Ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšana detektīva, apsardzes darbinieka, pirotehniķa, spridzinātāja, spridzināšanas darbu vadītāja profesijā

  • Kādi normatīvie akti reglamentē ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu un īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu šajās profesijās.
  • Kādas prasības ir izvirzītas pretendentiem, kas vēlas strādāt šajās profesijās Latvijā.
  • Kāda ir procedūra profesionālās kvalifikācijas atzīšanai pastāvīgai profesionālai darbībai šajās profesijās Latvijas Republikā.
  • Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšana šajās profesijās Latvijā.
  • Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamie dokumenti viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs šajās profesijās.