Statuss:
Īstenošanā
ES karogs

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (IeM IC) sadarbībā ar Valsts policiju (VP) un Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldi (PMLP) īsteno Iekšējās drošības fonda 2014.-2020.gada nacionālās programmas projektu „ Šengenas informācijas sistēmas pilnveidošana” (turpmāk - Projekts).

 

Projekta mērķis: Nacionālās Šengenas informācijas sistēmas (SIS) II un SIRENE datu-plūsmas informācijas sistēmas, kā arī saistīto nacionālo informācijas sistēmu pilnveidošana atbilstoši 2018.gada 28.novembra SIS tiesību aktu pakotnes prasībām.

 

Projekta īstenošanas laiks: 12.08.2020. – 31.12.2022.

 

Kopējais projekta attiecināmo izmaksu budžets: 2 327 000,00 EUR

88,18% apmērā 2 052 00,00 EUR tiek finansēts no IDF līdzekļiem

11,82% apmērā 275 000,00 EUR ir valsts budžeta līdzfinansējums.

 

Projekta aktivitātes:

  1. Projekta vadība un administrēšana.

  2. Eu-LISA relīžu ieviešana un saistīto nacionālo IS pilnveidošana.

  3. Atgriešanas procesa pilnveidošana un atbalstošo IS attīstība.

  4. Biometrijas datu apstrādes aprīkojuma iegāde.

 

Projekta rezultāti:

  1. Veikti eu-LISA tehniskajā dokumentācijā norādītie sistēmu pilnveidošanas darbi (ieviestas relīzes).

  2. Nodrošināta atgriešanas lēmumu iekļaušana SIS II.

  3. Iegādāti 30 biometrijas datu apstrādes komplekti. Katrs komplekts sastāvēs no: pirkstu un plaukstu, stacionārā datora, datora monitora, spoguļkameras, fotografēšanas fons ar lineālu.

Kontaktpersona:

Aija Vule

Projekta vadītāja
E-pasts: Aija.Vule@ic.iem.gov.lv
Tel. +371 20259623