Statuss:
Īstenošanā
ES karogs

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (IeM IC) sadarbībā ar Valsts robežsardzi (VRS) un Valsts policiju (VP) īsteno Iekšējās drošības fonda 2014.–2020.gada programmas projektu Nr. IC/IDF/2020/6 „Ieceļošanas/izceļošanas sistēmas un ETIAS ieviešana” (turpmāk – Projekts).

Projekta mērķis:

Veikt Valsts robežsardzes elektroniskās informācijas sistēmas (REIS) un tās tehniskās platformas modernizāciju, un papildināt to ar valsts vienoto saskarni ar Eiropas centrālo ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), nodrošinot Šengenas robežu kodeksa nosacījumu izpildi, vienlaikus nodrošināt Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS) pilnveidi.

Projekta īstenošanas laiks: 16.09.2020. – 31.12.2022.

Finansējums: 7 668 038 EUR

86,07% apmērā 6 599 767,00 EUR apmērā ES fondu finansējums.

13,93% apmērā 1 068 271,00 EUR ir valsts budžeta finansējums.

Projekta pasākumi:

 1. Projekta vadība un administrēšana.

 2. REIS modernizācija un IIS ieviešana.

 3. Nacionālās vienotās saskarnes integrācija.

 4. Centrālā piekļuves punkta izveide un sistēmu integrācija.

 5. Gala lietotāju iekārtu iegāde un integrācija.

 6. Drošības testi.

 7. Mobilo iekārtu iegāde Zilupes DzRKP.

 8. Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS) pilnveide.

 9. Piekļuves ETIAS centrālās sistēmas datiem nodrošināšana pārbaudes veikšanai pie ārējām robežām un imigrācijas kontroles nolūkiem, t.sk. ETIAS VV datu apmaiņas risinājuma nodrošināšana.

 10. Centrālajos piekļuves punktos izmantoto risinājumu pielāgošana.

 11. ETIAS darbībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana.

Projekta sasniedzamie rezultāti:

 1. Modernizēts REIS un veikta nacionālās vienotās saskarnes ieviešana un integrācija, t.sk. nodrošināta integrācija ar nacionālās vienotās saskarnes starpniecību un veikti drošības testi.

 2. Izveidots viens Centrālās piekļuves punkts un pielāgotas informācijas sistēmas, t.sk., lai nodrošinātu piekļuvi ETIAS centrālās sistēmas datiem tiesībaizsardzības nolūkos.

 3. Pilnveidots ETIAS, t.sk. veikta ETIAS aparatūras komponenšu, tostarp – NUI, izvietošana un atbilstošas vides nodrošināšana, tīkla iekārtu konfigurācija ETIAS komponenšu un pārējo IeM tīkla resursu nodalīšanai un aizsardzībai un savstarpējās komunikācijas nodrošināšanai, lokālo tīklu konfigurācija, lai nodrošinātu drošu piekļuvi ETIAS komponentēm.

 4. Izveidots 1 apmācību materiāls video formātā sistēmas lietotājiem.

 5. Iegādāts nepieciešamais gala lietotāju aprīkojums.

 6. Aprīkojums integrēts darbam ar REIS un centrālo ieceļošanas/izceļošanas sistēmu.

Kontaktpersona:

Aija Vule

Projekta vadītāja

E-pasts: Aija.Vule@ic.iem.gov.lv

Tel. +371 20259623