EEZ Jaunumi
eksperti mācās pie galda

Viena no modernākajām notikumu vietas fiksācijas metodēm ir 3D skenēšana - iespēja fiksēt nozieguma vietas trīsdimensionālu attēlu ar precizitāti līdz milimetram un saglabāt 3D projektu ārējā datu nesējā, tā dodot iespēju vēlākai šo datu izmantošanai gan izmeklēšanā, gan tiesvedībā. No tā, cik precīzi ir veikta nozieguma vietas, tajā skaitā atstāto pēdu, fiksācija, ir atkarīgs viss tālākais izmeklēšanas process.

Nesen Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālistikas pārvaldes rīcībā ir nonākušas piecas 3D skenēšanas iekārtas. Lai pilnvērtīgi apgūtu šo iekārtu izmantošanas nianses, pieci Kriminālistikas pārvaldes Reģionu biroja eksperti šī gada 17. un 18. oktobrī viesojās pie norvēģu kolēģiem Norvēģijas Nacionālajā kriminālizmeklēšanas pārvaldē, kuri šīs iekārtas izmanto jau vairāk kā 10 gadus.

Apmācībās Valsts policijas ekspertiem bija iespēja veikt 3D skenēšanu ar tādām iekārtām, kā Leica P20, Leica RTC 360 un Leica BLK2GO. Apmācības tika veidotas pēc principa train the trainer, tādējādi pieci Latvijas Valsts policijas eksperti apguva jaunās iemaņas, lai, atgriežoties Latvijā, viņi spētu tās nodot tālāk arī saviem kolēģiem Kriminālistikas pārvaldē reģionos.

3d aparatūra

Šī bija tikai pirmā ekspertu vizīte 3D skenēšanas prasmju un kompetenču pilnveidošanā. Arī nākamgad šī projekta ietvaros sadarbībā ar Norvēģijas Nacionālo kriminālizmeklēšanas dienestu tiek plānotas vēl šādas apmācības Norvēģijā, kā arī divas norvēģu kolēģu vizītes Latvijā.

Apmācības īstenotas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" projekta Nr. EEZ/TM/2022/7 “Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes celšana” ietvaros.