Ko dara Valsts policija?

  • Aizsargā personu, sabiedrības un valsts intereses;

  • Ievēro tiesiskumu un neitralitāti;

  • Nodrošina sabiedrisko kārtību;

  • Rūpējas par valsts iekšējo drošību;

  • Kalpo sabiedrībai un valstij.

Valsts policijas vīzija ir:

  • profesionāla, moderna, efektīva, uz sadarbību un nākotnes izaicinājumiem vērsta policija;

  • Valsts policija nodrošina kvalitatīvu pakalpojumu iedzīvotājiem un valstij;

  • Mūsu darbs jūsu drošībai.

Ja ir vajadzīga steidzama policijas palīdzība, tad ir jāzvana pa tālruņa numuru 110!


 

Uzzini: