Apsardzes darbības reģistra publiskā daļa paredzēta, ikvienai personai, kura vēlas pārbaudīt, vai apsardzes komersants ir reģistrēts reģistrā apsardzes pakalpojumu sniegšanai, iepazīties ar pamata informāciju par komersantu, tā sniedzamo pakalpojumu klāstu un darbības rādītājiem. Piekļuve Apsardzes darbības reģistra publiskai daļai tiek nodrošināta bez autentifikācijas. Jautājumu gadījumā sazināties pa tālruņiem 67208229, 67208179.

Apsardzes darbības reģistrs paredzēts komersantu reģistrācijai apsardzes darbības pakalpojumu sniegšanai un apsardzes sertifikātu īpašnieku reģistrācijai, kā arī aktuālu ziņu saņemšanai no apsardzes darbības subjektiem (apsardzes komersantiem un iekšējas drošības dienestiem), izglītības iestādēm, kas īsteno personu apmācību apsardzes darbības nozares vajadzībām un citu valsts institūciju uzturētām informācijas sistēmām, kā arī uzkrāt minētās ziņas, lai attiecīgās ziņas varētu izmantot Valsts policija apsardzes darbības kontrolei un citas valsts institūcijas atbilstoši savai kompetencei (piemēram Valsts ieņēmumu dienests, Valsts darba inspekcija) kontroles pasākumu veikšanā, likumpārkāpumu savlaicīgā identificēšanā un atklāšanā, kā arī ēnu ekonomikas īpatsvara mazināšanā apsardzes nozarē.