Funkcijas

Policija ir apbruņota militarizēta valsts vai pašvaldības institūcija, kuras pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem. (Likums "Par policiju"

Valsts policijas galvenie uzdevumi

  • Garantēt personu un sabiedrības drošību.
  • Novērst noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus.
  • Atklāt noziedzīgus nodarījumus, meklēt personas, kas izdarījušas noziedzīgus nodarījumus.
  • Likumā paredzētajā kārtībā sniegt palīdzību personām, iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām to tiesību aizsardzībā un ar likumu noteikto pienākumu realizācijā.
  • Savas kompetences ietvaros izpildīt administratīvos sodus un kriminālsodus. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.06.2000. likumu, kas stājas spēkā no 19.07.2000.)
     

Likuma "Par policiju" 9. pants: "Jebkura policijas darbinieka pienākums ir visā Latvijas Republikas teritorijā neatkarīgi no viņa ieņemamā amata, atrašanās vietas un laika gadījumā, ja pie viņa griežas personas ar pieteikumu vai ziņojumu par notikumu, kurš apdraud personu un sabiedrības drošību, kā arī pašam konstatējot tādu notikumu, veikt iespējamos pasākumus, lai novērstu likumpārkāpumu, glābtu cilvēkus un sniegtu viņiem palīdzību likumpārkāpumu izdarījušo personu konstatēšanā un aizturēšanā, noskaidrot aculieciniekus, apsargāt notikuma vietu, kā arī paziņot par notikušo tuvākajai policijas iestādei."

 

Valsts policijas darbinieka apliecības paraugs
 

                                                             Dienesta apliecības priekšpuse (averss)

attēls

Dienesta apliecības otra puse (reverss)

attēls