Statuss:
Īstenošanā
Projekta logo

Kvalitatīvai tiesu ekspertīzes veikšanai ir būtiski nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošu tehnisko nodrošinājumu un atbilstoši kvalificētu personālu. Ņemot vērā tiesu ekspertīžu institūta reformas prasības, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroju pievienojot Valsts tiesu ekspertīžu birojam būtiski līdz tam stiprināt šo iestāžu un Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra tehnisko kapacitāti un ekspertu kompetences nodrošināšanu līdzvērtīgā līmenī. Tas garantētu iespēju veikt objektu secīgu pētīšanu, kā arī nodrošinātu pēdu un objektu izpēti, izmantojot, pirmkārt, nedestruktīvas metodes, lai būtu iespējama turpmāko metožu izmantošana.

Projekts “Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana” sniegs būtisku ieguldījumu tiesu ekspertīžu iestāžu tehniskās kapacitātes un ekspertu kompetences nodrošināšanā, kas savukārt labvēlīgi ietekmēs vienā lietā veikto ekspertīžu kopējā termiņa samazināšanos un uzlabos kriminālistikas speciālistu atbalstu notikuma vietās. Projekts kalpos par atspēriena platformu tiesu ekspertīžu institūta reformai Latvijā, radot iespēju aplūkot, iepazīties un izvērtēt pierādījumu virzības procesu no notikuma vietas līdz ekspertīzei: pierādījumu (pēdu) atrašana, fiksēšana, izņemšana, procesa izsekojamība, iesaistītas personas un viņu atbildības dažāda veida noziegumu vietu apskates organizēšanā (chain of custody).

INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

Nr. EEZ/TM/2022/7 “Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana”

Mērķis

 

Uzlabot notikuma vietas apskates speciālistu un tiesu ekspertu efektivitāti, ieviest mūsdienīgas tehnoloģijas praksē, tā attīstot jaunas ekspertīzes un izpētes metodes. Veicināt savstarpējo tiesu ekspertīžu institūciju sadarbību procesā no notikumu vietas apskates un produkta izmantošanas ekspertīzes veikšanai līdz gala produkta nonākšanai tiesā.

Ar šī projekta palīdzību tiks izveidota sākuma platforma Tiesu ekspertīžu institūta pārveidei Latvijā, kas turpmāk uzlabos tiesībsargājošo iestāžu kapacitāti. Rezultātā augstu kvalificētu ekspertu atbalsts nodrošinās krimināllietu izmeklēšanas un iztiesāšanas kvalitāti un adekvātus termiņus.

Galvenās aktivitātes

 

Tehniskās kapacitātes uzlabošana (Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālistikas pārvaldes autoparka atjaunošana, speciālā aprīkojuma iegāde nozieguma pēdu fiksācijai)

Profesionālās kapacitātes un zināšanu uzlabošana noziegumu izmeklēšanas un ekspertīžu veikšanas jomā, organizējot un ņemot dalību semināros, praktiskajās apmācībās, pieredzes apmaiņas braucienos.

Sadarbības partneri

  • Vadošais partneris - Latvijas Republikas Tieslietu ministrija

  • Norvēģijas Nacionālās Kriminālās izmeklēšanas dienests (National Criminal Investigation Service)

  • Valsts tiesu ekspertīžu birojs

  • Valsts policija

  • Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs

Finansējums

Kopējais projekta finansējums 2 680 000 eiro

Valsts policijas projekta finansējums 908 901 eiro

Vairāk informācijas https://www.tm.gov.lv/lv/projekts/tiesu-ekspertizu-sistemas-un-notikumu-vietas-apskates-kapacitates-stiprinasana 

PROJEKTA JAUNUMI:

Valsts policijas eksperti piedalījās praktisko apmācību sesijāe profesionālo apmācību – “Katastrofu upuru identificēšanā” ietvaros

No 2023. gada 13. augusta līdz 16. augustam un no 3. septembra līdz 6. septembrim noritēja 2 praktisko apmācību sesijas profesionālo apmācību – “Katastrofu upuru identificēšanā” ietvaros
Skatīt vairāk

Valsts policijas eksperti pilnveido prasmes ugunsgrēka noziegumu vietu apskatē un pēdu fiksācijā

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" projekta Nr. EEZ/TM/2022/7 “Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes celšana” ietvaros
Skatīt vairāk

Valsts policijas eksperti viesojas Norvēģijā un gūst prasmes 3D skenēšanas iekārtu izmantošanā praksē

Viena no modernākajām notikumu vietas fiksācijas metodēm ir 3D skenēšana - iespēja fiksēt nozieguma vietas trīsdimensionālu attēlu ar precizitāti līdz milimetram un saglabāt 3D projektu ārējā datu nesējā, tā dodot iespēju vēlākai šo datu izmantošanai
Skatīt vairāk

Valsts policijas eksperti piedalījās praktiskajās apmācībās Lietuvas Ugunsgrēku izmeklēšanas centrā

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" projekta Nr. EEZ/TM/2022/7 “Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes celšana” ietvaros
Skatīt vairāk

Ar EEZ un Norvēģijas grantu atbalstu Latvijā uzsāk tiesu ekspertīžu sistēmas modernizāciju

Ar EEZ un Norvēģijas grantu atbalstu Latvijā uzsāk tiesu ekspertīžu sistēmas modernizāciju
Skatīt vairāk

TM īstenos Eiropas Ekonomikas zonas grantu finansētu projektu “Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana”

TM īstenos Eiropas Ekonomikas zonas grantu finansētu projektu “Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana”
Skatīt vairāk