Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  Valsts policija sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru 2024.gada 1.maijā uzsāka Eiropas Savienības Iekšējās drošības fonda 2021.-2027. gada perioda projekta Nr. VP/IDF/2024/1 “Noziedzīgos nodarījumos cietušo personu - īpaši…
  INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU Projekts "Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana" Mērķis Veicināt tiesiskumu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, krāpšanas, finanšu,…
  Projekta nosaukums: Tehniskā nodrošinājuma un digitālo risinājumu ieviešana izmeklēšanas procesa efektīvai darbībai, sabiedriskās kārtības un drošības monitoringa uzlabošanai Projekta vadošais partneris: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs …
  Lai uzlabotu operatīvās vadības struktūrvienību materiāltehnisko nodrošinājumu, Valsts policija īsteno projektu “Operatīvās vadības struktūrvienību un speciālo uzdevumu vienības (SUB) kapacitātes un materiāltehniskā nodrošinājuma uzlabošana” ar Iekšējās…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Valsts policija sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru un Valsts robežsardzi uzsāka Eiropas Savienības Iekšējās drošības fonda 2021.-2027. gada perioda projekta Nr. VP/IDF/2023/7 “Vienotas kriminālizlūkošanas sistēmas pilnveide”…
  12.10.2023.
  Informācija par projektu Valsts policija sadarbībā ar Lietuvas Centrālo Projektu vadības aģentūru un Lietuvas Policijas departamentu īsteno EuropeAid projektu “Atbalsts tiesībaizsardzības un drošības reformām Armēnijā”. Projekta vadošā loma ir…
  Kvalitatīvai tiesu ekspertīzes veikšanai ir būtiski nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošu tehnisko nodrošinājumu un atbilstoši kvalificētu personālu. Ņemot vērā tiesu ekspertīžu institūta reformas prasības, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas…
  Statuss:
  Noslēdzies
  09.09.2021.
  CounteR – Radikalizācijas apkarošana drošākai pasaulei: Situācijas apzināšanās platforma vardarbīgā terorisma un noziedzības prognozēšanai, radikalizācijas apkarošanai un sabiedrības aizsardzībai, stingri  ievērojot privātumu.   Veiksmīgi…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs 2020.gada 15.aprīlī uzsāka Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu…
  Projekta LLI - 451 "SCAPE II" “Ar sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība, stiprinot komunikāciju un sadarbību starp pašvaldībām un policiju” mērķis ir uzlabot sabiedrības drošību, uzlabojot drošības dienestu un pašvaldību darbinieku…