Statuss:
Īstenošanā
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (IeM IC) sadarbībā ar Valsts robežsardzi (VRS) un Valsts policiju (VP) īsteno Iekšējās drošības fonda 2014.–2020.gada programmas projektu Nr. IC/IDF/2020/6 „Ieceļošanas/izceļošanas sistēmas un ETIAS ieviešana” …
Statuss:
Īstenošanā
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (IeM IC) sadarbībā ar Valsts policiju (VP) un Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldi (PMLP) īsteno Iekšējās drošības fonda 2014.-2020.gada nacionālās programmas projektu „ Šengenas informācijas sistēmas…
Statuss:
Noslēdzies
Iekšlietu ministrijas Valsts policija sadarbībā ar Nodrošinājuma valsts aģentūru no 2016. gada 7. novembra līdz 2019. gada 31. maijam īsteno Eiropas Savienības Iekšējās drošības fonda (turpmāk – Fonds) 2014 – 2020 Nacionālās programmas projektu “ATLAS…
Statuss:
Īstenošanā
EIROPAS SAVIENĪBA Iekšējās drošības fonds       Projekts Nr. VP/IDF/2019/7 „Sagatavošanas pasākumi speciālās intervences vienības mācību centra izveidei”     Iekšlietu ministrijas Valsts policija sadarbībā…
Statuss:
Īstenošanā
EIROPAS SAVIENĪBA Iekšējās drošības fonds   Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde sadarbībā ar Nodrošinājuma Valsts aģentūru ir uzsākusi dalību Iekšējās drošības fonda 2014. – 2020. gada programmas projektā „Tiesu ekspertīzes…
Statuss:
Īstenošanā
EIROPAS SAVIENĪBA Iekšējās drošības fonds   Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa (NKIM) darbības efektivitātei smagās un organizētās noziedzības apkarošanā nepieciešama vienota kompetento iestāžu pieeja un metodoloģija, kā arī vienots…
Statuss:
Īstenošanā
EIROPAS SAVIENĪBA Iekšējās drošības fonds   Iekšlietu ministrijas Valsts policija sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru saskaņā ar 2019. gada 22. februāra noslēgto vienošanās Nr.VP/IDF/2018/6 no 2019. gada 25. februāra līdz…
Statuss:
Noslēdzies
EIROPAS SAVIENĪBA Iekšējās drošības fonds   Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde, sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru, Lietuvas policijas Kriminālistikas centru, Igaunijas Tiesu Ekspertīžu…
Statuss:
Noslēdzies
EIROPAS SAVIENĪBA Iekšējās drošības fonds   Projekts Nr. VP/IDF/2017/2 „Smagās un organizētās pārrobežu noziedzības apkarošanas stiprināšana un sadarbības veicināšana ar iesaistītajām valstīm”   2018. gada 31. decembrī ir…
Statuss:
Noslēdzies
EIROPAS SAVIENĪBA Iekšējās drošības fonds   Projekta nosaukums Valsts policijas kapacitātes pilnveidošana ar augsto tehnoloģju palīdzību izdarīto noziedzīgo nodarījumu prevencijā un apkarošanā Projekta identifikācijas numurs: VP…