Statuss:
Īstenošanā
Proactive logo

2019.gada 1.maijā Valsts policija kā partneris uzsāka dalību finanšu programmas Apvārsnis 2020 projektā Nr. 832981 “Sagatavotība pret CBRNE (ķīmisku, bioloģisku, radioloģisku un kodolavāriju) draudiem izmantojot vienotu pieeju starp drošības dienestiem un neaizsargāto  sabiedrības daļu” (saīsinājumā - PROACTIVE).

PROACTIVE mērķis ir attīstīt tiesībaizsardzības iestāžu kā pirmo reaģētāju spējas kopā ar citiem dienestiem reaģēt uz CBRNE negadījumiem un spēt efektīvi vadīt dažādas, lielas cilvēku grupas. Tas tiks panākts Eiropas valstu drošības un kārtības dienestu praktiķiem veicot kopīgu izpēti un informācijas apmaiņu šādos CBRNE negadījumos, it īpaši analizējot tiesībaizsardzības iestāžu un CBRNE pirmo reaģētāju pieredzi. Projektā plānots izstrādāt metodoloģiju, kas vērsta uz  neaizsargātās sabiedrības daļas vajadzībām un reaģēšanu šādu draudu gadījumā, analizējot valstu drošības sistēmas un pielietojamo tehnisko nodrošinājumu, kā arī pirmo reaģētāju uzvedību masu nekārtību un krīžu gadījumos, un kā šis jautājums tiek regulēts normatīvajos aktos, tādējādi atklājot esošo sistēmu, zināšanu un procedūru nepilnības un secinot, kas būtu nepieciešams to novēršanai. Rezultātā tiks izstrādāta platforma, kurā visa šī informācija būs pieejama projektā iesaistītajiem. Projektā ir iecerēts, organizēt arī praktiskās mācības, kurās būs iespējams pielietot izstrādāto metodoloģiju un  gūt praktisku pieredzi starptautiskās operācijās.

Projekta vadošā organizācija ir Starptautiskā Dzelzceļa apvienība (Union Internationale des Chemins de fer), (Francija). Kopumā projektā iesaistītas 35 organizācijas no dažādām valstīm (Norvēģija, Īrija, Lielbritānija, Ukraina, Spānija, Bulgārija, Vācija, Zviedrija, Rumānija, Čehija). Valsts policiju projektā pārstāv eksperti no Galvenās kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes Operatīvās vadības biroja un Galvenās administratīvās pārvaldes Projektu nodaļas.

Projekta īstenošanas ilgums ir 3 gadi un kopējais projekta budžets ir 4 911 406,75 euro.

 Papildus informācija par projekta īstenošanu:

Twitter kontā @PROACTIVE_EU (tēmturis #PROACTIVE_EU) un mājaslapā www.proactive-h2020.eu

Projekta koordinatore, Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes Projektu nodaļas vecākā speciāliste Elīna Zemniece, e-pasta adrese: elina.zemniece@vp.gov.lv

Projekta eksperts, Galvenās kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes Operatīvās vadības biroja priekšnieks Māris Pilickis, e-pasta adrese: maris.pilickis@vp.gov.lv