Ziņo par likumpārkāpumu

Valsts policijas palīdzības tālrunis – 110

 • Bezmaksas
 • Diennakts
 • Darbojas zvanot gan no mobilā, gan fiksētā tālruņa
 • Savieno ar jebkuru dežūrdaļu
 • Visas sarunas tiek ierakstītas

Palīdzības tālrunis paredzēts tiem gadījumiem, kad Jums ir nepieciešama tūlītēja policijas palīdzība – ja notiek nopietns sabiedriskās kārtības apdraudējums, noziegums vai ceļu satiksmes negadījums.

Gadījumā, ja neatrodaties Latvijā, zvaniet +371 67014002.

 

Ko un kā teikt, kad Jūs zvanāt uz 110

 • Izsakieties pēc iespējas ātrāk un skaidrāk – kas ir noticis? Kur ir noticis? Kas zvana?
 • Saglabājiet mieru un atbildiet uz policijas darbinieka papildjautājumiem!
 • Atcerieties visu pēc iespējas precīzāk par negadījumā iesaistītajām personām, satiksmes līdzekļiem vai apstākļiem.
 • Nepārtrauciet sarunu pirms policijas darbinieka!

Izskaidrojiet arī bērniem, kādos gadījumos ir jāzvana uz 110 un kas ir jāsaka!

Rakstisks iesniegums policijai

Rakstisku iesniegumu ar lūgumu uzsākt izmeklēšanu var uzrakstīt

 • klātienē jebkurā policijas iecirknī
 • elektroniski portālā latvija.gov.lv, izmantojot e-adresi. Tādējādi iesniegums tiks iesniegts, izmantojot kvalificētu paaugstinātas drošības autentifikācijas līdzekli
 • elektroniski ar eParakstu, sūtot uz  pasts@vp.gov.lv
 • Smart-ID un iesniegumu parakstīt ar Dokobit, Lahdes
 • pa pastu uz kādu no policijas struktūrvienībām

Iesniegumā jānorāda:

 • detalizēta informācija par notikumu;
 • kādā veidā ir aizskartas Jūsu tiesības;
 • citu informāciju, kas varētu būt noderīga nozieguma vai pārkāpuma atklāšanai;
 • savus personas datus un adresi, ja ir iespējams, kontakttālruni.

Valsts policija jau iepriekš pateicas par Jūsu sniegto informāciju!

Valsts policijas informatīvais tālrunis

 • Valsts policijas informatīvais tālrunis - 67075333

 • Valsts policijas informatīvais tālrunis ceļu satiksmes jautājumos  - 67208108

 

Valsts policijas struktūrvienību uzticības tālruņi un e-pasts

 • Vienotais Valsts policijas uzticības tālrunis informācijas sniegšanai par likumpārkāpumiem un tos izdarījušām personām (šis ir automātiskais atbildētājs, tāpēc informāciju precīzi jādefinē - vieta, laiks, kas noticis un iesaistītās personas. Ja nepieciešama tūlītēja palīdzība, jāizmanto VP palīdzības tālrunis 110) - 67075444

 • Valsts policijas Iekšējā kontroles biroja uzticības tālrunis informācijas sniegšanai par Valsts policijas nodarbināto iespējamo prettiesisko rīcību - 67075456

 • Valsts policijas e-pasts informācijas sniegšanai par likumpārkāpumiem un tos izdarījušām personām - uzticiba@vp.gov.lv