Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  02.07.2020.
  Iekšlietu ministrija Valsts policija sadarbībā ar Romas universitāti Tre un citiem  partneriem (kopā 20), programmas Apvārsnis 2020 ietvaros, no 01.05.2017. līdz 30.04.2020. īsteno projektu “Terorisma prevencija, novēršot radikalizēšanos / Terrorism…
  Statuss:
  Noslēdzies
  02.07.2020.
  Projekta nosaukums   Latvijas-Lietuvas programmas projekts "Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā"/ “SYNERGY FOR SECURITY” Projekta…
  Statuss:
  Noslēdzies
  02.07.2020.
  Informācija par projekta “Vienotas pieejas piemērošana, cīnoties ar pārrobežu organizēto noziedzību Baltijas jūras reģionā” uzsākšanu un īstenošanu Valsts policija sadarbībā ar septiņiem partneriem: Latvijas Iekšlietu ministriju, Latvijas Valsts…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma”projekts LV 08/3 " Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana"   Programma…
  Statuss:
  Noslēdzies
  02.07.2020.
  Projekta „Soli tuvāk: Kopienas vienotā atbilde uz vardarbības pret sievieti gadījumiem“ masu mediju apmācībās aptverta jau lielākā daļa Latvijas mediju
  Statuss:
  Īstenošanā
  02.07.2020.
  Baltijas valstu kapacitātes palielināšana kriminālistikas jomā, lai stimulētu Prīmes datu apmaiņas procedūru” (Projekta Nr.821194) Projekts Nr. VP/IDF/2017/2 „Smagās un organizētās pārrobežu noziedzības apkarošanas stiprināšana un sadarbības…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma”projekts LV 08/3 " Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana"   Programma…
  Statuss:
  Noslēdzies
  02.07.2020.
  No 2013.gada janvāra Valsts policija kā partneris piedalās Eiropas Komisijas ISEC programmas līdzfinansētajā un Lielbritānijas Tieslietu ministrijas Nacionālā likumpārkāpēju uzraudzības dienesta (National Offender Management Service - NOMS) vadītajā…
  Statuss:
  Noslēdzies
  02.07.2020.
  Projekta Nr. HOME/2013/ISEC/FP/C1/4000005037 „Stratēģiskas pieejas izstrāde un ieviešana policijas starptautiskajai sadarbībai un ES acquis ieviešanai reģionālajā līmenī Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Somijā un Zviedrijā” noslēgums. 2016.gada 12…
  Statuss:
  Plānots
  12.06.2020.
  Valsts policija kā partneris piedalās projektā ILEAnet (saīsinājums no Innovation by Law Enforcement Authorities Networking/ Tiesībaizsardzības iestāžu tīklu inovācija), kas tiek īstenots Eiropas Komisijas programmas Apvārsnis 2020 (HORIZON)…