Trauksmes celšanas likums, kas stājās spēkā 2022. gada 4. februārī, nosaka ikvienam tiesības celt trauksmi publiskajā un privātajā sektorā par darba vidē novērotu sabiedrības interešu apdraudējumu.

Trauksmes celšana – iespēja ikvienam veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu iestādes darbību, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli.

Trauksmes cēlējs — fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Trauksmes celšanas ziņojumu kompetentajai institūcijai var iesniegt

  1. ar elektroniskās formas starpniecību tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv
  2. vai arī aizpildo veidlapu un sūtot to uz institūcijas trauksmes celšanas e-adresi, pa pastu vai iesniedzot klātienē.

Valsts policijā iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu (arī iekšējās trauksmes celšanas ziņojumu) var šādos veidos –

  • e-pasts: trauksmescelejs@vp.gov.lv;
  • klātienē Čiekurkalna 1. līnija 1, k-4, Rīga, LV-1026;
  • pa pastu Čiekurkalna 1. līnija 1, k-4, Rīga, LV-1026;
  • pasta kastē "Trauksmes celšanas ziņojumiem" Valsts policijas ēkā Čiekurkalna 1.līnija 1., k.4., Rīga, pirmajā stāvā vai teritoriālajā reģiona pārvaldē.

Ja vēlaties trauksmes cēlēja ziņojumu iesniegt rakstītu brīvā formā, sūtot pa pastu iesniegt, personīgi ierodoties (atstāt pastkastē vai nodot atbildīgajai personai), pirms ziņojuma teksta ir vēlams pievienot skaidri redzamu norādi "Trauksmes cēlēja ziņojums". Piemēram, var pirms ziņojuma uz atsevišķas baltas lapas uzrakstīt "Trauksmes cēlēja ziņojums". Sūtot ziņojumu pa pastu, ieteicams to ielikt papildu aploksnē vai mapītē ar šādu norādi.

Likums paredz, ka trauksmi par pārkāpumiem var celt tostarp ar iekšējo trauksmes celšanas sistēmu. Tas nozīmē, ka ikviens iestādē nodarbinātais var informēt par kādu iespējamu, sabiedrībai būtiskas intereses skarošu pārkāpumu šīs iestādes darbībā, lai to laikus novērstu,` pirms apdraudēta iestādes reputācija, tai radušies zaudējumi vai tiek iesaistītas kompetentās valsts institūcijas. Tieši darbiniekiem ir iespēja pamanīt iespējamos pārkāpumus un, pateicoties savām profesionālajām zināšanām un pieredzei, novērtēt to bīstamību.

Izmantojot ziņošanai iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, ziņojums nonāk vistuvāk “problēmas cēlonim” un paustās bažas var operatīvi izvērtēt, kā arī novērst iespējamo pārkāpumu vai identificēt sistemātiska rakstura trūkumus.

Kad saņemts trauksmes cēlēja ziņojums, iesniedzēja personas dati tiek pseidonimizēti.

Trauksmes cēlēja personas datiem, ziņojumam un tam pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

Ikvienai personai (institūcijai), kas saņēmusi trauksmes cēlēja ziņojumu vai veic jebkādas darbības ar to, ir pienākums nodrošināt trauksmes cēlēja personas datu pienācīgu aizsardzību. Trauksmes cēlēja personas datus var nodot tikai personām (institūcijām), kurām tie nepieciešami trauksmes cēlēja ziņojuma vai uz tā pamata ierosinātas pārkāpuma lietas izskatīšanai vai trauksmes cēlēja vai viņa radinieku aizsardzībai. Vairāk par trauksmes cēlēja aizsardzību lasi trauksmescelejs.lv mājaslapas aizsardzības sadaļā.

Pie iestādes kontaktpersonām var vērsties, lai saņemtu konsultācijas par iespēju celt trauksmi un uzzinātu par sava ziņojuma izskatīšanas gaitu.

 

Trauksmes celšanas kontaktpersona: 

Jautājumos saistītos ar noziedzīga nodarījuma izdarīšanu - Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālizlūkošanas vadības pārvaldes Metodiskās vadības un kontroles nodaļas  galvenā inspektore Rita Kuļikova, tel.67075241, e-pasts: rita.kulikova@vp.gov.lv.

Jautājumos par sabiedriskās kārtības apdraudējumiem - Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes Dienestu koordinācijas biroja priekšniece, pulkvežleitnante Mārīte Ziemele, tel. 67075209, e-pasts: marite.ziemele@vp.gov.lv

Jautājumos par profesionālās ētikas normu un dienesta disciplīnas pārkāpumiem, kā arī iekšējo ziņošanu - Valsts policijas Iekšējās kontroles biroja priekšniece Iveta Smoča, tel. 67075090, e-pasts: iveta.smoca@vp.gov.lv

Vairāk par trauksmes celšanu uzzini www.trauksmescelejs.lv