Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
0
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt šādas funkcijas:
1) Veikt E kategorijas gāzes ieroča, reģistrāciju un pārreģistrāciju, kā arī kontrolēt uzsāktos gāzes ieroča pārreģistrācijas procesus.
2) No valsts informācijas sistēmas „Integrētā iekšlietu informācijas sistēma” apakšsistēmas „Ieroču reģistrs” tiešsaistē saņemt informāciju par:
a) sev reģistrētiem šaujamieročiem un gāzes ieročiem,
b) ieroču atļaujām un to derīguma termiņiem,
c) sev piederošo šaujamieroču kontrolšāvienu izziņas numuru un kontrolšāvienu veikšanas datumu,
d) personas veselības stāvokļa atbilstību ieroču glabāšanai (nēsāšanai) vai darbam ar ieročiem.
3) No valsts informācijas sistēmas „Integrētā iekšlietu informācijas sistēma” apakšsistēmas „Licenču un sertifikātu reģistrs” saņemt informāciju par sev reģistrētiem sertifikātiem, piemēram, apsardzes, detektīvdarbības, pirotehniķa, spridzinātāja, spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāts un to derīguma termiņiem.