Statuss:
Noslēdzies

Attēls

EIROPAS SAVIENĪBA

Iekšējās drošības fonds

 

Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde, sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru, Lietuvas policijas Kriminālistikas centru, Igaunijas Tiesu Ekspertīžu institūtu un Zviedrijas Nacionālo Kriminālistikas centru no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 30. jūnijam īsteno Eiropas Savienības Iekšējā drošības fonda 2014 – 2020 Kopienas darbības projektu “Baltijas valstu kapacitātes palielināšana kriminālistikas jomā, lai stimulētu Prīmes datu apmaiņas procedūru” (Projekta Nr.821194).


          Projekta mērķis ir uzlabot DNS un daktiloskopisko datu apmaiņu Prīmes lēmuma ietvaros gan Latvijā, gan citās Baltijas valstīs, izveidojot, pirmkārt, digitalizētu un integrētu DNS datubāzes paraugu reģistrācijas sistēmu, kas nodrošina drošu, ātru un efektīvu datu apmaiņu, un otrkārt, izveidojot vienotus procesuālos standartus pirkstu pēdu izņemšanā un izpētē automatizētās datu apmaiņas vajadzībām. Projekta ietvaros notiks kvalitātes uzlabošanas apmācības DNS un daktiloskopisko pēdu izņemšanas no notikuma vietas un izpētes jomās. Daktiloskopisko ekspertīžu izpētes kapacitāte tiks uzlabota ar mūsdienīgas tehnoloģijas vizualizācijas iekārtām, kas ir iekļautas kopējā Kriminālistikas pārvaldes kvalitātes vadības sistēmā atbilstoši LVS ISO/IEC 17025 standarta prasībām. Paralēli notiks apmācības un pieredzes apmaiņas pasākumi, kuru ietvaros tiks apgūtas un izvērtētas jaunās DNS tehnoloģijas, tiks vērtēta to atbilstība automatizētai datu apmaiņai ar tradicionālām DNS metodēm, citās tiesībsargājošās iestādēs Eiropas Savienības valstīs.


Projekta ietvaros plānots izveidot digitalizētu DNS Nacionālās datubāzes paraugu reģistrācijas, meklēšanas un arhivēšanas sistēmu, kā arī iegādāties datorus un programmatūru daktiloskopisko pēdu vizualizācijai un analīzei, kas tiešā veidā uzlabos iegūto datu kvalitāti.


Projekta kopējais finansējums ir 639 923 EUR, kuru veido Fonda finansējums 598 059 EUR apmērā un nacionālais līdzfinansējums 53743,74 EUR apmērā.

 

2019.gada 21.-21.februārī notika BALTFORDEX projekta  (Nr.821194) atklāšanas sanāksme. Pasākumu organizēja Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde ar Eiropas Savienības atbalstu.

 Eiropas komisijas Iekšējās drošības fonda koordinators, kā arī  eksperti un speciālisti no Lietuvas policijas Kriminālistikas centra, Igaunijas Tiesu Ekspertīžu institūta un Latvijas Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes apsprieda BALTFORDEX projekta ieplānotās aktivitātes un sasniedzamos mērķus, pārrunāja turpmākās darbības plānu, budžetu, sadalīja darba uzdevumus. Eksperti no Lietuvas, Igaunijas un Latvijas prezentēja savas organizācijas,  darba rezultātus un veiksmīgas sadarbības piemērus ar citām Eiropas valstīm.

Ekspertiem no Lietuvas un Igaunijas bija iespēja iepazīties ar Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes darbu, ekspertīžu jomām un tehniskajiem risinājumiem, kā arī ar ekspertu sertifikācijas, resertifikācijas un apmācību jautājumiem.

BALTFORDEX projekta darba pirmās aktivitātes sāksies 2019.gada martā un turpināsies līdz 2020.gada jūnijam.

Projektā iesaistītās valstis: Latvija, Lietuva, Igaunija un Zviedrija.