Statuss:
Īstenošanā
VP logo, forma

Valsts policija sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru un Valsts robežsardzi uzsāka Eiropas Savienības Iekšējās drošības fonda 2021.-2027. gada perioda projekta Nr. VP/IDF/2023/7 “Vienotas kriminālizlūkošanas sistēmas pilnveide” īstenošanu. Šī projekta mērķu pamatā ir stiprināt informācijas apmaiņu, pārrobežu sadarbību un noziedzības novēršanu un apkarošanu.

Līdz šim gan Iekšlietu ministrijā, gan Valsts policijā veikta virkne pasākumu ar mērķi stiprināt uz kriminālizlūkošanu balstītu smagās un organizētās noziedzības apkarošanu, tomēr vērtējot un salīdzinot Latvijas iespējas ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, nepieciešams tās stiprināt, lai pilnvērtīgi izpildītu uzticētos uzdevumus un saistības gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī.

 

INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

Nr. VP/IDF/2023/7 “Vienotas kriminālizlūkošanas sistēmas pilnveide”

Mērķis

Nacionālās kriminālizlūkošanas (NKIM) informācijas sistēmas, tās infrastruktūras un analītiskā rīka izveide un pilnveidošana, attīstot to Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs – Valsts policijā un Valsts robežsardzē. 

Galvenās aktivitātes

  • Kriminālizlūkošanas atbalsta informācijas sistēmas (KAIS) izstrāde atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.37, tās  testēšana un ieviešana, kā arī šīs sistēmas starptautiskās informācijas integrēšanas risinājumu izstrāde;
  • KAIS aizsargātās infrastruktūras izveide;
  • Ārējo un iekšējo normatīvo aktu pilnveidošana un izveide;
  • Darbinieku apmācības ar KAIS;
  • Kriminālizlūkošanas organizācijas un kriminālizlūkošanas informācijas analīzes metodoloģiju izstrāde un pilnveidošana.

Sadarbības partneri

IeM Informācijas centrs

Finansējums

Kopējais finansējums: 9 153 315 euro

Fonda finansējums: 6 864 986 euro

Valsts budžets: 2 288 329 euro

Projekta īstenošanas laiks 01.12.2023. – 31.05.2027.

PROJEKTA JAUNUMI:

Valsts policija projektā turpina vienotas kriminālizlūkošanas sistēmas pilnveidi

Pagājušā gada 1. decembrī Valsts policija sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru un Valsts robežsardzi uzsāka Eiropas Savienības Iekšējās drošības fonda 2021.-2027. gada perioda projekta Nr. VP/IDF/2023/7 “Vienotas kriminālizlūkošanas sist
Skatīt vairāk