Statuss:
Īstenošanā
Publicēšanas datums: 01.09.2019.
ES karogs

Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde sadarbībā ar Nodrošinājuma Valsts aģentūru ir uzsākusi dalību Iekšējās drošības fonda 2014. – 2020. gada programmas projektā „Tiesu ekspertīzes tehnisko iespēju un kapacitātes celšana prioritārajās jomās (2. posms)” NR. VP/IDF/2019/5. Projekta īstenošanas laiks ir no 2019. gada 01. septembra līdz 2020. gada 31. decembrim.

Projekta mērķis ir tehniskā aprīkojuma modernizēšana ballistisko, sprādzientehnisko un trasoloģisko ekspertīžu jomās, personāla apmācība, kā arī ballistisko laboratoriju pārbūve, darba drošības nodrošināšanai

Lai VP Kriminālistikas pārvalde spētu nodrošināt Eiropas Savienības standartiem atbilstošas ekspertīzes, ir nepieciešami būtiski ieguldījumi jauna ballistisko, trasoloģisko un sprādzientehnisko ekspertīžu aprīkojuma iegādei. Iepriekš minēto problēmu atrisināšana paaugstinās darba kapacitāti VP Kriminālistikas pārvaldē, jo izmantojot jaunās iekārtas tiks paātrināti ekspertīžu izpildes termiņi, darba operācijas, ko veica eksperti manuāli, būs iespējams nodrošināt automatizēti.

Projekta kopējais finansējums 1009363 EUR, kuru veido Fonda finansējums 757022 EUR apmērā un nacionālais līdzfinansējums 252341 EUR apmērā.

Projekta koordinators:

Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes

Ekspertīžu biroja Ieroču un trasoloģisko

ekspertīžu nodaļas eksperts

J. Jakušs-Kreituss.

tālr. 67208274

e-pasts: janis.jakuss@ekspertize.vp.gov.lv