Cena
Skatīt maksājumus

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Valsts policijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

Galvenā kārtības policijas pārvalde

gkpp [at] vp.gov.lv
Čiekurkalna 1.līnija 1, k - 4, LV - 1026

Kriminālistikas pārvalde

kp [at] vp.gov.lv
Bruņinieku iela 72B, Rīga

Vēršam uzmanību, ka Valsts policija sniedz maksas pakalpojumu, organizējot sabiedriskās kartības un drošības nodrošināšanu privātpersonas organizētos publiskos pasākumos, ar šādiem nosacījumiem: 

 • 14 dienas pirms pasākuma tiek iesniegts iesniegums par nepieciešamību sniegt pakalpojumu;
 • Iesniegumā nepieciešams norādīt: 
  • publiska pasākuma organizatora kontaktinformāciju;
  • publiska pasākuma norises vietu, datumu, laiku;
  • publiska pasākuma veidu un mērķi;
  • publiska pasākuma apmeklētāju un dalībnieku skaitu;
  • iespējamos apdraudējuma riskus sabiedriskajai kartībai un drošībai;
  • par sabiedrisko kartību un drošību atbildīgās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru, e-pastu;
  • publiska pasākuma kontaktpersonu, ar kuru var sazināties par finanšu jautājumiem;
  • citus faktorus, kas var negatavi ietekmēt publiska pasākuma netraucētu un drošu norisi bez Valsts policijas klātbūtnes. 
 • 3 (trīs) darba dienu laikā pirms pasākuma tiek veikta priekšapmaksa par pakalpojumu.

 

Valsts policijas sniegtos maksas pakalpojumus nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 903

 

Nr.
p. k.

Maksas pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN (euro)

1.

Valsts policijas darbinieka – kārtības uzturētāja – iesaistīšana publiskos pasākumos, kurus organizē privātpersona

stunda

18,44

3,87 22,31

2.

Valsts policijas speciālo uzdevumu bataljona darbinieka iesaistīšana šā cenrāža 1. punktā minēto uzdevumu veikšanā

stunda

20,31

4,27 24,58

3.

Valsts policijas darbinieka iesaistīšana ceļu satiksmes regulēšanā publiskos pasākumos, kurus organizē privātpersona

stunda

18,44

3,87 22,31

4.

Valsts policijas transportlīdzekļa izmantošana šā cenrāža 1., 2., 3. un 7. punktā minēto uzdevumu veikšanā

4.1.

vieglais automobilis

stunda

16,03

3,37

19,40

4.2.

motocikls

stunda

8,39

1,76

10,15

4.3.

ūdens transportlīdzeklis

stunda

63,30

13,29

76,59

5.

Valsts policijas dienesta suņa izmantošana šā cenrāža 1. punktā minēto uzdevumu veikšanā

stunda

2,74

0,58

3,32

6.

Valsts policijas dienesta zirga izmantošana šā cenrāža 1. punktā minēto uzdevumu veikšanā

stunda

2,85

0,60

3,45

7.

Publiska pasākuma vietas pārbaude sprāgstvielu, sprādzienbīstamu priekšmetu, spridzināšanas ietaišu un līdzīgu priekšmetu atklāšanai

stunda

97,64

20,50

118,14

8.

Valsts policijas transportlīdzekļu izmantošana lielgabarīta vai smagsvara transportlīdzekļu pavadīšanā1

8.1.

par maršruta kilometru

kilometrs

0,52

0,11

0,63

8.2.

par maršrutā pavadīto stundu

stunda

18,44

3,87

22,31

9.

Privātpersonas ieroča un munīcijas uzglabāšana

stunda

0,74

0,15

0,89

10.

Kopēšana

10.1.

melnbalta kopija uz Valsts policijas papīra, A4 formāta, vienpusēja

viena kopija

1,52

0,32

1,84

10.2.

melnbalta kopija uz Valsts policijas papīra, A4 formāta, divpusēja

viena kopija

3,02

0,63

3,65

10.3.

melnbalta kopija uz Valsts policijas papīra, A3 formāta, vienpusēja

viena kopija

3,07

0,64

3,71

10.4.

ieraksts matricā

viena matrica

15,02

3,15

18,17

11.

Auksto ieroču ekspertīze2

stunda

49,62

0,00

49,62

12.

Ballistiskā ekspertīze2

stunda

95,70

0,00

95,70

13.

Daktiloskopiskās kartes izgatavošana2

viena vienība

41,86

0,00

41,86

14.

Daktiloskopiskā ekspertīze

stunda

56,63

11,89

68,52

15.

DNS profila noteikšana ar gēnu analīzes metodi3

viens DNS profils

283,94

59,63

343,57

16.

Dokumentu tehniskā ekspertīze

stunda

65,77

13,81

79,58

17.

Eksperta amata kandidāta apmācība

stunda

5,93

1,25

7,18

18.

Skaņu ierakstu ekspertīze2

stunda

96,77

0,00

96,77

19.

Grāmatvedības ekspertīze2

stunda

77,24

0,00

77,24

20.

Habitoloģiskā ekspertīze2

stunda

48,44

0,00

48,44

21.

Informācijas tehnoloģiju ekspertīze2

stunda

74,99

0,00

74,99

22.

Klasiskā paternitātes/maternitātes noteikšana ar DNS gēnu analīzes metodi

trīs DNS profili

336,34

70,63

406,97

23.

Pirotehnikas izstrādājumu klasificēšana2

viena vienība

95,80

0,00

95,80

24.

Rokrakstu ekspertīze

stunda

65,68

13,79

79,47

25.

Sprādzientehniskā ekspertīze2

stunda

95,60

0,00

95,60

26.

Trasoloģiskā ekspertīze2

stunda

61,01

0,00

61,01

27.

Ugunsgrēku tehniskā ekspertīze2

stunda

59,45

0,00

59,45

28.

DNS profilu salīdzināšana

divu DNS profilu salīdzināšana

80,19

16,84

97,03

Piezīmes.

1 Cena (ar pievienotās vērtības nodokli) par pakalpojumu tiek noteikta, summējot cenu (ar pievienotās vērtības nodokli) par katra izmantotā transportlīdzekļa maršrutā nobraukto attālumu (kilometros) un cenu (ar pievienotās vērtības nodokli) par maršrutā pavadīto laiku (stundās).

Maksājuma informācija:
Saņēmējs: Valsts policija Reģ.Nr.90000099040
Saņēmēja BIC: TRELLV22
Konta nr. LV67TREL2140091031000

Iesniegumu par pakalpojumu var iesniegt elektroniski vai personīgi:

No 1. punkta līdz 7. punktam atbildīga ir Valsts policijas Galvenā kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvalde: e-pasts pasakumi@vp.gov.lv, adrese: Rīga, Čiekurkalna 1. līnija 1, korp.4;

No 8.punkta līdz 8.2. punktam atbildīga ir Valsts policijas Galvenā kārtības policijas pārvaldes Satiksmes drošības pārvalde: e-pasts sdp@vp.gov.lv, adrese: Rīga, Ezermalas iela 10B; 

No 9.punkta līdz 28. punktam atbildīga ir Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde: e-pasts kp@vp.gov.lv, adrese: Rīga Bruņinieku iela 72b.

Darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8.00-16.30.

 

2 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma3. panta astoto daļu.

3 Ja Kriminālistikas pārvaldei paternitātes noskaidrošanai nepieciešams analizēt vairāk nekā triju personu profilus, cenu (ar pievienotās vērtības nodokli) par papildu DNS profila noteikšanu rēķina, izmantojot šā cenrāža 22. punktā minēto klasiskās paternitātes/maternitātes noteikšanas cenu (ar pievienotās vērtības nodokli) un papildus pieskaitot šā cenrāža 15. punktā minēto cenu (ar pievienotās vērtības nodokli) par vēl viena DNS profila noteikšanu.

Saņemt pakalpojumu