ERAF logo

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) tika izveidots 1975.gadā, lai izlīdzinātu reģionālās atšķirības Kopienas ietvaros. Šī fonda ietvaros palīdzība tiek sniegta mazāk attīstītajiem reģioniem, galvenokārt koncentrējoties uz publiskās infrastruktūras uzlabošanu un uzņēmējdarbības veicināšanu.

ERAF finansējums paredzēts šādiem pasākumiem:

  • biznesa vides sakārtošanai un konkurētspējas paaugstināšanai, jo īpaši mazajos un vidējos uzņēmumos;
  • vietējās ekonomikas, t.sk. tūrisma un kultūras mantojuma saglabāšanai;
  • izpētei un tehnoloģiju attīstībai;
  • vietējo, reģionālo transporta, telekomunikāciju un enerģētikas tīklu un tiem piekļaujošās infrastruktūras attīstībai;
  • vides aizsardzībai un attīstībai;
  • potenciāla celšanai pētniecībā, zinātnē un tehnoloģijās u.c.

 

 

 

Jaunās paaudzes Integrētā iekšlietu informācijas sistēma (IIIS2)

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs 2020.gada 15.aprīlī uzsāka Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu pub
Skatīt vairāk

ERAF projekts “Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei”

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (turpmāk – IeM IC) sadarbībā ar Iekšlietu ministriju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Valsts policiju, Valsts robežsardzi (turpmāk – VRS) un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu 2018.gada 28.m
Skatīt vairāk