Statuss:
Īstenošanā
CounteR

CounteR – Radikalizācijas apkarošana drošākai pasaulei: Situācijas apzināšanās platforma vardarbīgā terorisma un noziedzības prognozēšanai, radikalizācijas apkarošanai un sabiedrības aizsardzībai, stingri  ievērojot privātumu.

19 organizācijas no 11 ES dalībvalstīm, tostarp uzņēmumi, NVO un industriālie, pētniecības un akadēmiskie centri, kā arī sešas valsts tiesībaizsardzības iestādes tieslietu, policijas un iekšējās drošības jomā 2021. gada 1. maijā sāka īstenot trīs gadu projektu ar Eiropas Komisijas programmas “Apvārsnis 2020” finansējumu, lai sniegtu atbalstu cīņā pret radikalizāciju un tādējādi novērstu turpmākus teroraktus.

CounteR risinājuma galvenais mērķis ir sniegt tiesībaizsardzības iestādēm un interneta pakalpojumu sniedzējiem un sociālo mediju platformām agrīnās brīdināšanas instrumentu, ko var izmantot, lai identificētu iespējamo radikalizēto saturu radikalizācijas izplatības novēršanai un tā rezultātā novērstu dzīvībai bīstamus teroristu uzbrukumus.

Radikalizācija, ko veicināja tiešsaistes un bezsaistes propaganda, pēdējā desmitgadē ir bijusi galvenais vardarbīgā terorisma dzinējspēks gandrīz visos teroristu uzbrukumos Eiropā un visā pasaulē.

Šī projekta ietvaros tiks izveidota platforma analīzei un agrīnai brīdināšanai - CounteR risinājums, kas apkopos un analizēs datus no dažādiem avotiem, lai prognozētu riska grupas, kurās pastāv radikalizācijas un vardarbīga ekstrēmisma draudi, un palīdzētu tiesībaizsardzības iestādēm daudz ātrāk identificēt radikalizācijas procesus. Sistēmas mērķis ir sniegt atbalstu cīņā pret organizēto noziedzību (kibernoziedzību) un terorisma draudiem, kā arī veicināt informācijas apmaiņu un sadarbību starp dažādām Eiropas institūcijām, kuru kompetencē ir cīņa pret terorisma radikālo propagandu, finansējuma vākšanu, vervēšanu un teroraktu plānošanu. CounteR projekta laikā tiks izstrādāts instruments, kas ātri un precīzi varēs identificēt un dzēst terorisma saturu tiešsaistē, vienlaikus saglabājot privātuma aizsardzību un datu anonimizāciju.

"CounteR projekta mērķis ir izstādāt instrumentu policijas darbiniekiem, kas izvērtēs radikalizācijas riskus sabiedrības grupu līmenī, lai tiesībaizsardzības iestādes varētu savlaicīgi identificēt radikalizācijas riskus un tādejādi daudz efektīvāk piemērot prevencijas stratēģijas. Līdz šim izstrādātie instrumenti galvenokārt bija paredzēti radikalizācijas risku identificēšanai nevis to novēršanai. Jennifer Woodart (INSIKT Intelligence izpilddirektore) norāda: “CounteR izmantos tiešsaistes datu izsekošanu kopā ar zināšanām par kultūrvides atšķirībām un sociāli psiholoģiskām zināšanām”.

CounteR projekta ietvaros tiks izstrādāts instruments ātrai un precīzai terorisma satura identificēšanai un dzēšanai tiešsaistē, vienlaikus saglabājot privātuma aizsardzību un datu anonimizāciju.

Sistēma apkopos datus no dinamiskiem avotiem, piemēram, sociālajiem medijiem un plaša bezsaistes atvērto avotu klāsta, apvienojumā ar pasaulē atzītām zināšanām radikalizācijas psiholoģijas jomā. Sistēmas iegūtā informācija ļautu tiesībaizsardzības iestādēm un citām atbildīgajām iestādēm izmantot ekstrēmistu propagandai un manipulācijām pretēju saturu tā vietā, lai paļautos tikai uz novērošanu.

Catalin Trufin (ASSIST Software SRL ES projektu vadītājs) pastāstīja, ka “CounteR risinājums būs vērsts uz radikalizācijas “karstajiem punktiem” nevis uz konkrētu personu izvērtēšanu. Tas ir galvenais priekšnoteikums, kas nodrošinās pilsoņu privātuma aizsardzību, jo gan politikas veidotājus, gan tiesībaizsardzības iestādes, kurām ir jāsabalansē svarīgais darbs, ko viņi veic, ar nepieciešamību ievērot tiesisko, normatīvo un ētisko regulējumu, jau kādu laiku darīja bažīgus tieši šis jautājums.”

Neskatoties uz pēdējo gadu ES un Eiropas un starptautisko tiesībaizsardzības iestāžu pūlēm, radikalizāciju, jo īpaši tiešsaistē, ir grūtāk apturēt nekā jebkad agrāk, galvenokārt saistībā ar sociālajām problēmās, ko izraisījusi COVID-19 pandēmija.

Projekta atklāšanas sanāksmē, kas notika tiešsaistē 2021. gada 19.-20.maijā, tika pārrunāti sadarbības mehānismi starp 19 CounteR konsorcija partneriem, projekta termiņi, paredzamie rezultāti, kā arī citi organizatoriski jautājumi, kas saistīti ar aktivitāšu īstenošanu.

CounteR projekts apvieno izcilu starptautisku ekspertu grupu pretterorisma, radikalizācijas un privātuma tiesību jomā, sešas Eiropas tiesībaizsardzības iestādes ar praktiskām zināšanām, kā arī tehnisko MVU un akadēmisko partneru grupu.

Lai iegūtu vairāk informācijas par CounteR projektu, lūdzu, apmeklējiet vietni https://counter-project.eu

MEDIJIEM:

Vārds, uzvārds: Catalin Trufin

Amats: Projektu koordinators

Organizācija: ASSIST Software SRL

Kontakti: catalin.trufin@assist.ro

 

Vārds, uzvārds: Borislav Mavrov

Amats: Informācijas izplatīšanas vadītājs

Organizācija: Eiropas institūta fonds

Kontakti: office@europe.bg