EEA

Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas granti ir finansiālais atbalsts, ko sniedz Islande, Lihtenšteina un Norvēģija (donorvalstis), balstoties uz 2010. gada 28. jūlijā parakstīto līgumu starp donorvalstīm un Eiropas Savienību par grantu ieviešanai paredzētā finansējuma piešķiršanu jaunajā 2014.-2021. gada periodā.

2017. gada 14. decembrī starp Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju un Latviju parakstīti Saprašanās memorandi par EEZ un Norvēģijas grantu ieviešanu 2014. – 2021. gadā. Grantu projektu īstenošana norisināsies līdz 2024. gada 30. aprīlim. 

Programmas mērķis ir stiprināt institūciju spēju ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā Latvijā, kā arī uzlabot institūciju sadarbību, lai nodrošinātu, ka ar bērniem, kas cietuši no vardarbības, vai ir kļuvuši par tās lieciniekiem, Latvijā tiek strādāts bērniem draudzīgā veidā - ieviešot Barnahus modeli.

Vairāk informācijas par šo finanšu instrumentu: Iekšlietu ministrijas mājaslapā un www.eeagrants.lv

 

EEZ UN NORVĒĢIJAS GRANTA ĪSTENOTIE PROJEKTI: