Valsts policijas koledža

  Policijas darbiniekus dienestam Valsts policijā sagatavo Valsts policijas koledža, kurā ir iespējams apgūt šādas izglītības programmas:

  1. arodizglītības programmu “Policijas darbs” (piešķiramā kvalifikācija “Valsts policijas jaunākais inspektors”);

  2. pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu “Policijas darbs” vienā no četrām specializācijām:

  • izmeklēšanas darbs,
  • kārtības policijas darbs,
  • kriminālpolicijas darbs,
  • eksperta dienesta darbs; (piešķiramā kvalifikācija “Valsts policijas jaunākais virsnieks”)

  3. profesionālās pilnveides izglītības programmu “Policijas darba pamati” (personām ar iepriekš iegūtu augstāko izglītību noteiktās izglītības tematiskajās jomās un izglītības programmu grupās).

  Plašāka informācija Valsts policijas koledžas interneta mājaslapā: www.policijas.koledza.gov.lv.