Statuss:
Īstenošanā
Projekta logo

INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

Projekts "Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana"

Mērķis

Veicināt tiesiskumu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, krāpšanas, finanšu, ekonomisko noziegumu identificēšanas/atklāšanas un tiesu efektivitātes stiprināšanu, papildus stiprināt specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) iesaisti un profesionalitāti ekonomisko noziegumu izmeklēšanā un iztiesāšanā, vismaz par 40% palielinot atklāto kriminālprocesu un kriminālvajāšanai nodoto kriminālprocesu īpatsvaru

Galvenās aktivitātes

Runas atpazīšanas modeļa trenēšana (apmācība) ekonomisko noziegumu izmeklēšanas ietvaros veicamo interviju procesuālo darbību vajadzībām

Ekonomisko noziegumu izmeklētāju profesionālo spēju apliecinājuma CAMS sertifikācijas (Criminal Anti Money Laundering Sertification) īstenošana

Centrālo un reģionālo ekonomisko noziegumu izmeklēšanas vienību profesionālās kapacitātes stiprināšana

Vides noziegumu izmeklētāju profesionālo zināšanu uzlabošana, kā arī pierādījumu izņemšanas un izmeklēšanas atbalsta aprīkojuma iegāde

Sadarbības partneris

IeM Informācijas centrs

Īstenošanas laiks 2022.gada 5.jūlijs - 2025.gada 31.marts

Finansējums

Kopējais finansējums ir 1 050 000 euro

Vairāk informācijas

https://www.esfondi.lv/par-es-fondiem/es-fondi-un-citi-finansu-instrumenti/af