Iekšējā drošības fonda 2021.-2027. gada plānošanas perioda mērķis ir veicināt augsta līmeņa drošību Eiropas Savienībā, jo īpaši apkarojot smago un organizēto noziedzību, kibernoziedzību, terorismu, kā arī atbalstot un aizsargājot noziegumu upurus.

Iekšējās drošības fonda specifiskie mērķi:

  • Veicināt informācijas apmaiņu starp un ar Savienības tiesībaizsardzības un citām kompetentajām iestādēm un  Savienības struktūrām, kā arī ar trešajām valstīm un starptautiskām organizācijām un veicināt dalībvalstu saistītās spējas (kapacitātes);
  • Pastiprināt pārrobežu kopīgās operācijas, ko veic Savienības tiesībaizsardzības iestādes un citas kompetentās iestādes, saistībā ar visas formas noziegumiem, īpaši saistībā ar terorismu un smagiem noziegumiem un, organizēto noziedzību ar pārrobežu dimensiju;
  • atbalstīt centienus stiprināt spējas saistībā ar noziedzības un terorisma apkarošanu un novēršanu, jo īpaši, pastiprinot sadarbību starp publiskajām iestādēm, pilsonisko sabiedrību un privātajiem partneriem visās dalībvalstīs.

 

Plašāka informācija par Iekšējās drošības fonda 2021. – 2027. gada plānošanas periodu atrodama Iekšlietu ministrijas (vadošās iestādes) mājas lapā.

Iekšējā drosības fonda īstenotie projekti:

Nr. VP/IDF/2023/7 Vienotas kriminālizlūkošanas sistēmas pilnveide

Nr. VP/IDF/2023/7 Vienotas kriminālizlūkošanas sistēmas pilnveide
Skatīt vairāk