NextGenerationEU

Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisms (turpmāk - Atveseļošanas fonds) ir Eiropas Komisijas centralizēti pārvaldīta budžeta programma, kas izveidota papildus 2021. – 2027. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības (turpmāk  – ES) daudzgadu budžetam. Programmas mērķis ir atbalstīt reformas un investīcijas, kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi.

Latvijas Atveseļošanas fonda  plānu apstiprināja 2021.gada 22.jūnijā Eiropas Komisija un 13.jūlijā ES Padome Ekonomikas un finanšu jautājumos. Latvijai apstiprinātais Atveseļošanas fonda finansējuma apjoms ir 1,82 miljardi eiro, kas būs pieejams līdz 2026.gada 31.augustam.

 

Tehniskā nodrošinājuma un digitālo risinājumu ieviešana izmeklēšanas procesa efektīvai darbībai, sabiedriskās kārtības un drošības monitoringa uzlabošanai

Tehniskā nodrošinājuma un digitālo risinājumu ieviešana izmeklēšanas procesa efektīvai darbībai, sabiedriskās kārtības un drošības monitoringa uzlabošanai
Skatīt vairāk

Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana

Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana
Skatīt vairāk