Statuss:
Noslēdzies
02.07.2020.
            POLICIJAS DARBINIEKU APMĀCĪBAS IZMANTOJOT VIENU NO PRĪMES LĒMUMA SADARBĪBAS INSTRUMENTIEM – KOPĪGAS POLICIJAS OPERĀCIJAS   Lai sagatavotos un īstenotu ES normas Prīmes lēmuma 2008…
Statuss:
Noslēdzies
02.07.2020.
LIETUVAS, LATVIJAS UN POLIJAS POLICIJAS DARBINIEKI PAAUGSTINA SAVAS PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES KOPĪGĀ PROJEKTĀ          Iestāšanās Eiropas Savienībā (ES) un Šengenas zonā, ir ne tikai atklāja jaunas…
Statuss:
Noslēdzies
02.07.2020.
 Ar Eiropas Savienības 2009.gada programmas „Noziedzības novēršana un apkarošana” finansiālo atbalstu. Eiropas Komisijas Tiesību, brīvības un drošības ģenerāldirektorāts Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde 2010. gada februārī uzsāka īstenot…
Statuss:
Noslēdzies
02.07.2020.
  Noziedzības novēršana un apkarošana 2009 Ar programmas Noziedzības novēršana un apkarošana 2009 finansiālo atbalstu Eiropas Komisijas Tiesību, Brīvības un Drošības Direktorāts Valsts policija 2010. gada martā uzsāk īstenot Eiropas…
Statuss:
Noslēdzies
02.07.2020.
Projekts tiek īstenots ar Eiropas Komisijas Tiesību, brīvības un drošības direktorāta programmas "Noziedzības profilakse un apkarošana" atbalstu. With the support of the Prevention of Fight against Crime Programme European Commission – Directorate –…
Statuss:
Noslēdzies
02.07.2020.
No 2012.gada 1.marta Valsts policija īsteno partnerību Eiropas Komisijas 7.Ietvara programmas līdzfinansētajā Apvienoto Nāciju starpreģionu noziedzības un tiesību izpētes institūta (Itālija) vadītajā projektā “Nacionālo izpētes programmu Eiropas līmeņa…
Statuss:
Noslēdzies
02.07.2020.
EK līdzfinansētā projekta „ES acquis un citu instrumentu ieviešana un piemērošana, lai pilnveidotu starptautisko sadarbību” (projekta Nr. HOME/2011/ISEC/AG/JIT/4000002155) Projekts tiek īstenots ar Eiropas Komisijas Iekšlietu Direktorāta programmas…
Statuss:
Noslēdzies
02.07.2020.
Valsts policijas tehniskās kapacitātes stiprināšana, lai ieviestu daktiloskopisko datu apmaiņu saskaņā ar Prīmes lēmumiem HOME/2011/ISEC/AG/4000002582   Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde 2013. gada janvārī uzsāka īstenot Eiropas…
Statuss:
Īstenošanā
02.07.2020.
Valsts policija kā partneris piedalās Igaunijas policijas un robežsardzes dienesta iniciētā projektā „Esošā pilsētas dizaina attīstība, noziedzības novēršanas metožu plānošana un jaunu ieviešana, lai uzlabotu apkārtējās vides drošību, apmācot…
Statuss:
Noslēdzies
02.07.2020.
No 2013.gada janvāra Valsts policija kā partneris piedalās Eiropas Komisijas ISEC programmas līdzfinansētajā un Lielbritānijas Tieslietu ministrijas Nacionālā likumpārkāpēju uzraudzības dienesta (National Offender Management Service - NOMS) vadītajā…