Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programma Apvārsnis 2020 ir nozīmīgs "Eiropa 2020" stratēģijas pamatiniciatīvas "Inovācijas savienība" ieviešanas instruments, kas vērsts uz Eiropas konkurētspējas stiprināšanu pasaules mērogā. 

Apvārsnis 2020 apvieno dažādus ES pētniecības un inovācijas finansējuma instrumentus vienotā programmā. Vairāk nekā jebkad iepriekš programma ir vērsta uz to, lai zinātniskos atklājumus pārvērstu inovatīvos produktos un pakalpojumos, kas radītu jaunas iespējas uzņēmējdarbībai un uzlabotu cilvēku dzīvi. Apvārsnis 2020 stimulē ekonomiku, stiprina ES zinātnes un tehnoloģijas bāzi un rūpniecisko konkurētspēju nākotnē, tiecoties uz viedāku, ilgtspējīgāku un iekļaujošāku sabiedrību.

Vairāk informācijas šeit

19 organizācijas no 11 ES dalībvalstīm apvieno centienus radikalizācijas un vardarbīgā ekstrēmisma novēršanai

19 organizācijas no 11 ES dalībvalstīm apvieno centienus radikalizācijas un vardarbīgā ekstrēmisma novēršanai
Skatīt vairāk

Terorisma prevencija, novēršot radikalizēšanos

Iekšlietu ministrija Valsts policija sadarbībā ar Romas universitāti Tre un citiem partneriem (kopā 20), programmas Apvārsnis 2020 ietvaros, no 01.05.2017. līdz 30.04.2020. īsteno projektu “Terorisma prevencija, novēršot radikalizēšanos / Terrorism Preve
Skatīt vairāk

Tehnoloģija, apmācība un zināšanas agrīnās brīdināšanas un atbilstīgas reaģēšanas vadītu darbību sistēmas izveidei cīņā ar organizēto noziedzību un terorismu (COPKIT)

o projektu īsteno 16 organizācijas (tiesībaizsardzības un izglītības iestādes, privātās un nevalstiskās organizācijas) no 13 Eiropas valstīm. Projekta vadošais partneris ir Spānijas Aizsardzības ministrijas pārziņā esošā Tehnoloģiju sistēmu aizsardzības i
Skatīt vairāk