EEZ Jaunumi
Degšana notikuma vietā - inscinējums

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" projekta Nr. EEZ/TM/2022/7 “Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes celšana” ietvaros laika posmā no 15.maija līdz 25.maijam noritēja praktisko apmācību sesijas profesionālo prasmju pilnveidošanai ugunsgrēka nozieguma vietas apskatē un pēdu fiksācijā, ar to noslēdzot šo projekta aktivitāti.

Šajā pavasarī 29 Valsts policijas kriminālistikas ekspertiem bija iespēja doties uz Lietuvas Ugunsgrēku izmeklēšanas centru Viļņā, kur divās četru dienu garās praktiskajās nodarbībās tika pilnveidotas prasmes ugunsgrēka nozieguma vietas apskatē un pēdu fiksācijā.  Lietuvas ugunsdzēsības skolas mācību spēki dalījās savā pieredzē un teorētiskajās zināšanās par dažādu materiālu degtspēju un uguns noturību, kā arī dzēšanai paredzēto materiālu fizikālajām un ķīmiskajām īpatnībām. Kā lielāko ieguvumu Valsts policijas kriminālistikas eksperti novērtēja iespēju visas teorētiski apgūtās zināšanas uzreiz pārbaudīt praksē.

eksperti apmācību klasē

Teorētiskajā apmācību daļā Lietuvas ugunsdzēsības speciālisti dalījās pieredzē par reālu noziegumu izmeklēšanas gaitu un secinājumiem: kā ugunsgrēka gaitā izmainās metāla krāsa, kādas mēdz būt sekas nepareizi izbūvētām apkures ierīcēm, un citām ikdienas darbam noderīgām zināšanām.

Degšanas pēdu piemēri uz metāla

Speciāli izbūvētos stendos varēja vērot kā tiek pārbaudīta dažādu materiālu ugunsdrošība, ugunsizturība un izmaiņas dažādās temperatūrās.

īssavienojuma degšanas pēdu piemērs

Klātesošajiem arī tika demonstrēti dažāda veida elektroīssavienojumi, to rašanās cēloņi un atstātās pēdas, kuru izpratne ļauj daudz efektīvāk notikuma vietās identificēt iespējamās notikuma pazīmes.

Eksperti laboratorijā

Apmācību laikā Valsts policijas eksperti tika arī iepazīstināti ar Lietuvas kolēģu ikdienu Ugunsdzēsības pētniecības centrā, kur varēja tuvāk aplūkot laboratorijas iekārtas un aprīkojumu, kā arī uzzināt vairāk par izpētes metodēm,  kādas tiek pielietotas notikuma vietā izņemto objektu izpētei.

Vienā no praktiskajiem uzdevumiem ekspertiem no sadzīves lietām bija jāizveido uguns izcelsmes objekts ar laika aizturi. Šī uzdevuma laikā eksperti uzskatāmi varēja noskaidrot, kādā laika sprīdī aizdedzinātais priekšmets izraisa aizdegšanos apkārtesošajos objektos, tā radot izpratni par šī procesa pamatprincipiem un materiālu stāvokli pēc sadedzināšanas.

Degšana notikuma vietā - inscinējums

Vienā no praktiskajām daļām norisinājās inscenēta ugunsgrēka notikuma vietas apskate četros metāla konteineros, kuros pirms ugunsgrēka bija izvietoti dažādi sadzīves priekšmeti - mēbeles, plītis, datori, dažādas ierīces, vadu savienojumi, galdi un gultas – radīti pietuvināti apstākļi reālai notikuma vietai.

Pēc mākslīgi radītā ugunsgrēka, apskates laikā bija jāizdara secinājumi un jāizvirza versijas par iespējamo uguns izcelsmes vietu un raksturu, tā ietekmējošiem apstākļiem un izplatības īpatnībām. Katra versija jāpamato ar izņemamajiem un fiksējamiem priekšmetiem un apstākļiem. Katrai notikuma vietai bija sava fabula, kurā aprakstīti ar ugunsgrēku saistītie apstākļi. Lai padarītu situāciju sarežģītāku fabulā tika iekļautas nesakritības, viltus liecības un citas īpatnības, kuru iespējamība bija jāņem vērā, veicot ugunsgrēka notikuma vietas apskati.

Eksperti mācībām noslēdzoties - kopbilde

Praktisko nodarbību turpinājumā Valsts policijas kriminālisti analizēja nozieguma vietas apskates materiālus un savus secinājumus salīdzināja ar videomateriālos fiksēto ugunsgrēka inscenējumu. Ar video materiālu palīdzību vēlreiz tika parādīts tas, cik svarīga ir notikuma vietas saglabāšana un kā pretējā gadījumā tas var būtiski ietekmēt izvirzāmās versijas un gala secinājumus. Ar uzdotajiem uzdevumiem visas grupas tika galā lieliski par ko pašiem bija liels prieks.

Eksperti mācību procesā

Lai eksperti izprastu uguns ietekmi uz materiāliem, dūmgāzu attīstību telpā un karstuma ietekmi, kriminālistiem tika piedāvāta iespēja fiziski atrasties ugunsgrēka vietā.

Degšanas notikuma vietā - inscinējums

Grupas eksperti pilnā ugunsdzēsības ekipējumā un kvalificēta ugunsdzēsēja uzraudzībā atradās piedūmotā mācību konteinerā tiešā uguns ietekmē.

Šī projekta ietvaros kopumā tika novadītas četras šādas apmācību sesijas, kurās kopumā 56 Valsts policijas kriminālistikas ekspertiem bija iespēja apgūt jaunas iemaņas ugunsgrēka notikuma vietas apskatē un pēdu fiksācijā.  Lielākais ieguvums bija pārbaudīt jau esošās teorētiskās zināšanas, pētot reālu ugunsgrēku postījumus, kas savlaicīgi tika inscenēti mācību nolūkos, un pēc tam pārrunāt visus potenciālā nozieguma posmus – sākotnējo vietas aprakstu un vizualizāciju, pašu ugunsgrēku un noslēgumā krāsmatas, pēc kuru stāvokļa kriminālistiem bija jānosaka ugunsgrēka izcelsmes avotu un iemeslu, arī pašiem būt tiešā uguns ietekmē. Tas deva iespēju realitātei maksimāli pietuvinātos apstākļos apgūt izmeklēšanas darbību un pēdu fiksācijas nianses, kā arī dalīties pieredzē ar Lietuvas kriminālistikas ekspertiem notikuma vietas apskates protokolu aizpildīšanā un citās procesuālajās darbībās.