Vēršam uzmanību, ka par bezvēsts pazudušām personām uzskatāmas tādas, kuras pēkšņi un bez acīmredzama iemesla pametušas savu pastāvīgo vai pagaidu uzturēšanās vietu, neievēro savu ierasto dzīves veidu un sazināšanās ar tām nav iespējama, kā arī nepilngadīgās un tās personas, kuras vecuma, to fiziskā, garīgā stāvokļa vai slimības dēļ ir aprūpējamas, bet aizgājušas no mājām, ārstniecības iestādēm vai citām uzturēšanās vietām.

 

 

Rīcība personas meklēšanai
(Izprintē līdzņemšanai)

 

Ja persona ir pazudusi pēkšņi, bez acīmredzama iemesla un nevar ar viņu sazināties:

Rīkojies uzreiz!

Ja kādu no zemāk uzskaitītajiem punktiem neizdodas izpildīt paša spēkiem – neuztraucies un piefiksē visu informāciju, ko izdodas noskaidrot. Ja, izpildot pirmo punktu, bezvēsts prombūtnē esošo personu neizdodas atrast, vērsies policijā, norādot visu līdz tam uzzināto. 

 

1.Apkopo informāciju:

Par personas paradumiem un ikdienas gaitām:

 • Apzini personas regulāro draugu, paziņu un kontaktu loku;
 • Apzini iestādes, kuras persona apmeklē;
 • Sazinies ar personas darba vietu, darba kolēģiem;
 • Noskaidro, ko persona ir teikusi par tuvākā laika plāniem, kur vēlētos doties;
 • Kādi ir personas biežākie pārvietošanās maršruti? Apseko šos maršrutus.

 

Sazinies ar iestādēm, lai noskaidrotu vai persona tur atrodas. Jautā arī pēc neatpazītām personām:

 • Zvani Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, lai noskaidrotu vai slimnīcā nogādāta konkrētā persona, vai ap personas pazušanas brīdi vests kāds līdzīgs neatpazīts cilvēks;
 • Zvani slimnīcām, tai skaitā arī psihoneiroloģiskām iestādēm (Slimnīcu saraksts)
 • Zvani Īslaicīgās aizturēšanas birojam, lai noskaidrotu vai konkrētā persona tur ir ievietota (tel. 67075085);
 • Zvani morgam.

 

2.Iespēju robežās sagatavo informāciju par pazudušo un vērsies tuvākajā Valsts policijas iecirknī: 

 • Vārds, uzvārds;
 • Dzimšanas gads, mēnesis, datums un personas kods;
 • Deklarētā dzīvesvieta;
 • Faktiskā dzīvesvieta;
 • Darba vieta un ieņemamais amats;
 • Pazušanas laiks, vieta un apstākļi;
 • Pēdējā vieta, kur persona manīta;
 • Kas bija līdzi pazušanas brīdī (telefons, maks, bankas karte, atslēgas, e-talons utt.);
 • Pazudušās personas ikdienas ieradumi, tostarp hobiji, atkarības;
 • Pazudušās personas veselības stāvoklis (īpaši, ja ir kādas hroniskas saslimšanas);
 • Ja personai ir saslimšanas, norādiet, kādus medikamentus persona lieto regulāri;
 • Personas lietotās e-pasta adreses;
 • Ja zināms, norādiet, kādos interneta portālos persona ir reģistrējusies;
 • Kādas bankas pakalpojumus persona izmanto;
 • Pazudušās personas tālruņa numurs;
 • Personas ārējo pazīmju detalizēts apraksts (garums, miesas uzbūve, matu krāsa, acu krāsa u.tml.);
 • Personas īpašās pazīmes (tetovējumi, rētas, citas vizuālas pazīmes);
 • Apģērba un apavu detalizēts apraksts, kurā persona pēdējo reizi redzēta (veids, krāsa, materiāls, izmērs, u.tml.);
 • Sagatavo personas fotogrāfiju, ko iesniegt policijai, lai nepieciešamības gadījumā policija varētu to publiskot. Fotogrāfiju vēlams izvēlēties tādu, kura uzņemta pēc iespējas tuvāk personas pazušanas laikam, lai attēlā persona būtu labi saskatāma un atpazīstama. Fotogrāfiju vēlams sarūpēt elektroniskā formātā.

 

Lai policijā iesniegtu iesniegumu, ņem līdzi personu apliecinošus dokumentus!

 

Turpmāk seko policijas norādēm un saskaņo rīcību ar izmeklētāju, kā vēl vari iesaistīties personas meklēšanā.

Ja uzzini jaunu informāciju par bezvēsts prombūtnē esošo vai pazušanas apstākļiem, nekavējoties paziņo par to policijai. Papildus, ja vēlies, vari vērsties arī organizācijā Bezvests.lv – tā ir Valsts policijas stratēģiskais partneris un vienīgā brīvprātīgo meklētāju organizācija, ar kuru Valsts policijai noslēgta oficiāla sadarbība.

Ja personu atrodi, nekavējoties paziņo par to policijai!

 

 

Meklējot bezvēsts prombūtnē esošo personu, nekādā gadījumā:

 1. Nepaļaujies uz ekstrasensiem. Pieredze rāda, ka ekstrasensu prognozes ir nekonkrētas un nereti pretrunīgas – tas rezultātā prasa lieku resursu un enerģijas patēriņu, bez reāla rezultāta.
 2. Apdomā publiskojamo informāciju, lai tā nekaitē meklējamai personai vai meklēšanas procesam. Publicē tikai to informāciju, kura nepieciešama, lai iesaistītie varētu sniegt atbalstu.
 3. Nepārspīlē ar savu aktivitāti. Uzticies profesionāļiem, kuru zināšanas konkrētajā jomā ir labākas par tavām.
 4. Neveic darbības vienatnē - tas var būt ne tikai neproduktīvi, bet pat bīstami. Īpaši, ja pārmeklējamā vieta ir šaubīga vai bīstama.
 5. Nekādā gadījumā neveic ar policiju nesaskaņotas darbības. Ja rodas kādas papildus idejas par meklēšanas vietu vai iespējamiem pazušanas apstākļiem – pirms tās pārbaudi, saskaņo iespējamās darbības ar policiju.