Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
0
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

E-pakalpojums nodrošina fiziskai personai normatīvajos aktos paredzēto datu izgūšanu no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra pārziņā esošā „Licenču, atļauju un sertifikātu reģistra” un „Ieroču reģistra”, kā arī veikt gāzes ieroča reģistrāciju un pārreģistrāciju. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.

Saņemt pakalpojumu