Statuss:
Īstenošanā
Projekts_iem_sub

Lai uzlabotu operatīvās vadības struktūrvienību materiāltehnisko nodrošinājumu, Valsts policija īsteno projektu “Operatīvās vadības struktūrvienību un speciālo uzdevumu vienības (SUB) kapacitātes un materiāltehniskā nodrošinājuma uzlabošana” ar Iekšējās drošības fonda finansējumu.

Projekta “Operatīvās vadības struktūrvienību un speciālo uzdevumu vienības (SUB) kapacitātes un materiāltehniskā nodrošinājuma uzlabošana” mērķis ir uzlabot Valsts policijas operatīvās vadības struktūrvienību materiāltehnisko nodrošinājumu, iegādājoties un pielāgojot pārvietojamo operatīvās vadības centru, lai pilnveidotu policijas resursu koordināciju un situācijas pārvaldību lielu pasākumu, krīžu un operāciju gadījumos.

Tāpat mērķis ir stiprināt speciālo uzdevumu vienības kapacitāti, iegādājoties specializēto aprīkojumu un transportlīdzekļus, kuri ir pielāgoti Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Speciālo uzdevumu bataljona vajadzībām. Vienlaikus projektā plānots arī organizēt plaša mēroga apmācības, veicinot pārrobežu sadarbību.

 

INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

Nr. VP/IDF/2023/5 “Operatīvās vadības struktūrvienību un speciālo uzdevumu vienības (SUB) kapacitātes un materiāltehniskā nodrošinājuma uzlabošana

Mērķis

Uzlabot Valsts policijas operatīvās vadības struktūrvienību materiāltehnisko nodrošinājumu, iegādājoties un pielāgojot pārvietojamo operatīvās vadības centru, lai pilnveidotu policijas resursu koordināciju un situācijas pārvaldību lielu pasākumu, krīžu un operāciju gadījumos, un stiprināt speciālo uzdevumu vienības kapacitāti, iegādājoties specializēto aprīkojumu, transportlīdzekļus un īstenojot plaša mēroga taktiskās mācības.

Galvenās aktivitātes

Iegādāties un pielāgot pārvietojamo operatīvās vadības centru.

Iegādāties un pielāgot transportlīdzekļus SUB vajadzībām.

Iegādāties specializētu aprīkojumu SUB kapacitātes stiprināšanai.

Organizētas plaša mēroga apmācības, veicinot pārrobežu sadarbību.

Finansējums

Kopējais finansējums: 1 200 000 euro

Fonda finansējums: 900 000 euro

Valsts budžets: 300 000 euro

Projekta īstenošanas laiks

01.07.2023. – 31.12.2025.

 

Projekta jaunumi:

Valsts policija īsteno projektu “Operatīvās vadības struktūrvienību un speciālo uzdevumu vienības (SUB) kapacitātes un materiāltehniskā nodrošinājuma uzlabošana”

Lai uzlabotu operatīvās vadības struktūrvienību materiāltehnisko nodrošinājumu, Valsts policija īsteno projektu “Operatīvās vadības struktūrvienību un speciālo uzdevumu vienības (SUB) kapacitātes un materiāltehniskā nodrošinājuma uzlabošana” ar Iekšējās d
Skatīt vairāk