Latvijas iedzīvotājiem, kuriem ir tiesības strādāt Latvijas Republikā reglamentētā - detektīva, apsardzes darbinieka, pirotehniķa, spridzinātāja vai spridzināšanas darbu vadītāja profesijā un kuri vēlas strādāt attiecīgi minētajās profesijās ārvalstīs, var būt nepieciešama profesionālās kvalifikācijas atzīšana ārvalstī, kurā persona vēlas strādāt. Uzņemošās valsts kompetentā institūcija var pieprasīt personai Valsts policijas izsniegtu izziņu, kurā ir apliecināts:

  • personas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju;
  • personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā reglamentētā profesijā;
  • ka personai nav atņemtas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ.