Statuss:
Plānots
ES karogs

Attēls

Valsts policija kā partneris piedalās projektā ILEAnet (saīsinājums no Innovation by Law Enforcement Authorities Networking/ Tiesībaizsardzības iestāžu tīklu inovācija), kas tiek īstenots Eiropas Komisijas programmas Apvārsnis 2020 (HORIZON) ietvaros un tā galvenais mērķis ir radīt tīklu, kurā satiekas tiesībaizsardzības iestāžu (TAI)  praktiķi, pētnieki un industrijas pārstāvji. Projektu īsteno Francijas Iekšlietu ministrija ar 18 partneriem, t.sk. Latvijas Valsts policiju, plašāka informācijā par projektu ir pieejama Projekta vietnē šeit: https://www.ileanet.eu/

Projekta partneri: Francijas Nacionālās policijas skola,  Austrijas Iekšlietu ministrija; Kipras Polija; Čehijas Iekšlietu ministrijas Nacionālā izmeklēšanas pārvalde; Igaunijas Policijas un robežsardzes parvalde; Francijas Nacionālā žandarmērija; Vācijas Policijas augstskola; Ungārijas Valsts policija; Dublinas Universitātes koledža; Izraēlas Sabiedriskās drošības ministrija; Itālijas Iekšlietu ministrija; Polijas Eiropas Kriminālistikas iniciatīvas centra fonds; Rumānijas Iekšlietu ministrija; Slovākijas Iekšlietu ministrija; Spānijas Iekšlietu ministrijas Nacionālā policija; Polijas Policijas akadēmija, Apvienotās karalistes Ziemeļīrijas Policija, Bulgārijas Iekšlietu ministrija un Slovākijas institūts ISEM.

 

Lai izveidotu TAI praktiķu, pētnieku un industrijas pārstāvju tīklu, tiek izmantots īpašs rīks – elektroniskas informācijas apmaiņas portāls (platforma) CMT, kurā minēto jomu pārstāvji  tiekas, apmainās ar informāciju un diskutē par viņiem interesējošiem jautājumiem. Reģistrēšanās tīklam notiek caur Projekta partnera nominēto pārstāvi, Latvijas ILEAnet nacionālais koordinators Latvijas tīkla izveidei ir Ieva Kļaviņa, tādēļ, ja ir vēlēšanās pievienotos ILEAnet tīklam, lūdzam kontaktēties ar I.Kļaviņu, sūtot  reģistrācijas pieprasījumu uz e-pastu: inc-latvia@eurtd.com vai arī sazināties par e-pastu: ieva.kļaviņa@vp.gov.lv, tālr. 67075382.

 

Projekts tika uzsākts 2017.gada 1.jūnijā un ilgs 5 gadus (līdz  2022.gada 31.maijam). Klātienes tikšanās notiek reizi gadā, tās līdz šim ir notikušas:

-          2017.gada 22.-23.jūnijā Projekta atklāšanas sanāksme Francijā, Cergy;

-          2018.gada 11.-12. jūnijā 1.Publiskā darba grupa Īrijā, Dublinā, par community policing jautājumiem;

-          2019.gada 10.-11.aprīlī 2.Publiskā darba grupa Latvijā, Rīgā par drošības jautājumu pētījumiem un TAI darbu kibernoziegumu, nelikumīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizācijas novēršanas un darknet jautājumiem;

-          2020.gadā 3.Publiskā darba grupa bija plānota Polijā, Varšavā 12.-13.maijā, bet COVID-19 pandēmijas dēļ tā ir pārcelta uz š.g. novembri. Tēma - "Identification & control of irregular migration through modern technologies".

-         2021.gadā 4.Publiskā darba grupa arī bija plānota klātienē, bet COVID-19 pandēmijas dēļ tas nebija iespējams, tādēļ notika tiešsaistē 2021.gada 9.-11.jūnijā. Tēma – par drošības pētījumiem un standartizāciju (Standardisation in Security Research).

-         2022.gadā ir plānota pēdējā – 5.Publiskā darba grupa, kas plānota Beļģijā (Briselē ) 2022.gada marta sākumā, tēma vēl nav apstiprināta.

 

Projekta koordinators ir Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes Sadarbības un attīstības biroja Starptautisko lietu nodaļas priekšniece Inese Voloseviča, tādēļ jautājumu gadījumā aicinām vērsties pie I.Volosevičas (e-pasts: inese.volosevica@vp.gov.lv; tālr. 67075455).