Statuss:
Īstenošanā
ES karogs

Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde sadarbībā ar Nodrošinājuma Valsts aģentūru ir uzsākusi dalību Iekšējās drošības fonda 2014. – 2020. gada programmas projektā „Tiesu ekspertīzes tehnisko iespēju un kapacitātes celšana prioritārajās jomās (2. posms)” NR. VP/IDF/2019/5. Projekta īstenošanas tiek uzsākta 2019. gada 1.septembrī un pabeigta 2021.gada 30.jūnijā. Projekta īstenošana tiek atsākta no 2021.gada 29.oktobra Iekšlietu ministrijas un Valsts policijas 2019.gada 28.augusta VIENOŠANĀS Nr. VP/IDF/2019/5 grozījumu Nr.5. parakstīšanas brīža un tiek pabeigta 2022. gada 31.oktobrī. 

Projekta mērķis ir tehniskā aprīkojuma modernizēšana ballistisko, sprādzientehnisko un trasoloģisko ekspertīžu jomās, personāla apmācība, kā arī ballistisko laboratoriju pārbūve, darba drošības nodrošināšanai

Lai VP Kriminālistikas pārvalde spētu nodrošināt Eiropas Savienības standartiem atbilstošas ekspertīzes, ir nepieciešami būtiski ieguldījumi jauna ballistisko, trasoloģisko un sprādzientehnisko ekspertīžu aprīkojuma iegādei. Iepriekš minēto problēmu atrisināšana paaugstinās darba kapacitāti VP Kriminālistikas pārvaldē, jo izmantojot jaunās iekārtas tiks paātrināti ekspertīžu izpildes termiņi, darba operācijas, ko veica eksperti manuāli, būs iespējams nodrošināt automatizēti.

Projekta kopējais finansējums ir 1 049 855 EUR, kuru veido Fonda finansējums 787 391  EUR apmērā un nacionālais līdzfinansējums 262 464  EUR apmērā.

 

Projekta koordinators:

Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes

Ekspertīžu biroja Ieroču un trasoloģisko

ekspertīžu nodaļas eksperts

J. Jakušs-Kreituss.

tālr. 67208274

e-pasts: janis.jakuss@ekspertize.vp.gov.lv