Valsts policija izvērtē iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, salīdzina ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atbilstību ar Latvijas Republikā noteiktajām prasībām profesionālās kvalifikācijas iegūšanai detektīva, apsardzes darbinieka, pirotehniķa, spridzinātāja vai spridzināšanas darbu vadītāja profesijā, un pieņem lēmumu par pretendenta izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību.
Ja profesionālā kvalifikācija tiek atzīta par atbilstošu, Valsts policija izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību.

Latvijas iedzīvotājiem, kuriem ir tiesības strādāt detektīva, apsardzes darbinieka, pirotehniķa, spridzinātāja vai spridzināšanas darbu vadītāja profesijā un kuri vēlas strādāt attiecīgi minētajās profesijās ārvalstīs, var būt nepieciešama profesionālās kvalifikācijas atzīšana ārvalstī, kurā persona vēlas strādāt. Uzņemošās valsts kompetentā institūcija var pieprasīt personai Valsts policijas izsniegtu izziņu, kurā ir apliecināts:

  1. personas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju;
  2. personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā reglamentētā profesijā;
  3. ka personai nav atņemtas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ.