Statuss:
Noslēdzies

logo

EIROPAS SAVIENĪBA

Iekšējās drošības fonds

 

Projekta nosaukums

Valsts policijas kapacitātes pilnveidošana ar augsto tehnoloģju palīdzību izdarīto noziedzīgo nodarījumu prevencijā un apkarošanā

Projekta identifikācijas numurs: VP/IDF/2017/1

Projekta īstenotājs

Iekšlietu ministrijas Valsts policija

Projekta mērķis

Pilnveidot Valsts policijas kapacitāti, nodrošinot kibernoziedzības apkarošanu un prevenciju sadarbībā ar Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūciju (CERT) un Drošs Internets.

Projekta ietvaros plānotie pasākumi:

1) Kibernoziedzības izmeklēšanas un apkarošanas specializētās tehnikas un programmnodrošinājuma iegāde;

2) Prevencijas materiālu izstrāde (aplikācija, izdales materiāli) un izplatīšana iedzīvotājiem sadarbībā ar projekta partneriem un masu mēdijiem;

3) Valsts policijas darbinieku kvalifikācijas celšana apmācībās. Apmācīti 203 Valsts policijas darbinieki par specializētās tehnikas izmantošanu ar augsto tehnoloģiju izdarīto noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanā un nepilngadīgo lietu inspektori (NLI) darbā ar projekta ievaros izstrādātajiem prevencijas materiāliem.

 

Projekta kopējais finansējums 771 167 Euro. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Iekšējā drošības fonda atbalstu ( 578 374 Euro) un Valsts budžeta līdzfinansējumu (192 793 Euro) apmērā.

Projekta īstenošanas laiks 18 mēneši (no 15.05.2017 – 28.02.2019)

 

 

Papildus informācija par projektu:

Ilze Bērziņa – Ruķere,

projekta vadītāja,

e-pasts: ilze.rukere@vp.gov.lv,

mob. + 371 26442241