Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  23.01.2024.
  Valsts policija sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru un Valsts robežsardzi uzsāka Eiropas Savienības Iekšējās drošības fonda 2021.-2027. gada perioda projekta Nr. VP/IDF/2023/7 “Vienotas kriminālizlūkošanas sistēmas pilnveide”…
  12.10.2023.
  Informācija par projektu Valsts policija sadarbībā ar Lietuvas Centrālo Projektu vadības aģentūru un Lietuvas Policijas departamentu īsteno EuropeAid projektu “Atbalsts tiesībaizsardzības un drošības reformām Armēnijā”. Projekta vadošā loma ir…
  Kvalitatīvai tiesu ekspertīzes veikšanai ir būtiski nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošu tehnisko nodrošinājumu un atbilstoši kvalificētu personālu. Ņemot vērā tiesu ekspertīžu institūta reformas prasības, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (IeM IC) sadarbībā ar Valsts robežsardzi (VRS), Valsts policiju (VP) un VAS “Valsts nekustamie īpašumi” īsteno Iekšējās drošības fonda 2014.–2020.gada programmas projektu Nr. IC/IDF/2020/6 „Ieceļošanas…
  Statuss:
  Īstenošanā
  09.09.2021.
  CounteR – Radikalizācijas apkarošana drošākai pasaulei: Situācijas apzināšanās platforma vardarbīgā terorisma un noziedzības prognozēšanai, radikalizācijas apkarošanai un sabiedrības aizsardzībai, stingri  ievērojot privātumu. 19 organizācijas no…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs 2020.gada 15.aprīlī uzsāka Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu…
  Projekta LLI - 451 "SCAPE II" “Ar sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība, stiprinot komunikāciju un sadarbību starp pašvaldībām un policiju” mērķis ir uzlabot sabiedrības drošību, uzlabojot drošības dienestu un pašvaldību darbinieku…
  Statuss:
  Īstenošanā
  22.02.2021.
  Projekts izstrādāts un tiks īstenots sadarbojoties Latvijas Universitātes Juridiskajai fakultātei, Sabiedrības integrācijas fondam, Tiesu administrācijai, Valsts policijai un Latvijas Republikas Prokuratūrai. Latvija jau kopš neatkarības atgūšanas ir…
  “Cilvēku drošības uzlabošana Baltijas jūras piekrastē, izmantojot pārrobežu sadarbību starp Rietumu reģonu Lietuvā un Kurzemes reģionu Latvijā” “Increasing people safety in the Baltic Sea through cross-border cooperation in the Western Lithuania and…
  Lai novērstu un apkarotu ekonomiskos noziegumus, Latvijas Valsts policijā saskaņotā sadarbībā strādā vairākas struktūrvienības, no kurām vadošās savā specifikā ir Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde un…