Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Noslēdzies
  02.07.2020.
  Projekts tiek īstenots ar Eiropas Komisijas Tiesību, brīvības un drošības direktorāta programmas "Noziedzības profilakse un apkarošana" atbalstu. With the support of the Prevention of Fight against Crime Programme European Commission – Directorate –…
  Statuss:
  Noslēdzies
  IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!   Projektu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Projekta vispārējais mērķis ir radīt priekšnosacījumus visu valsts tiesību aizsardzības, drošības un glābšanas iestāžu darbības operativitātes un…
  Statuss:
  Noslēdzies
  02.07.2020.
  No 2012.gada 1.marta Valsts policija īsteno partnerību Eiropas Komisijas 7.Ietvara programmas līdzfinansētajā Apvienoto Nāciju starpreģionu noziedzības un tiesību izpētes institūta (Itālija) vadītajā projektā “Nacionālo izpētes programmu Eiropas līmeņa…
  Statuss:
  Noslēdzies
  02.07.2020.
  EK līdzfinansētā projekta „ES acquis un citu instrumentu ieviešana un piemērošana, lai pilnveidotu starptautisko sadarbību” (projekta Nr. HOME/2011/ISEC/AG/JIT/4000002155) Projekts tiek īstenots ar Eiropas Komisijas Iekšlietu Direktorāta programmas…
  Statuss:
  Noslēdzies
  02.07.2020.
  Valsts policijas tehniskās kapacitātes stiprināšana, lai ieviestu daktiloskopisko datu apmaiņu saskaņā ar Prīmes lēmumiem HOME/2011/ISEC/AG/4000002582   Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde 2013. gada janvārī uzsāka īstenot Eiropas…
  Statuss:
  Īstenošanā
  02.07.2020.
  Valsts policija kā partneris piedalās Igaunijas policijas un robežsardzes dienesta iniciētā projektā „Esošā pilsētas dizaina attīstība, noziedzības novēršanas metožu plānošana un jaunu ieviešana, lai uzlabotu apkārtējās vides drošību, apmācot…
  Statuss:
  Noslēdzies
  02.07.2020.
  No 2013.gada janvāra Valsts policija kā partneris piedalās Eiropas Komisijas ISEC programmas līdzfinansētajā un Lielbritānijas Tieslietu ministrijas Nacionālā likumpārkāpēju uzraudzības dienesta (National Offender Management Service - NOMS) vadītajā…
  2020. gada, 3. jūlijā tika uzsākts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas „Starptautiskās policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projekts „Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai…
  “The development of safety services by strengthening communication and cooperation capacity between the local government and police authorities” Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde uzsāk dalību Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektā …
  Statuss:
  Īstenošanā
  02.07.2020.
  Šī gada 1.jūnijā tika uzsākts programmas Apvārsnis 2020 projekts Nr. 786687 “Tehnoloģija, apmācība un zināšanas agrīnās brīdināšanas un atbilstīgas reaģēšanas vadītu darbību sistēmas izveidei cīņā ar organizēto noziedzību un terorismu …