Vai jānogaida trīs diennaktis pirms vērsties policijā par bezvēsts prombūtnē esošu personu?

Tik ilgi gaidīt noteikti nav nepieciešams. Sākumā aicinām sazināties ar pazudušās personas paziņām, radiniekiem, kolēģiem – iespējams, ar personu viss ir kārtībā un tā tikai aizmirsusi par savu prombūtni paziņot. Ja saviem spēkiem, apzinot pazudušās personas iespējamās atrašanās vietas, pazudušo neizdodas atrast, nekavējoties vērsies Valsts policijā ar iesniegumu, norādot visu zināmo informāciju.

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka par pazudušu personu būtiski vērsties policijā pēc iespējas ātrāk, īpaši, ja ir radušās aizdomas par iespējamu nelaimes gadījumu vai noziedzīgu nodarījumu pret personu, kā arī citos ārkārtas gadījumos. Ņemiet vērā, ka jo ātrāk policijā tiks saņemta informācija, jo ātrāk policija varēs attiecīgi reaģēt.

 

Kur un kā es varu vērsties policijā, lai pieteiktu bez vēsts pazudušu cilvēku?

Par bezvēsts pazudušu personu var ziņot jebkurā Valsts policijas iecirknī, uzrakstot iesniegumu un sniedzot visu iespējamo informāciju par pazudušo personu. Būtiski atzīmēt, ka iesnieguma iesniedzējam līdzi jābūt personību apliecinošam dokumentam.

Tāpat pazudušā tuviniekiem ir jāinformē policija par visām darbībām, kas veiktas personas meklēšanā pirms vēršanās policijā. Gadījumā, ja bez vēsts pazudusī persona atgriežas mājās vai tiek atrasta, arī par to noteikti uzreiz jāziņo policijai.

Informāciju par personas bez vēsts prombūtni Valsts policija pieņem jebkurā diennakts laikā, neatkarīgi no personas pazušanas vietas, laika un apstākļiem.

Iesniegumā būtiski ir norādīt iesniedzēja kontaktinformāciju, lai nepieciešamības gadījumā policija ar iesniedzēju var sazināties. Par pazudušo personu visbūtiskākais ir norādīt pareizus personas datus (vārdu, uzvārdu, personas kodu vai dzimšanas datus), deklarēto un faktisko dzīvesvietu, informēt, kad un kur pēdējo reizi persona redzēta, vai pazudušajai personai ir kādas veselības problēmas.

 

Vai tikai radinieki var ziņot par personas iespējamu pazušanu?

Ja pazudušajai personai nav radinieku vai tuvākie radinieki dzīvo ārzemēs, ziņot var jebkurš, kuram ir aizdomas, ka ar kādu cilvēku ir noticis nelaimes gadījums vai kāds noziedzīgs nodarījums.

 

Kādēļ Valsts policija uzreiz nepublicē katru meklēšanā esošo personu sociālajās interneta vietnēs?

Lēmumu par personas fotogrāfijas publicēšanu Valsts policija pieņem atkarībā no konkrētās situācijas, izsverot dažādus lietas apstākļus, tostarp vai konkrētajā personas meklēšanas gadījumā tas ir nepieciešams un palīdz sasniegt mērķi. Ne visos gadījumos ir nepieciešama personu fotogrāfiju publicēšana.

 

Vai Valsts policija sadarbojas ar brīvprātīgajiem meklētājiem?

Valsts policijas vienīgais stratēģiskais partneris ir organizācija Bezvests.lv, ar kuru, konkrētos gadījumos, savstarpēji tiek saskaņoti bezvēsts pazudušu personu meklēšanas pasākumi.

Tāpat, atkarībā no situācijas, var būt tādi ārkārtas gadījumi, kad Valsts policija lūdz iedzīvotāju brīvprātīgu iesaisti personu meklēšanā. Tādos gadījumos Valsts policija par to informē sabiedrību, izmantojot Valsts policijas oficiālo sociālo tīklu kontus un mediju iesaisti.

Būtiski vērst uzmanību, ka ikvienam meklēšanā iesaistītajam ir rūpīgi jāseko policijas norādēm un meklēšanas plānam. Ikvienam meklēšanas pasākumos iesaistītajam ir jāsaprot, ka notikuma vietā ir jāsaudzē un jāsaglabā pēdas, jo pirmatnējos meklēšanas pasākumos teju vissvarīgākā loma ir kinologiem, tādēļ viņi pirmie uzsāk darbu teritorijā, kamēr dienesta suns šīs pēdas vēl var izsekot.

 

Cik ilgi personas tiek meklētas?

Tiesiskais regulējums paredz, ka persona no pazušanas brīža meklēšanā atrodas desmit gadu. Bet, ja persona pazušanas brīdī bija sasniegusi 70 gadu vecumu, viņa tiek meklēta piecus gadus.

Pēc minētajiem termiņiem Civillikuma 377.pants paredz, ka tiesa pēc ieinteresēto personu (radinieku u.c.), bet, ja tādu nav, pēc pazudušā mantas aizgādņa vai prokurora lūguma pazudušo izsludina par mirušu. 

Pazudušais par mirušu tiek atzīts arī saskaņā ar Civillikuma 378.pantu – ja ir pazudis kaujas laukā un divu gadu laikā no karadarbības izbeigšanās nav ziņu par viņu, ja atradies uz bojā gājuša kuģa vai lidmašīnas vai nokļuvis citās nāves briesmās un sešu mēnešu laikā par viņu nav ziņu.

 

Vai Valsts policija meklē Latvijas valstspiederīgos, kuri pazuduši ārzemēs?

Ja persona pazudusi ārzemēs un iesniegums par personas pazušanu iesniegts Latvijā, meklēšana tiek veikta arī ārvalstīs, iesaistot Valsts policijas Starptautiskās sadarbības pārvaldi.

 

Kas jādara, ja es dzīvoju ārzemēs, bet man liekas, ka pazudis tuvinieks Latvijā?

Ja dzīvojat ārzemēs un jums radušās aizdomas, ka pazudis tuvinieks Latvijā, varat par to var ziņot dažādos veidos.

  • elektroniski portālā www.latvija.lv, izmantojot e-adresi. Tādējādi iesniegums tiks iesniegts, izmantojot kvalificētu paaugstinātas drošības autentifikācijas līdzekli
  • elektroniski ar eParakstu, sūtot uz  pasts@vp.gov.lv
  • Smart-ID un iesniegumu parakstīt ar DokobitLahdes
  • Nosūtīt iesniegumu Valsts policijai pa pastu;
  • Lūgt palīdzību Latvijā dzīvojošajiem radiniekiem vai paziņām, kuri pēc Jūsu lūguma nekavējoties vērstos policijā klātienē ar iesniegumu par personas pazušanu;
  • Ārkārtas gadījumā, ja persona pazudusi pēkšņi un bez acīmredzama iemesla pārtraukusi saziņu, var zvanīt Valsts policijai pa tālruņa numuru +371 67014002 (tikai, zvanot no ārvalstīm).

Taču jāņem vērā, ka sūtot iesniegumu pa pastu vai sūtot to elektroniski, tas aizņems ilgāku laiku, nekā vēršoties policijā klātienē ar iesniegumu vai ziņojot pa tālruni.