Statuss:
Noslēdzies
ES karogs

2018. gada 31. decembrī ir pabeigta Eiropas Savienības Iekšējā drošības fonda   2014.-2020.gada Nacionālās programmas projekta Nr. VP/IDF/2017/2 „Smagās un organizētās pārrobežu noziedzības apkarošanas stiprināšana un sadarbības veicināšana ar iesaistītajām valstīm” (turpmāk - Projekts Nr. VP/IDF/2017/2) īstenošana.

Iekšlietu ministrijas Valsts policija Projektu Nr. VP/IDF/2017/2 īstenoja no 2017. gada 1.novembra līdz 2018. gada 31. decembrim. Projekta kopējais finansējums ir 200 000 EUR, kuru veido Fonda finansējums 150 000 EUR apmērā un nacionālais līdzfinansējums 50 000 EUR apmērā.

Projekta Nr. VP/IDF/2017/2 ietvaros 2017. - 2018. gadā veikta virkne pasākumu ar mērķi uzlabot Valsts policijas Kriminālpolicijas struktūrvienību kapacitāti un darbībspēju cīņā ar pārrobežu smago un organizēto noziedzību: organizēti septiņi semināri un sanāksmes, tai skaitā ar ārvalstu (Lietuvas, Igaunijas, Austrijas, Somijas, Vācijas, Slovēnijas, Nīderlandes, Zviedrijas un Polijas) ekspertu piedalīšanos, pieci šādi pasākumi organizēti Rīgā un divi Eiropolā, Hāgā, Nīderlandē; organizēti 12 ekspertu komandējumi, no tiem Latvijas eksperti piedalījās astoņos komandējumos Lietuvā, Igaunijā, Polijā un Vācijā, savukārt ārvalstu eksperti no dažādām ES valstīm apmeklēja Latviju četras reizes; organizētas pārrobežu novērošanas mācības, kuras ieguva starptautisku atzinību.

Projekta Nr. VP/IDF/2017/2 ietvaros Valsts policijas Kriminālpolicijas struktūrvienībām iepirkta specializētā un novērošanas tehnika: fotokamera, diktofoni, divu veidu sejas aizsargmaskas, portatīvie datori, fibroskopi, nakts redzamības ierīces, termovizori, kā arī droni (bezpilota lidaparāti) ar papildaprīkojumu.

Veikto pasākumu rezultātā Latvijas un ārvalstu ekspertiem dota iespēja iegūt vērtīgu pieredzi pārrobežu operāciju un kopīgu izmeklēšanu organizēšanā, kā arī specializētās un novērošanas tehnikas praktiskajā izmantošanā un piemērošanā.

Projekta Nr. VP/IDF/2017/2 īstenošanas rezultātā uzsāktas arī vairākās starpvalstu izmeklēšanas, kā arī izveidota paraugprakse smagās un organizētās noziedzības apkarošanā tādās prioritātēs kā autozādzības un narkotiku nelegālās aprite.

2018. gada decembrī Eiropas Savienības Iekšējā drošības fonda   2014.-2020.gada Nacionālās programmas projekta Nr. VP/IDF/2017/2 „Smagās un organizētās pārrobežu noziedzības apkarošanas stiprināšana un sadarbības veicināšana ar iesaistītajām valstīm” (turpmāk - Projekts Nr. VP/IDF/2017/2) īstenošana tuvojas noslēgumam.

Projekta Nr. VP/IDF/2017/2 ietvaros 2018. gada novembrī un decembrī Valsts policijas Kriminālpolicijas struktūrvienībām iepirkta specializētā novērošanas tehnika (bezpilota lidaparāti), kā arī portatīvie datori.

Iekšlietu ministrijas Valsts policija Projektu Nr. VP/IDF/2017/2 īsteno no 2017. gada 1.novembra līdz 2018. gada 31. decembrim. Projekta kopējais finansējums ir 200 000 EUR, kuru veido Fonda finansējums 150 000 EUR apmērā un nacionālais līdzfinansējums 50 000 EUR apmērā.

2018. gada trešajā ceturksnī Eiropas Savienības Iekšējā drošības fonda   2014.-2020.gada Nacionālās programmas projekta Nr. VP/IDF/2017/2 „Smagās un organizētās pārrobežu noziedzības apkarošanas stiprināšana un sadarbības veicināšana ar iesaistītajām valstīm” (turpmāk - Projekts Nr. VP/IDF/2017/2) ietvaros veikts specializētās novērošanas tehnikas iepirkums Valsts policijas Kriminālpolicijas struktūrvienībām, kas veicinās smagās un organizētās noziedzības apkarošanu. 2018. gada pirmajā pusgadā šī projekta ietvaros iepirkta arī cita specializētā tehnika (diktofoni, sejas aizsargmaskas, portatīvie datori un foto kamera).

Iekšlietu ministrijas Valsts policija Projektu Nr. VP/IDF/2017/2 īsteno no 2017. gada 1.novembra līdz 2018. gada 31.oktobrim. Projekta kopējais finansējums ir 200 000 EUR, kuru veido Fonda finansējums 150 000 EUR apmērā un nacionālais līdzfinansējums 50 000 EUR apmērā.

Iekšlietu ministrijas Valsts policija no 2017. gada 1.novembra līdz 2018. gada 31.oktobrim īsteno Eiropas Savienības Iekšējā drošības fonda (turpmāk – Fonds) 2014.-2020.gada Nacionālās programmas projektu „Smagās un organizētās pārrobežu noziedzības apkarošanas stiprināšana un sadarbības veicināšana ar iesaistītajām valstīm”* (Projekta Nr. VP/IDF/2017/2). Projekta kopējais finansējums ir 200 000 EUR, kuru veido Fonda finansējums 150 000 EUR apmērā un nacionālais līdzfinansējums 50 000 EUR apmērā.

 

*Projekts satur ierobežotas pieejamības informāciju