Veicot maksājumu, jāpārliecinās, vai sodu piemērojusi Valsts policija vai pašvaldības policija!

Valsts policijai ir vairāki konti. Attiecīgi par dažādu sodu apmaksu, maksājumi jāveic uz dažādiem kontiem. Veicot maksājumu, aicinām izmantot Latvijas valsts portālu latvija.gov.lv, izvēloties e-pakalpojumu Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa” (lēmumu apskatīt un apmaksāt iespējams pēc tā spēkā stāšanās! ), bet, ja pārkāpums fiksēts ar tehniskajiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli, apmaksa veicama vietnē fotoradari.gov.lv, izmantojot CSDD e-pakalpojumus https://e.csdd.lv/.

 

Ja tomēr esat izvēlējies veikt maksājumu, ievadot datus manuāli, jāatceras, ka:

  • maksājuma mērķī obligāti norāda: lēmuma nr., bet, ja pārkāpums fiksēts ar tehniskajiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli, - arī transportlīdzekļa reģistrācijas nr.;

  • katrs naudas sods apmaksājams atsevišķi;

  • naudas soda iekasēšanas izdevumus sedz persona, kas maksā naudas sodu.

 

Ar lēmumiem piemērotie sodi par pārkāpumiem, kas fiksēti ar tehniskajiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli, sodi samaksājami:

lēmums, kura sērijas numurs sākas ar FR, FT, GA, PP, CN, MS

lēmums, kura sērijas numurs sākas ar 052, VL vai ER


Banka/Iestāde: Valsts kase

Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22

Reģ. Nr. 90000050138

Konta Nr. LV31TREL1060141015220

Maksājuma mērķis: lēmuma numurs, transportlīdzekļa reģistrācijas numurs

Ekonomiskās klasifikācijas kods (EEK): 10152 

Juridiskā adrese: Smilšu iela 1, Rīga, Latvija, LV – 1919

Banka/Iestāde: Valsts kase

Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22

Reģistrācijas Nr. 90000050138

Konta Nr. LV70TREL1060141015100

Maksājuma mērķis: lēmuma numurs, transportlīdzekļa reģistrācijas numurs

Ekonomiskās klasifikācijas kods (EEK): 10151

Juridiskā adrese: Smilšu iela 1, Rīga, Latvija, LV – 1919

Ar tehniskajiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli, fiksēto pārkāpumu un personai piemēroto naudas sodu apmaksu iespējams veikt:

Naudas sodi, ko piemēro Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē

Banka/Iestāde: Valsts kase

Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22

Reģ. Nr. 90000050138

Konta Nr. LV05TREL1060141015300

Maksājuma mērķis: lēmuma Nr.

Ekonomiskās klasifikācijas kods (EEK): 10153

Juridiskā adrese: Smilšu iela 1, Rīga, Latvija, LV – 1919

Naudas sodi, ko piemēro Valsts policija, izņemot ceļu satiksmi

un

maksājumi, kas saistīti ar procesuālo izdevumu atlīdzināšanu, piespiedu naudas samaksu

 

Banka/Iestāde: Valsts kase

Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22

Reģ. Nr. 90000050138

Konta Nr. LV28TREL1060141011200

Maksājuma mērķis: lēmuma Nr. vai lietas Nr.

Ekonomiskās klasifikācijas kods (EEK): 10112

Juridiskā adrese: Smilšu iela 1, Rīga, Latvija, LV – 1919

Par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem, ko piemēro Rīgas pašvaldības policija (vairāk informācijas Rīgas pašvaldības policijas vietnē)

Saņēmējs: Rīgas pilsētas pašvaldība

Saņēmēja bankaLuminor Bank AS Latvijas filiāle

Bankas kodsRIKOLV2X

Reģistrācijas Nr. 90011524360

Konta nr.  LV69RIKO0000084239677

Saņēmēja adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050