Statuss:
Noslēdzies
Publicēšanas datums: 08.07.2020.

Iekšlietu ministrijas Valsts policija sadarbībā ar Nodrošinājuma valsts aģentūru no 2016. gada 7. novembra līdz 2019. gada 31. maijam īsteno Eiropas Savienības Iekšējās drošības fonda (turpmāk – Fonds) 2014 – 2020 Nacionālās programmas projektu “ATLAS network specializētā aprīkojuma iegāde”* (Projekta Nr. VP/IDF/2016/10). Projekta kopējais finansējums ir 1 644 725 EUR, kuru veido Fonda finansējums 1 233 544 EUR apmērā un nacionālais līdzfinansējums 411 181 EUR apmērā.

 

*Projekts satur ierobežotas pieejamības informāciju