Valsts policijas struktūrvienību kontaktinformācija un pieņemšanas laiki

LASB kontaktinformācija un pieņemšanas laiki

 

Vēršam uzmanību, ka no 2018.gada 4.aprīļa Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes Licencēšanas un atļauju sistēmas biroja
atrašanas vieta ir Rīga, Ezermalas iela 10B.

 

Valsts policijas reģionālās struktūrvienības

Iesnieguma paraugs ieroča iegādāšanās atļaujas, ieroča glabāšanas atļaujas vai ieroča nēsāšanas atļaujas saņemšanai(fiziskai personai)

 

Ieroču atļaujas (iegādāšanās, glabāšanas, nēsāšanas, kolekciju, pārvadāšanas, realizācijas)

Eiropas šaujamieroču apliecības

Gāzes pistoļu (revolveru) reģistrācija

Iekšējās drošības dienestu reģistrācija


LICENCĒŠANAS UN ATĻAUJU SISTĒMAS BIROJS

Speciālās atļaujas licences:

-          apsardzes darbībai;

-          detektīvdarbībai;

-          komercdarbībai ar ieročiem, munīciju, speciālajiem līdzekļiem, pirotehniskajiem izstrādājumiem, civilajām vajadzībām paredzētajām sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm.

Sertifikāti:

-          Pirotehniķa sertifikāti;

-          Spridzinātāja un spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāti;

-          Detektīva sertifikāti;

-          Apsardzes sertifikāti.

 

Caurlaides inkasācijas transportlīdzekļiem

Iepriekšējās piekrišanas dokumenti (šaujamieroču, munīcijas un sprāgstvielu pārvadāšanai ES)

Atsevišķa veida ieroču atļaujas

Ieroču eksāmens (reģistrēšana, informācija)

Ieroču un munīcijas klasificēšana

Nelikumīgu medību un zvejas apkarošana

 

GĀZES IEROCI IESPĒJAMS REĢISTRĒT ELEKTRONISKI ŠEIT!