Interreg2

“Cilvēku drošības uzlabošana Baltijas jūras piekrastē, izmantojot pārrobežu sadarbību starp Rietumu reģonu Lietuvā un Kurzemes reģionu Latvijā”

“Increasing people safety in the Baltic Sea through cross-border cooperation in the Western Lithuania and Kurzeme”

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas sadarbībā ar Palangas pilsētas Pašvaldības administrāciju, kas ir vadošais partneris, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi “Komunālā pārvalde”, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi “Liepājas pilsētas Pašvaldības policija, Neringas pašvaldības administrāciju un Lietuvas ugunsdzēsības un glābšanas dienestu uzsāka projektu projektu LLI-441ONLY SAFE!"

Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot sabiedrisko pakalpojumu efektivitāti, stiprinot kapacitāti un sadarbību starp institūcijām Rietumu Lietuvas un Kurzemes reģionos. Projekta mērķis ir uzlabot sadarbību un koordināciju starp institūcijām, kas atbildīgas par cilvēku drošību ūdenī, glābēju gatavību izmantojot mūsdienīgus glābšanas līdzekļus ikdienā. Līdz šim, ņemot vērā situāciju ar vīrusa izplatību pasaulē, Valsts policija ar projekta partneriem noturēja attālinātu tikšanos, proti, tiešsaistes sanāksi, kurā tika apriesta projekta norise, aktivitātes un termiņi.

Projekta LLI-441 “ONLY SAFE!” ilgums ir 24 mēneši un tas tiek realizēts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Kopējais projekta finansējums ir 529 192,21 eiro, no kuriem 85% jeb 449 813,34 eiro finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Programmas mērķis ir sekmēt reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu.

Saite uz projekta lapu – https://latlit.eu/lli-441-increasing-people-safety-in-the-baltic-sea-through-cross-border-cooperation-in-the-western-lithuania-and-kurzeme-2/

15.12.2022

Mums, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldē ir noslēdzies projekts Nr. LLI - 441 “ONLY SAFE!” Piedāvājam atskatīties uz projekta laikā iegūto aprīkojumu un to pielietošanu dzīvē.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas projekta LLI - 441 “ONLY SAFE!” ietvaros ir ieguvuši aprīkojumu:

  • apvidus automašīnu ar piekabes āķi un piekabi, lai ātri un ērti varētu izņemt un pārvietot liela izmēra pierādījumus piekļūt objektiem grūti izbraucamās vietās, lai varētu pārvietot ceļu satiksmes negadījuma pierādījumus, patrulēt un nodrošināt sabiedrisko kārtību,
  • kvadricikls - izmantošanai grūti izbraucamos lauku apvidos un lai nodrošinātu palīdzību cilvēkiem pludmalē, kā arī personu meklēšanas pasākumiem mežā,
  • glābšanas piederumu komplekti - ietilpst pakavveida glābšanas riņķis, 8 metrus garas sarullējamas glābšanas trepes, cirvis, metamā līne ar auklas garumu – 25 metri, lauznis, saliekamā lāpsta, specializētās šķēres auduma un metāla stiepļu pārgriešanai, un ūdensizturīga materiāla uzglabāšanas soma. Aprīkojums paredzēts izmantošanai dažādās situācijās, kad policisti pirmie, pirms ugunsdzēsējiem glābējiem, ierodas notikuma vietā, kur nepieciešams sniegt palīdzību cilvēkiem.

07.12.2022

Projekta LLI - 441 “ONLY SAFE!” noslēguma konference Klaipēdā

6.decembrī Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas piedalījās projekta Nr. LLI - 441 “ONLY SAFE!” noslēguma konferencē Lietuvā, Klaipēdā.

Projekta partneri konferencē sniedza ieskatu par projekta laikā iegūto ekipējumu un tā pielietojumu līdz šim brīdim, kā arī pārrunāja nākotnes vīzijas. Kopējais projektu partneru ieguvums ir ne vien ekipējums, bet arī apmācības un pieredzes apmaiņa starp iestādēm. Ierobežojumu laikā tikšanās un semināri notika attālināti, taču tikko tas bija iespējams, tie tika rīkoti klātienē. 

Projekta konferences noslēgumā Lietuvas Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas izrādīja projekta dalībniekiem ugunsdzēsēju depo, kā arī projekta ietvaros iegūto ekipējumu.

Vita
VUGD
123
345

18.05.2022

Valsts policija projekta LLI-441 “ONLY SAFE” ietvaros iegūst glābšanas piederumu komplektus

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas projekta LLI-441 “ONLY SAFE!” ietvaros iegūst piecus glābšanas piederumu komplektus, kas tiks nodoti lietošanā visiem policijas iecirkņiem Kurzemē – Liepājas, Ventspils, Talsu, Saldus un Kuldīgas iecirknim.

Glābšanas piederumu komplektā ietilpst pakavveida glābšanas riņķis, 8 metrus garas sarullējamas glābšanas trepes, cirvis, metamā līne ar auklas garumu – 25 metri, lauznis, saliekamā lāpsta, specializētās šķēres auduma un metāla stiepļu pārgriešanai, un ūdensizturīga materiāla uzglabāšanas soma. Aprīkojums paredzēts izmantošanai dažādās situācijās, kad policisti pirmie, pirms ugunsdzēsējiem glābējiem, ierodas notikuma vietā, kur nepieciešams sniegt palīdzību cilvēkiem.

Projekta ietvaros tika veikta tirgus izpēte par glābšanas piederumu komplektu iegādi, uzrunājot piecus pretendentus. No visiem, izvērtējot iesniegtos tehniskos un finanšu piedāvājumus, par atbilstošāko pretendentu tika atzīts SIA “RAE LV”. Līguma summa ir 1 963.20 eiro.

55

27.04.2022

 

Liepājā projekta LLI-441 “ONLY SAFE” ietvaros notika partneru apmācības

Vakar, 26.aprīlī Liepājā, Beberliņos norisinājās apmācības policistiem un ugunsdzēsējiem, kuru mērķis bija pamatzināšanu apguve – kā policistiem rīkoties, ja viņi pirmie, pirms ugunsdzēsējiem glābējiem, ierodas notikuma vietā, kur jāglābj slīkstošs cilvēks. 

Dienas pirmajā pusē savu ieskatu par situāciju sniedza Lietuvas ugunsdzēsēju skolas praktiskās apmācības galvenais speciālists, kurš stāstīja klātesošajiem pieredzi savā darbā un savu kolēģu pieredzi Lietuvā, kur jāglābj slīkstoši cilvēki. Tika analizēti videomateriāli no reālām situācijām un izskaidrots, kas situācijās ticis izdarīts pareizi un kas nav bijis tik veiksmīgi. Viņš pastāstīja arī to, kāds ekipējums tiek izmantots, glābjot slīkstošus cilvēkus Lietuvā, pastāstīja par cietušo transportēšanu un glābšanu ziemā, kā arī par pirmo palīdzību, kādu nepieciešams sniegt slīkstošiem cilvēkiem, izskaidrojot, kādas traumas šādās situācijās varētu rasties.

Mācībās dalīties ar savu pieredzi tika uzaicināti Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes ugunsdzēsēji glābēji, kuri pastāstīja, kāds ekipējums tiek izmantots, glābjot slīkstošu cilvēku, kā arī pastāstīja, kurā situācijā un kā pareizi būtu izmantojams specializētais glābšanas aprīkojums, kā, piemēram, glābšanas pludiņš jeb pakavs un metamā līne, ko vēlāk praktiskajās nodarbībās Lietuvas un Latvijas policisti varēja apgūt.

Apmācībās projekta LLI-441 “ONLY SAFE!" ietvaros piedalījās Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde - Komunālā pārvalde, Liepājas pilsētas Pašvaldības policija, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Palangas pašvaldība, Neringas pašvaldība un Lietuvas ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

 

1
2
3
4
5
6
7


23.12.2021

Valsts policija projekta LLI-441 “ONLY SAFE” ietvaros iegūst kvadraciklu un piekabi

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas Liepājā lietošanā saņēma projekta LLI-441 “ONLY SAFE!” ietvaros iegūto kvadraciklu "SPORTSMAN XP 1000" un piekabi “Tiki CP400-DRB”.

Kvadracikls paredzēts izmantošanai grūti izbraucamos lauku apvidos un lai nodrošinātu palīdzību cilvēkiem pludmalē, kā arī personu meklēšanas pasākumiem mežā. Kvadracikls paredzēts lietošanā ne tikai Liepājā, bet visā Kurzemes reģiona teritorijā.

Projekta ietvaros tika izsludināts konkurss par kvadracikla iegādi, kurš noslēdzās šā gada jūlijā un pieteikušies bija divi pretendenti, no kuriem iepirkuma komisija, izvērtējot visus iesniegtos tehniskos un finanšu piedāvājumus, pieņēmusi lēmumu par atbilstošāko pretendentu – SIA “Motofavorīts”. Līguma summa ir 14 442 eiro.

Tika izsludināts arī konkurss par piekabes iegādi, tas noslēdzās šā gada jūnijā un pieteikušies bija trīs pretendenti, no kuriem iepirkuma komisija, izvērtējot visus iesniegtos tehniskos un finanšu piedāvājumus, pieņēmusi lēmumu par atbilstošāko pretendentu – SIA “LP Solutions”. Līguma summa ir 3 787, 26 eiro.

kvadracikls
piekabe

10.11.2021

Valsts policija projekta LLI-441 “ONLY SAFE” ietvaros iegūst apvidus automašīnu

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas Liepājā lietošanā saņēma projekta LLI-441 “ONLY SAFE!” ietvaros iegūto apvidus automašīnu ar kravas kasti. Apvidus automašīna paredzēta izmantošanai, veicot glābšanas un meklēšanas pasākumus, kā arī medību kontrolei un patrulēšanai pludmalē, mežā, tāpat dodoties uz objektiem, kur ir grūti izbraucami ceļi. Automašīna paredzēta lietošanā ne tikai Liepājā, bet visā Kurzemes reģiona teritorijā. Kā jau jebkurā iepirkumā, arī šajā tika izvēlēts tehniskām prasībām atbilstošākais un finansiāli izdevīgākais piedāvājums.

 

Apvidus auto
apvidus auto12

06.10.2021
 

Šā gada 29.septembrī Lietuvā, Nidā norisinājās projekta LLI-441 “ONLY SAFE” partneru apmācības

Mācības bija ļoti labi organizētas un tajās tika izmantoti dažādi manekeni, lai rādītu atšķirību par palīdzības sniegšanu pieaugušajam un zīdainim, lielāka auguma cilvēkam vai grūtniecei. Dalībnieki tika iepazīstināti ar dažādiem defibrilatoru veidiem, kā arī tika apgūti soļi, kā sniegt palīdzību, izmantojot tikai paša rokas un elpināšanu.

Mācību laikā tika izskaidrota taktika pa soļiem – kā rīkoties glābējam, ja cilvēks slīkst, nepakļaujot riskam arī sevi. Demonstrēti varianti, kā satvert cietušo un noturēt uz ūdens, kā novietot cietušo, kad tas ir izvilkts no ūdens, vai tiek novietots laivā, vai uz plosta. Turpat demonstrēts, kā pareizi aplikt virvi, ja jāizmanto netradicionāli pieejami rīki un neradītu citas traumas. Skaidrota rīcība, kā novietot cietušo uz zemes, atkārtota secība pulsa un elpas kontrolei, svešķermeņa vai šķidruma izvadīšana no elpceļiem.

Tika atkārtots arī tas, ko māca pirmās palīdzības kursos –  kad jāuzņemas atbildība, ja esi pirmais, kas nonācis notikuma vietā, vai tas, kurš spēj reaģēt. Kā dot komandu citiem, kas var palīdzēt un samazināt laiku palīdzības sniegšanā, veidojot acu kontaktu ar konkrētu personu un dot norādījumus, secīgi izvērtēt vidi un pamanīt priekšmetus, kas var būt noderīgi glābšanas darbos un dot konkrētus uzdevumus. Šeit ļoti daudz tika uzsvērts laiks, katra sekunde, kas var būt izšķiroša personas glābšanā.

Valsts policijas amatpersonas atzīst, ka mācības bija nepieciešamas – to laikā tika atkārtotas pamazināšanas par pirmās palīdzības sniegšanu un palīdzības darbu organizēšanu, noskaidroti un iepazīti pirmās palīdzības nepieciešamie palīgmateriāli, kas būtu nepieciešami policijas tehniskā aprīkojumā.

Nida
Nida1

24.09.2021

Aizvadīta vēl viena tikšanās ar projekta Nr.LLI-441 “ONLY SAFE“ partneriem!

Aizvadītajā nedēļa notika projekta Nr. LLI-441 “ONLY SAFE!”, Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros, partneru attālināta tikšanās online platformā. Sapulcē piedalījās Palangas pilsētas Pašvaldības administrācija, kas ir projekta vadošais partneris, Liepājas pilsētas pašvaldības Policija un Komunālā pārvalde, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde, Neringas pašvaldības administrācija un Lietuvas ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvis.

Sapulcē katrs no projekta partneriem iepazīstināja ar to, cik liels darbs līdz šim ir ieguldīts projektā un kādas ir problēmas, ar kurām nākas saskarties. Visi atzina, ka šobrīd nav viegli veidot iepirkumus un iegādāties materiālās vērtības, jo cenas kustamiem un nekustamiem īpašumiem kā Latvijā, tā Lietuvā, ir pieaugušas.

Ņemot vērā dažādus noteiktus piesardzības aspektus, sapulcē tika plaši runāts par gaidāmajām apmācībām - glābšanas darbi uz ūdens, kuras notiks 29.septembrī Lietuvā, Neringā – Nidā. Tajās no Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes ir plānots, ka piedalīsies septiņi cilvēki.

 

attēls

 

28.07.2021

Ir noslēdzies iepirkums projekta LLI-441 “ONLY SAFE” ietvaros!

Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūra projekta LLI-441 “ONLY SAFE!”, Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros bija izsludinājusi atklātu konkursu “Apvidus automašīnas, kvadricikla un piekabju piegāde”. Konkurss ir noslēdzies un iepirkuma komisija, izvērtējot visus iesniegtos tehniskos un finanšu piedāvājumus, pieņēmusi lēmumu par atbilstošāko pretendentu apvidus automašīnu ar kravas kasti un piekabi – platformu iegādei. Kā jau jebkurā iepirkumā, arī šajā tika izvēlēts tehniskām prasībām atbilstošākais un finansiāli izdevīgākais piedāvājums. Savukārt iepirkumā par kvadracikla iegādi vēl noris izvērtēšana.

Jau informējām, ka projekta LLI-441 “ONLY SAFE!” kopīgais ieguvums būs pieredzes apmaiņa un glābēju mācības, kurās tiks papildinātas praktiskās zināšanas un iemaņas, kā arī nepieciešamā ekipējuma papildinājums, pildot dienesta pienākumus, kas atvieglos pašu dienesta darbu un pilnveidos to kapacitāti. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas savā rīcībā iegūs apvidus automašīnu ar piekabes āķi un piekabi, lai ātri un ērti varētu izņemt un pārvietot liela izmēra pierādījumus piekļūt objektiem grūti izbraucamās vietās, kā arī ceļu satiksmes negadījuma pierādījumu pārvietošana, patrulēšana, sabiedriskās kārtības nodrošināšana. Tiks iegūts arī kvadricikls un glābšanas piederumu komplekti.

29.01.2021

Turpinās aktīva darbība projekta "ONLY SAFE" ietvaros!

Pagājušā gada oktobrī jau informējām par to, ka Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde sadarbībā ar projekta vadošo partneri Palangas pilsētas Pašvaldības administrāciju, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi “Komunālā pārvalde”, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi “Liepājas pilsētas Pašvaldības policija, Neringas pašvaldības administrāciju un Lietuvas ugunsdzēsības un glābšanas dienestu uzsāka projektu LLI-441 “ONLY SAFE!”, Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros, kur mērķis ir uzlabot sabiedrisko pakalpojumu efektivitāti, stiprinot kapacitāti un sadarbību starp institūcijām Rietumu Lietuvas un Kurzemes reģionos.

Projekta ietvaros bija paredzētas virkne aktivitāšu, taču ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, šobrīd mācības un tikšanās klātienē ir atceltas, tāpēc jaunā projekta uzdevumi tiek pārrunāti attālināti, kā arī komunikācija starp projekta partneriem notiek elektroniskajā vidē. Šobrīd projektā notiek darbs pie iepērkamo preču tehnisko specifikāciju izstrādēm, kuras plānots iegādāties projekta laikā. Kā arī pie labvēlīgiem apstākļiem ceram uz klātienes semināriem tuvākā nākotnē.

Šobrīd svarīgi ir būt drošiem, veseliem, ko mēs sarakstē ar lietuviešu kolēģiem arī atgādinām un novēlām “stay safe, healthy and wealthy!”.

28.10.2020

Ir uzsākts projekts "LLI-441 “Cilvēku drošības uzlabošana Baltijas jūras piekrastē, izmantojot pārrobežu sadarbību starp Rietumu reģionu Lietuvā un Kurzemes reģionu Latvijā (ONLY SAFE!)””.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas sadarbībā ar Palangas pilsētas Pašvaldības administrāciju, kas ir vadošais partneris, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi “Komunālā pārvalde”, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi “Liepājas pilsētas Pašvaldības policija, Neringas pašvaldības administrāciju un Lietuvas ugunsdzēsības un glābšanas dienestu uzsāka projektu LLI-441 “ONLY SAFE!".

Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot sabiedrisko pakalpojumu efektivitāti, stiprinot kapacitāti un sadarbību starp institūcijām Rietumu Lietuvas un Kurzemes reģionos. Projekta mērķis ir uzlabot sadarbību un koordināciju starp institūcijām, kas atbildīgas par cilvēku drošību ūdenī, glābēju gatavību izmantojot mūsdienīgus glābšanas līdzekļus ikdienā. Līdz šim, ņemot vērā situāciju ar vīrusa izplatību pasaulē, Valsts policija ar projekta partneriem noturēja attālinātu tikšanos, proti, tiešsaistes sanāksmi, kurā tika apriesta projekta norise, aktivitātes un termiņi.

Rakstot projekta pieteikumu, katrs norādīja uz tām lietām, kuras konkrētajam dienestam vai pašvaldībai būtu noderīgas. Kopīgais ieguvums būs pieredzes apmaiņa un glābēju mācības, kurās tiks papildinātas praktiskās zināšanas un iemaņas, kā arī nepieciešamā ekipējuma papildinājums, pildot dienesta pienākumus, kas atvieglos pašu dienesta darbu un pilnveidos to kapacitāti. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas savā rīcībā iegūs apvidus automašīnu ar piekabes āķi lai ātri un ērti varētu izņemt un pārvietot liela izmēra pierādījumus,, kā arī ceļu satiksmes negadījuma pierādījumu pārvietošana, patrulēšana, sabiedriskās kārtības nodrošināšana. Tiks iegūts arī kvadricikls, piekabe un glābšanas piederumu komplekti.

Saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta datiem, 2018.gadā Latvijā no ūdenstilpnēm izcelti 118 cilvēki, 2019.gadā – 96, savukārt 2020.gadā līdz šim brīdim – 96. Iepriekšējos gados Kurzemes reģionā no ūdenstilpēm izcelts sekojošs bojāgājušu cilvēku skaits: 2017.gadā 13, 2018.gadā 21, bet 2019.gadā 24.

Projekta "LLI-441 “Cilvēku drošības uzlabošana Baltijas jūras piekrastē, izmantojot pārrobežu sadarbību starp Rietumu reģionu Lietuvā un Kurzemes reģionu Latvijā (ONLY SAFE!)”” ilgums ir 24 mēneši un tas tiek realizēts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Kopējais projekta finansējums ir 529 192,21 eiro, no kuriem 85% jeb 449 813,34 eiro finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Programmas mērķis ir sekmēt reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu.

Saite uz projekta lapu – https://latlit.eu/lli-441-increasing-people-safety-in-the-baltic-sea-through-cross-border-cooperation-in-the-western-lithuania-and-kurzeme-2/?fbclid=IwAR2xgajPYiyZey7ilvvh_q3FIbsaimvGrByyc71IyvPzxIZPKHnvBL_Ct0A

 

Only safe!