Statuss:
Īstenošanā
EEA

2020. gada, 3. jūlijā tika uzsākts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas „Starptautiskās policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projekts „Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā.

Projekta mērķis ir efektīvāka ekonomisko noziegumu novēršana un apkarošana. Ar šī projekta palīdzību Valsts policija vēlas sasniegt  ātrāku un kvalitatīvāku ekonomisko noziegumu pirmstiesas izmeklēšanu, kā arī ātrāku un labāku kvalitātes dokumentu nodošana kriminālvajāšanai.  Paredzamie programmas rezultāti ir uzlabota ekonomisko noziegumu apkarošana, prevencijas efektivitāte un nostiprināta lietu izmeklēšanas kapacitāte.

Latvijā, lai novērstu un apkarotu ekonomiskos noziegumus, saskaņotā sadarbībā strādā divas Valsts policijas struktūrvienības – Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde (ENAP) un Kriminālistikas pārvalde. Galvenais izaicinājums krimināltiesiskās ķēdes darbībai Latvijā ir ievērojamais ekonomisko noziegumu izmeklēšanas ilgums un Valsts policijas amatpersonu jaunāko zināšanu trūkums.

Valsts policijas sadarbības partneri projekta ietvaros būs Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD), IeM Informācijas centrs un Nodrošinājuma valsts aģentūra. Galvenās projekta aktivitātes būs infrastruktūras un tehniskās kapacitātes uzlabošana (ENAP un Kriminālistikas pārvaldes telpu renovācija, IT rīka izstrāde), kā arī profesionālās kapacitātes un zināšanu uzlabošana ekonomisko noziegumu izmeklēšanas un ekspertīžu veikšanas jomā, organizējot seminārus, praktiskas apmācības, pieredzes apmaiņas braucienus un starptautiskas konferences.

Programmas ietvaros tiks īstenoti vairāki nozīmīgi projekti, tai skaitā arī ar 2020.gadu plānots uzsākt Valsts policijas projekta “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā” īstenošanu, piesaistot kā sadarbības partnerus Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD), Nodrošinājuma valsts aģentūru un Informācijas centru.

Projektā plānota Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes un Kriminālistikas pārvaldes kapacitātes uzlabošana, īstenojot ēku un telpu renovāciju un darbavietu uzlabošanu, kā arī specifiskā aprīkojuma iegādi un analītiskā rīka izveidi ekonomisko noziegumu atklāšanā. Tikpat nozīmīgas ir arī plānotās projekta aktivitātes profesionālās kapacitātes uzlabošanas jomā – darbinieku apmācības, pieredzes apmaiņas programmas un nacionālās un starptautiskās konferences un semināri. Projekta kopējais finansējums ir 8 389 124 euro.

Pirmdien, 25.novembrī, Rīgā notika atklāšanas pasākums Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda līdzfinansētajai programmai “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana”. Atklāšanas pasākumā piedalījās amatpersonas no Iekšlietu ministrijas, Norvēģijas vēstniecības, Labklājības ministrijas, Valsts policijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un Finanšu izlūkošanas dienesta. Pasākuma dalībniekus uzrunāja Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens, Valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis, Norvēģijas Karalistes vēstnieks Rīgā Kristian Ødegaard, Eiropas Padomes ģenerāldirektorāta (ODGP) nodaļas vadītājs Matthew Barr, EEZ finanšu instrumenta pārstāve Mualla Cirakli, kā arī citi plānoto programmas projektu īstenotāji.