Pirms soda apmaksas pārliecinies:

  • Vai sodu piemērojusi Valsts policija?

  • Uz kuru kontu jāveic naudas pārskaitījums?

Par to var pārliecināties saņemtajā lēmumā: izsniegts uz vietas, e-pastā vai portālā latvija.lv

Ievēro!

Valsts policijai ir vairāki konti.

 

Ar lēmumiem piemērotie sodi par pārkāpumiem, kas fiksēti ar tehniskajiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli, sodi samaksājami:

lēmums, kura sērijas numurs sākas ar FR, FT, GA, PP, CN

lēmums, kura sērijas numurs sākas ar 052, VL vai ER

Banka/Iestāde: Valsts kase

Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22

Reģ. Nr. 90000050138

Konta Nr. LV31TREL1060141015220

Maksājuma mērķis: lēmuma numurs, transportlīdzekļa reģistrācijas numurs

Ekonomiskās klasifikācijas kods (EEK): 10152 

Juridiskā adrese: Smilšu iela 1, Rīga, Latvija, LV – 1919

Banka/Iestāde: Valsts kase

Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22

Reģistrācijas Nr. 90000050138

Konta Nr. LV70TREL1060141015100

Maksājuma mērķis: lēmuma numurs, transportlīdzekļa reģistrācijas numurs

Ekonomiskās klasifikācijas kods (EEK): 10151 

Juridiskā adrese: Smilšu iela 1, Rīga, Latvija, LV – 1919

Ar tehniskajiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli, fiksēto pārkāpumu un personai piemēroto naudas sodu apmaksu iespējams veikt:

Naudas sodi, ko piemēro Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē

Banka/Iestāde: Valsts kase

Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22

Reģ. Nr. 90000050138

Konta Nr. LV05TREL1060141015300

Maksājuma mērķis: lēmuma Nr.

Ekonomiskās klasifikācijas kods (EEK): 10153

Juridiskā adrese: Smilšu iela 1, Rīga, Latvija, LV – 1919

Naudas sodi, ko piemēro Valsts policija, izņemot ceļu satiksmi

Maksājumi, kas saistīti ar procesuālo izdevumu atlīdzināšanu, piespiedu naudas samaksu

Banka/Iestāde: Valsts kase

Bankas/Iestādes BIC: TRELLV22

Reģ. Nr. 90000050138

Konta Nr. LV28TREL1060141011200

Maksājuma mērķis: lēmuma Nr. vai lietas Nr.

Ekonomiskās klasifikācijas kods (EEK): 10112

Juridiskā adrese: Smilšu iela 1, Rīga, Latvija, LV – 1919

Par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem, ko piemēro Rīgas pašvaldības policija (vairāk informācijas Rīgas pašvaldības policijas vietnē)

Saņēmējs: Rīgas pilsētas pašvaldība

Saņēmēja bankaLuminor Bank AS Latvijas filiāle

Bankas kodsRIKOLV2X

Reģistrācijas Nr. 90011524360

Konta nr.  LV69RIKO0000084239677

Saņēmēja adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050