Valsts policijas koledža

    Policijas darbiniekus dienestam Valsts policijā sagatavo Valsts policijas koledža, kurā ir iespējams apgūt šādas izglītības programmas:

    1) arodizglītības programmu “Policijas darbs” (piešķiramā kvalifikācija “Valsts policijas jaunākais inspektors”);

    2) pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu “Policijas darbs” vienā no četrām specializācijām: 1) izmeklēšanas darbs, 2) kārtības policijas darbs, 3) kriminālpolicijas darbs, 4) eksperta dienesta darbs; (piešķiramā kvalifikācija “Valsts policijas jaunākais virsnieks”);

    3) profesionālās pilnveides izglītības programmu “Policijas darba pamati” (personām ar iepriekš iegūtu augstāko izglītību noteiktās izglītības tematiskajās jomās un izglītības programmu grupās).

    Plašāka informācija Valsts policijas koledžas interneta mājaslapā: www.policijas.koledza.gov.lv.