Informācija par ieroču un munīcijas aprites un prasmju rīkoties ar ieroci kvalifikācijas pārbaudījumu

Informācija par ieroču un munīcijas aprites un prasmju rīkoties ar ieroci kvalifikācijas pārbaudījumu
Skatīt vairāk

Informācija ieroču atļauju saņemšanai

Informācija ieroču atļauju saņemšanai
Skatīt vairāk

Informācija par klasificēto ieroču sarakstiem

Informācija par klasificēto ieroču sarakstiem
Skatīt vairāk

Valsts policijas licenču, sertifikātu saraksts

Valsts policijas licenču, sertifikātu saraksts
Skatīt vairāk

Apsardzes darbības reģistrs

Apsardzes darbības reģistra publiskā daļa paredzēta, ikvienai personai, kura vēlas pārbaudīt, vai apsardzes komersants ir reģistrēts reģistrā apsardzes pakalpojumu sniegšanai
Skatīt vairāk

Apsardzes darbiniekiem

Apsardzes darbiniekiem
Skatīt vairāk

Informācija un iesniegumu paraugi apsardzes pakalpojumu reģistrācijai apsardzes darbības reģistrā, speciālo atļauju (licenču), un sertifikātu saņemšanai

Speciālās atļaujas (licences), kā arī detektīva sertifikātus, pirotehniķa sertifikātus, spridzināšanas darbu vadītāja sertifikātus un spridzinātāja sertifikātus izsniedz un apsardzes pakalpojumu apsardzes darbības reģistrā reģistrē Valsts policijas licencēšanas komisija
Skatīt vairāk

Informācija par ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanu Latvijas Republikas reglamentētajās profesijās - detektīvs, apsardzes darbinieks, pirotehniķis, spridzinātājs, spridzināšanas darbu vadītājs

Informācija par ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanu Latvijas Republikas reglamentētajās profesijās - detektīvs, apsardzes darbinieks, pirotehniķis, spridzinātājs, spridzināšanas darbu vadītājs
Skatīt vairāk

Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamie dokumenti viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs detektīva, apsardzes darbinieka, pirotehniķa, spridzinātāja vai spridzināšanas darbu vadītāja profesijā

Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamie dokumenti viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs detektīva, apsardzes darbinieka, pirotehniķa, spridzinātāja vai spridzināšanas darbu vadītāja profesijā
Skatīt vairāk

Valsts policijas reģionālās struktūrvienības

Iesnieguma paraugs ieroča iegādāšanās atļaujas, ieroča glabāšanas atļaujas vai ieroča nēsāšanas atļaujas saņemšanai(fiziskai personai)

 

Ieroču atļaujas (iegādāšanās, glabāšanas, nēsāšanas, kolekciju, pārvadāšanas, realizācijas)

Eiropas šaujamieroču apliecības

Gāzes pistoļu (revolveru) reģistrācija

Iekšējās drošības dienestu reģistrācija


LICENCĒŠANAS UN ATĻAUJU SISTĒMAS BIROJS

Speciālās atļaujas licences:

  • apsardzes darbībai;
  • detektīvdarbībai;
  • komercdarbībai ar ieročiem, munīciju, speciālajiem līdzekļiem, pirotehniskajiem izstrādājumiem, civilajām vajadzībām paredzētajām sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm.

Sertifikāti:

  • Pirotehniķa sertifikāti;
  • Spridzinātāja un spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāti;
  • Detektīva sertifikāti;
  • Apsardzes sertifikāti.

 

Caurlaides inkasācijas transportlīdzekļiem

Iepriekšējās piekrišanas dokumenti (šaujamieroču, munīcijas un sprāgstvielu pārvadāšanai ES)

Atsevišķa veida ieroču atļaujas

Ieroču eksāmens (reģistrēšana, informācija)

Ieroču un munīcijas klasificēšana

Nelikumīgu medību un zvejas apkarošana

 

GĀZES IEROCI IESPĒJAMS REĢISTRĒT ELEKTRONISKI ŠEIT!