EEZ Jaunumi
kopbilde eksperti ugundzēsēju aizsargtērpos

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" projekta Nr. EEZ/TM/2022/7 “Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes celšana” ietvaros no 26.septembra līdz 6.oktobrim noritēja pirmās divas praktisko apmācību sesijas profesionālo prasmju pilnveidošanai ugunsgrēka nozieguma vietas apskatē un pēdu fiksācijā.

Eksperti darbībā

Šoruden 27 Valsts policijas kriminālistikas ekspertiem bija iespēja doties uz Lietuvas Ugunsgrēku izmeklēšanas centru, Viļņā un divās četru dienu garās praktiskajās nodarbībās uzlabot savas prasmes ugunsgrēka nozieguma vietas apskatē un pēdu fiksācijā.  Lietuvas ugunsdzēsības skolas mācību spēki dalījās savā pieredzē un teorētiskajās zināšanās par dažādu materiālu degtspēju un uguns noturību, kā arī dzēšanai paredzēto materiālu fizikālajām un ķīmiskajām īpatnībām. Kā vislielāko ieguvumu mūsu kriminālistikas eksperti novērtēja iespēju visas teorētiski apgūtās zināšanas uzreiz pārbaudīt praksē. Piemēram, noteikt fasādes putupolistirola atbilstību ugunsdrošībai, to pakļaujot tiešai uguns iedarbībai, vai praksē pārbaudīt ugunsdzēsības putu noturību. Speciāli šiem nolūkiem izbūvētos stendos varēja testēt jumta segumu materiālu ugunsdrošību, kā arī nodemonstrēt dažāda veida elektroīssavienojumus, lai vēlāk pārrunātu to rašanās cēloņus un analizētu sekas.

Praktiskie ugunsgrēka apskates darbi noritēja mākslīgi radītās ugunsgrēku vietās – četros metāla konteineros, kuros bija izvietoti dažādi sadzīves priekšmeti - mēbeles, plītis, datori, ventilatori, galdi un gultas. Apskates laikā bija jāsecina iespējamā uguns izcelsmes vieta un raksturs, to ietekmējošie apstākļi un izplatības īpatnības.

Pieredzei vērtīgs uzdevums bija no sadzīves lietām izveidot uguns izcelsmes objektu ar laika aizturi, lai noskaidrotu, kādā laika sprīdī aizdedzinātais priekšmets izraisa aizdegšanos apkārtesošajos objektos, tā radot izpratni par šī procesa pamatprincipiem un materiālu stāvokli pēc sadedzināšanas.

Praktisko nodarbību turpinājumā mūsu kriminālisti analizēja savus nozieguma vietas apskates materiālus un noteica uguns izcelsmes vietu, vēlāk savus secinājumus salīdzinot ar videomateriālos fiksēto ugunsgrēka inscenējumu.

degusi notikuma vieta
ugunsgrēka notikuma vieta
eksperti pie notikuma vietas

Savukārt teorētiskajā apmācību daļā Lietuvas ugunsdzēsības speciālisti dalījās pieredzē ar īstu noziegumu izmeklēšanas gaitu un secinājumiem: kā ugunsgrēka gaitā izmainās metāla krāsa, kādas mēdz būt sekas, nepareizi izbūvējot apkures ierīces, izdedžu struktūras izmaiņas pirolīzes rezultātā, vai gadījums, kad ugunsgrēks ir izcēlies, saulei iespīdot sfēriski izliektai stikla lēcai. Lai eksperti izprastu uguns ietekmi uz materiāliem, dūmgāzu attīstību telpā un karstuma ietekmi, kriminālistiem tika piedāvāta iespēja fiziski atrasties ugunsgrēka vietā. Grupas eksperti pilnā ugunsdzēsības ekipējumā un kvalificēta ugunsdzēsēja uzraudzībā atradās piedūmotā mācību konteinerā tiešā uguns ietekmē.

ekspeti pie mācību galda
ugunsgrēka notikuma vieta

Nākamā gada vasaras sākumā šī projekta ietvaros tiek plānotas vēl divas šādu apmācību un praktisko nodarbību sesijas, kā rezultātā kopumā 56 Valsts policijas kriminālistikas eksperti būs apguvuši jaunas iemaņas ugunsgrēka notikuma vietas apskatē un pēdu fiksācijā.  Kā atzīmēja praktisko mācību dalībnieki, lielākais ieguvums bija darboties reālās ugunsgrēku noziegumu vietās, kas jau savlaicīgi tika inscenētas. Tādējādi maksimāli realitātei pietuvinātos apstākļos apgūt izmeklēšanas darbību un pēdu fiksācijas nianses, kā arī dalīties pieredzē ar Lietuvas kriminālistikas ekspertiem notikuma vietas apskates protokolu aizpildīšanā un citās procesuālajās darbībās.

Ekspertu kopbilde