Valsts policijas aizsargā personu, sabiedrības un valsts intereses sadarbībā ar cilvēkiem un organizācijām, ievērojot tiesiskuma un neitralitātes principus. Valsts policija nodrošina sabiedrisko kārtību un uzņemas atbildību par valsts iekšējo drošību. Sekmē tiesiskā noregulējuma atjaunošanu tiesību pārkāpumu jomā. Policija kalpo sabiedrībai un valstij.

Valsts policijas vīzija ir profesionāla, moderna, efektīva, uz sadarbību un nākotnes izaicinājumiem vērsta policija, kas nodrošina kvalitatīvu pakalpojumu iedzīvotājiem un valstij. Mūsu darbs jūsu drošībai.

Ja policijas palīdzība ir nepieciešama steidzami, tad zvaniet 110!

Mūsu darbs jūsu drošībai.