Statuss:
Noslēdzies

 

 logo

EIROPAS SAVIENĪBA

Iekšējās drošības fonds

Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa (NKIM) darbības efektivitātei smagās un organizētās noziedzības apkarošanā nepieciešama vienota kompetento iestāžu pieeja un metodoloģija, kā arī vienots tehniskais risinājums efektīvai informācijas apstrādei, apritei un informācijas analīzei, tādēļ kā nākošais posms NKIM attīstībā ir tādas tehniskās infrastruktūras sistēmas izveide, kurā ietverti atbilstošākie un piemērotākie tehniskie risinājumi. Projekta ietvaros jau šobrīd noris darbs pie nepieciešamās tehniskās infrastruktūras un sistēmas izveides, kas nākotnē palīdzēs stiprināt dienestu analītisko kapacitāti, tostarp veicinot jaunu noziegumu analīzes metodoloģiju attīstību, kas sniegs būtisku atbalstu tiesībaizsardzības iestāžu cīņai ar noziedzību.

2020. gada 29. aprīlī Valsts policija sadarbībā ar Informācijas centru un Valsts robežsardzi uzsāka Eiropas Savienības Iekšējās drošības fonda 2014. – 2020. gada Nacionālās programmas projekta Nr. VP/IDF/2019/1 “Nacionālās kriminālizlūkošanas infrastruktūras un sistēmas izveide” (NKIM projekts) īstenošanu.

NKIM projekts ir 2012. – 2014. gadā Iekšlietu ministrijas un Valsts policijas īstenotā projekta HOME/2011/ISEC/AG/4000002542 “Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa izveide” turpinājums, kura mērķis bija vienotas kriminālizlūkošanas sistēmas izveide nacionālajās tiesībaizsardzības un drošības iestādēs. Šī projekta realizācijā tika izveidots un kopš 2017. gada darbojas Nacionālais kriminālizlūkošanas modelis, kas ir kompetento nacionālo tiesībaizsardzības un drošības iestāžu (Valsts policija, Valsts robežsardze, Valsts drošības dienests, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvalde, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Militārā policija, Ieslodzījumu vietu pārvalde, Ģenerālprokuratūra, Finanšu izlūkošanas dienests, Iekšējās drošības birojs) galvenā ilgtermiņa sadarbības un koordinācijas platforma valstī noziedzības novēršanā un apkarošanā. NKIM iesaistītās iestādes darbojas saskaņā ar 2017.gada 24.janvārī pieņemto Ministru kabineta instrukciju Nr.1 “Tiesībaizsardzības iestāžu sadarbības kārtība noziedzības novēršanā un apkarošanā”, NKIM vadību īsteno Valsts policija.

Projektā VP/IDF/2019/1 paredzēts realizēt nacionālās kriminālizlūkošanas infrastruktūras un sistēmas izveides (NKIM tehniskais risinājums un analītiskā rīka izveide) 1.posmu, to attīstot Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs (Valsts policijā, Valsts robežsardzē). Īstenojot šo projektu, tiks izveidota kriminālizlūkošanas informācijas uzkrāšanas un aprites sistēma (Kriminālizlūkošanas atbalsta informācijas sistēma), kas būs nodrošināta ar mūsdienīgām informācijas analīzes iespējām, tāpat tiks stiprināta analītisko dienestu kapacitāte, attīstītas prioritāro darba virzienu un informācijas analīzes metodoloģijas, kā arī tiks attīstīta izglītības sistēma šajā jomā. Projekta laikā gūtie rezultāti nodrošinās būtisku atbalstu tiesībaizsardzības iestādēm cīņā ar noziedzību, veicinās ātrāku un efektīvāku noziegumu atklāšanu un noziedzīgo grupu atmaskošanu, attīstīs noziedzības un tās radīto draudu kontroles iespējas.

Šī projekta kopējais finansējums ir 4 524 352 eiro, kuru veido Iekšējās drošības fonda finansējums 3 393 264 eiro apmērā un nacionālais līdzfinansējums 1 131 088 eiro apmērā.*

*Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas un Valsts policijas 2019.gada 29.aprīļa VIENOŠANĀS Nr. VP/IDF/2019/1 grozījumiem Nr.8.

 

Publicēšanas datums: 08.11.2023.; atjaunots 19.03.2024.

Darbs pie Nacionālās kriminālizlūkošanas infrastruktūras un sistēmas izveides uzsākts projekta Nr. VP/IDF/2019/1 ietvaros, kurā, Valsts policijai sadarbojoties ar Informācijas centru un Valsts robežsardzi, no 2019. gada 29.aprīļa līdz 2024. gada 29. februārim* plānots īstenot Eiropas Savienības Iekšējās drošības fonda 2014 – 2020 Nacionālās programmas projektu “Nacionālās kriminālizlūkošanas infrastruktūras un sistēmas izveide”. Projektā VP/IDF/2019/1 paredzēts realizēt NKIM kriminālizlūkošanas informācijas sistēmas nepieciešamās infrastruktūras un analītiskā rīka izveides 1.posmu, to attīstot Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs (Valsts policijā, Valsts robežsardzē), vienlaikus paredzēts pilnveidot kriminālizlūkošanas prioritāro darba virzienu un informācijas analīzes metodoloģijas un apmācību sistēmu.

Šī projekta kopējais finansējums ir  3 523 407 eiro, kuru veido Iekšējās drošības fonda finansējums 2 642 555 eiro apmērā un nacionālais līdzfinansējums  880 852 eiro apmērā.* 

Papildus tam noritēja darbs pie aktivitāšu pārplānošanas, pārceļot daļu projektā plānoto KAIS izstrādes pasākumus uz IDF 2021-2027 plānošanas periodu, t.i. – jaunu projektu “Vienotas kriminālizlūkošanas sistēmas pilnveide”, kas 2023. gada 29. septembrī tika iesniegts vērtēšanai Iekšlietu ministrijā.

Projekts noslēdzās 2024. gada 29. februāri ar KAIS izstrādes 1. posma izstrādi un pieņemšanu,  bet no 2023. gada 1. decembra tika uzsākts jauns projekts “Vienotas kriminālizlūkošanas sistēmas pilnveide”, kas tiks finansēts IDF 2021-2027 plānošanas perioda ietvaros un tā ietvaros tiks turpināts attīstīt  un pilnveidot KAIS.

 

Īstenojot šo projektu, tiks izveidota kriminālizlūkošanas informācijas uzkrāšanas un aprites sistēma, kas būs nodrošināta ar mūsdienīgām informācijas analīzes iespējām, tādā veidā gan stiprinot analītisko dienestu kapacitāti, gan attīstot jaunas informācijas analīzes metodoloģijas, kā arī attīstot izglītības sistēmu šajā jomā. Projekta laikā gūtie rezultāti nodrošinās būtisku atbalstu tiesībaizsardzības iestādēm cīņā ar noziedzību, veicinās ātrāku un efektīvāku noziegumu atklāšanu un noziedzīgo grupu atmaskošanu, attīstīs noziedzības un tās radīto draudu kontroles iespējas.

Darbs pie NKIM izveides tika uzsākts jau 2012. – 2014. gadā, kad Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Valsts policiju īstenoja projektu HOME/2011/ISEC/AG/4000002542 “Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa izveide”, kura mērķis bija vienotas kriminālizlūkošanas sistēmas izveide nacionālajās tiesībaizsardzības un drošības iestādēs. Šī projekta realizācijā tika izveidots un kopš 2017. gada darbojas NKIM, kas ir kompetento nacionālo tiesībaizsardzības un drošības iestāžu (Valsts policija, Valsts robežsardze, Valsts drošības dienests, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvalde, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Militārā policija, Ieslodzījumu vietu pārvalde, Ģenerālprokuratūra, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests, Iekšējās drošības birojs) galvenā ilgtermiņa sadarbības un koordinācijas platforma valstī noziedzības novēršanā un apkarošanā, balstoties uz kopīgu kriminālizlūkošanu, kuras rezultāti nepieciešami izvērtētu lēmumu pieņemšanai stratēģiskajā, taktiskajā un operatīvajā līmenī par nepieciešamo rīcību noziedzības novēršanai un apkarošanai, kā arī objektīvu noziedzības novēršanas un apkarošanas prioritāšu definēšanai.

Projekta ietvaros 2020. gada septembrī pabeigts darbs pie Kriminālizlūkošanas atbalsta informācijas sistēmas tehniskās specifikācijas izstrādes. Minēto aktivitāti realizēja Valsts policija sadarbībā ar SIA WeAreDots, ar kuru 2020. gada 3. februārī noslēgts iepirkuma līgums “Programmatūras tehniskās specifikācijas izstrāde, kvalitātes kontrole un autoruzraudzība” (iepirkuma identifikācijas numurs IeM VP 2019/54 IDF). Tehniskās specifikācijas izstrādē tika ņemti vērā jaunākie informāciju tehnoloģiju risinājumi, kā arī nacionālā un ārvalstu pieredze šajā jomā. Tehniskās specifikācijas izstrādē tika intervēti Valsts policijas, Informācijas centra, Valsts robežsardzes, Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvji, lai precīzāk definētu sistēmas izstrādes prasības un funkcionalitāti.

Ar Kriminālizlūkošanas atbalsta informācijas sistēmas tehniskās specifikācijas izstrādi noslēdzās viens no projekta posmiem un likti pamati minētās informācijas sistēmas izstrādes posma uzsākšanai. 2020. gada 7. oktobrī Elektronisko iepirkumu sistēmā izsludināts iepirkums “Informācijas sistēmas – Kriminālizlūkošanas atbalsta informācijas sistēmas (KAIS) izstrāde” (iepirkuma identifikācijas numurs IeM VP 2020/54 IDF). Minēto iepirkumu organizēja slēgtā konkursa procedūrā, šajā iepirkuma posmā bija paredzēta pretendentu atlase.

Augstāk minētais iepirkums tika pārtraukts un 2021.gada 9.februārī tika izsludināts atkārtots slēgts konkurss Nr.IeM VP 2021/13 IDF, taču aizkavēšanās dēļ, ko radīja pretenzijas vēstule par iepriekšējo iepirkumu, 08.10.2021. tika parakstīti GL grozījumi Nr.8, lai projektā realizētu tikai KAIS 1.nodevuma izstrādi un pieņemšanu, un programmēšanas darbus pārceltu uz nākamo IDF plānošanas periodu.

Pamatojoties uz IUB atzinumu, tika pieņemts lēmums pārtraukt arī atkārtoti izsludināto iepirkumu Nr. IeM VP 2021/13 IDF un atcelt lēmumu pārtrauktajā iepirkumā Nr.IeM VP 2020/54 IDF, kā arī virzīt abus kandidātus iepirkuma 2.posmam, kas tomēr arī tika pārtraukts bez rezultāta. 2021.gada 2.pusē izsludināts slēgtā konkursa 1.posms un 25.01.2022. pieņemts lēmums KAIS iepirkuma 1.posmā. Slēgtā konkursa 2.posma iepirkums tika izsludināts 22.03.2022, bet līguma noslēgšanu aizkavēja viena no pretendentiem iesniegtā sūdzība IUB, bet tā tika noraidīta. 2022.gada novembrī tika  saņemts pozitīvs atzinums no Iekšlietu ministrijas, kas deva iespēju slēgt līgumu ar konkursa uzvarētāju – sistēmas izstrādātāju un 2023.gada 28.augustā tika noslēgts līgums starp Valsts policiju un KAIS izstrādāju, kas paredz izstrādāt KAIS 24 mēnešu laikā, t.i. līdz 2025.gada 27.augustam.

Augstāk minēto iepirkuma procedūru dēļ, līgums par KAIS kvalitātes kontroli un autoruzraudzību ar SIA “WeAreDots” tika lauzts 2023.gada 19.oktobrī abpusēji vienojoties, jo tā izpilde nebija iespējama, jo saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 60. panta ceturto daļu līgums nevar būt spēkā ilgāk kā piecus gadus, t.i. līdz 2025.gada 2.februārim, kas neiekļauj visu KAIS izstrādes termiņu (t.i. nav spēkā līdz 2025.gada 27.augustam). Valsts policija ir ieplānojusi jaunu iepirkumu Kvalitātes kontroles, testēšanas un atbalsta pakalpojumi Nacionālās kriminālizlūkošanas infrastruktūras un sistēmas izveidei, kura ietvaros ir plānots piesaistīt jaunu konsultantu KAIS testēšanai.

Papildus tam noritēja darbs pie aktivitāšu pārplānošanas, pārceļot daļu projektā plānoto KAIS izstrādes pasākumus uz IDF 2021-2027 plānošanas periodu, t.i. – jaunu projektu “Vienotas kriminālizlūkošanas sistēmas pilnveide”, kas 2023.gada 29.septembrī tika iesniegts vērtēšanai Iekšlietu ministrijā.

Vienlaikus veikta virkne pasākumu projekta ietvaros veikti arī citos darbības virzienos, t.sk.  arī citi pasākumi tehniskās infrastruktūras pilnveidošanas jomā.

Projekta ietvaros izstrādāti priekšlikumi nepieciešamajiem grozījumiem tiesību aktos, lai noteiktu deleģējumu izdot Ministru kabineta noteikumus, kas reglamentēs jaunizveidotās Kriminālizlūkošanas atbalsta informācijas sistēmas darbību un citus ar šo sistēmu saistītus procesus. 2019. – 2020. gadā Valsts policijā tika sagatavoti priekšlikumi grozījumiem tiesību aktos un sagatavots Ministru kabineta noteikumu projekts “Kriminālizlūkošanas atbalsta informācijas sistēmas noteikumi”, kuru 2022.gada 18.janvārī Ministru kabinets pieņēma (Noteikumi Nr. 37).

Kriminālizlūkošanas un analītiskā darba efektivizēšanai izstrādāta nacionālā Smagās un organizētās noziedzības apdraudējuma izvērtējuma (nSOCTA) metodoloģija, kā arī Kriminālizlūkošanas atbalsta informācijas sistēmas tehniskajā specifikācijā tiek paredzētas iespējas uzkrāt ziņas par smago un organizēto noziedzību, lai varētu ar mūsdienīgiem rīkiem veikt šo ziņu apstrādi un analīzi dažādos šķērsgriezumos, veikt informācijas prioritizēšanu un pārraudzīt riskus. Vienlaikus veidojamajā sistēmā ir paredzēta liela apjoma nestrukturēto datu apstrāde un analīze, kā arī plānota atsevišķu speciālu programmatūru un rīku izmantošana. Jāpiebilst, ka nSOCTA metodoloģija ir paredzēta visām Latvijas tiesībaizsardzības iestādēm, kuru kompetencē ir smagās un organizētās noziedzības apkarošana, lai varētu sagatavot un izstrādāt vienotu nSOCTA, uz kuras pamata varētu prioritizēt darbu un pieņemt dažāda līmeņa lēmumus.

Realizēts arī pasākums, kura ietvaros izstrādātas izmeklēšanu metodoloģijas prioritārajos noziedzības apkarošanas virzienos. Šajā darbības virzienā tika piesaistīti kvalificēti nozares eksperti, lai radītu vienotu pieeju izmeklēšanas kvalitātes sasniegšanai, kas tostarp atbilst arī Valsts kontroles noteiktajam uzdevumam Valsts kontroles revīzijas ziņojumā “Vai pirmstiesas izmeklēšana Valsts policijā ir efektīva?”.

Projekta ietvaros veikti pasākumi ar mērķi attīstīt kriminālizlūkošanā iesaistītā personāla apmācību sistēmu, kā arī izstrādāt Valsts policijas iekšējos normatīvos aktus, ņemot vērā izmaiņas, ko ieviesīs Kriminālizlūkošanas atbalsta informācijas sistēmas darbība.

2021. gada 22. aprīlī saskaņā ar Valsts policijas un SIA "PricewaterhouseCoopers" noslēgto līgumu, pamatojoties uz atklātā konkursa (iepirkuma identifikācijas Nr. IeM VP 2020/51 IDF) rezultātiem, "Nacionālās kriminālizlūkošanas infrastruktūras un sistēmas izveide Iekšējās drošības fonda projekta Nr. VP/IDF/2019/1" ietvaros" ir veikts pētījums "Pirmstiesas  izmeklēšanas efektivitātes novērtēšanas kritēriju un to piemērošanas metodikas pētījuma pakalpojumi".  

2022.gada 15.augustā – 30.septembrī tika īstenotas tiešsaistes apmācības ar specializēto programmatūru informācijas izgūšanai no viedierīcēm, kurās piedalījās 10 VP amatpersonas. Tiešsaistes apmācības nodrošināja SIA “Cellebrite DI” un to rezultātā amatpersonas ieguva sertifikātus par zināšanu apguvi.

NKIM iesaistītās iestādes darbojas saskaņā ar 2017.gada 24.janvārī pieņemto Ministru kabineta instrukciju Nr.1 “Tiesībaizsardzības iestāžu sadarbības kārtība noziedzības novēršanā un apkarošanā” un 2022.gada 18.janvārī pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 37 “Kriminālizlūkošanas atbalsta informācijas sistēmas noteikumi”. NKIM vadību īsteno Valsts policija.

*Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas un Valsts policijas 2019.gada 29.aprīļa VIENOŠANĀS Nr. VP/IDF/2019/1 grozījumiem Nr.14