Statuss:
Īstenošanā
ES karogs

Iekšlietu ministrijas Valsts policija sadarbībā ar Nodrošinājuma valsts aģentūru no 2019. gada 2. decembra līdz 2023. gada 30.novembrim īsteno Eiropas Savienības Iekšējā drošības fonda (turpmāk - Fonds) 2014. - 2020. nacionālās programmas projektu “Speciālās intervences vienības mācību centra izveidošana”* (projekta Nr. VP/IDF/2019/7) (turpmāk - Projekts).

Projekta vispārīgais mērķis ir izveidot modernu, mūsdienu prasībām atbilstošu infrastruktūru, kas nodrošinātu pilnvērtīgu pretterorisma vienības „OMEGA” (turpmāk - Vienība) amatpersonu apmācību un treniņu vietas izveidi, lai paaugstinātu profesionālo līmeni, kas sekmētu Vienības veicamo pamatuzdevumu izpildi nākotnē, tai skaitā Vienības iekļaušanos citu Latvijas un ārvalstu speciālo uzdevumu vienību sastāvā.

Papildus jāatzīmē, ka Vienības amatpersonu dienesta pienākumu pildīšana ir saistīta ar paaugstināta riska faktoriem, līdz ar to ir jāattīsta Vienības amatpersonu individuālās, speciālistu un kolektīvās darbības prasmes un iemaņas.

Projekta kopējais finansējums ir 2 180 614 euro, kas sastāv no Fonda finansējuma - 1 635 460 euro un nacionālā līdzfinansējuma - 545 154 euro.

*Projekts satur ierobežotas pieejamības informāciju