Interreg2

“Cilvēku drošības uzlabošana Baltijas jūras piekrastē, izmantojot pārrobežu sadarbību starp Rietumu reģonu Lietuvā un Kurzemes reģionu Latvijā”

“Increasing people safety in the Baltic Sea through cross-border cooperation in the Western Lithuania and Kurzeme”

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas sadarbībā ar Palangas pilsētas Pašvaldības administrāciju, kas ir vadošais partneris, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi “Komunālā pārvalde”, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi “Liepājas pilsētas Pašvaldības policija, Neringas pašvaldības administrāciju un Lietuvas ugunsdzēsības un glābšanas dienestu uzsāka projektu projektu LLI-441ONLY SAFE!"

Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot sabiedrisko pakalpojumu efektivitāti, stiprinot kapacitāti un sadarbību starp institūcijām Rietumu Lietuvas un Kurzemes reģionos. Projekta mērķis ir uzlabot sadarbību un koordināciju starp institūcijām, kas atbildīgas par cilvēku drošību ūdenī, glābēju gatavību izmantojot mūsdienīgus glābšanas līdzekļus ikdienā. Līdz šim, ņemot vērā situāciju ar vīrusa izplatību pasaulē, Valsts policija ar projekta partneriem noturēja attālinātu tikšanos, proti, tiešsaistes sanāksi, kurā tika apriesta projekta norise, aktivitātes un termiņi.

Rakstot projekta pieteikumu, katrs norādīja uz tām lietām, kuras konkrētajam dienestam vai pašvaldībai būtu noderīgas. Kopīgais ieguvums būs pieredzes apmaiņa un glābēju mācības, kurās tiks papildinātas praktiskās zināšanas un iemaņas, kā arī nepieciešamā ekipējuma papildinājums, pildot dienesta pienākumus, kas atvieglos pašu dienesta darbu un pilnveidos to kapacitāti. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas savā rīcībā iegūs apvidus automašīnu ar piekabes āķi lai ātri un ērti varētu izņemt un pārvietot liela izmēra pierādījumus,, kā arī ceļu satiksmes negadījuma pierādījumu pārvietošana, patrulēšana, sabiedriskās kārtības nodrošināšana. Tiks iegūts arī kvadricikls, piekabe un glābšanas piederumu komplekti.

Saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta datiem, 2018.gadā Latvijā no ūdenstilpnēm izcelti 118 cilvēki, 2019.gadā – 96, savukārt 2020.gadā līdz šim brīdim – 96. Iepriekšējos gados Kurzemes reģionā no ūdenstilpēm izcelts sekojošs bojāgājušu cilvēku skaits: 2017.gadā 13, 2018.gadā 21, bet 2019.gadā 24.

Projekta LLI-441 “Only safe!” ilgums ir 24 mēneši un tas tiek realizēts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Kopējais projekta finansējums ir 529 192,21 eiro, no kuriem 85% jeb 449 813,34 eiro finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Programmas mērķis ir sekmēt reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu.

Saite uz projekta lapu – https://latlit.eu/lli-441-increasing-people-safety-in-the-baltic-sea-through-cross-border-cooperation-in-the-western-lithuania-and-kurzeme-2/

10.11.2021

Valsts policija projekta LLI-441 “ONLY SAFE” ietvaros iegūst apvidus automašīnu

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas Liepājā lietošanā saņēma projekta LLI-441 “ONLY SAFE!” ietvaros iegūto apvidus automašīnu ar kravas kasti. Apvidus automašīna paredzēta izmantošanai, veicot glābšanas un meklēšanas pasākumus, kā arī medību kontrolei un patrulēšanai pludmalē, mežā, tāpat dodoties uz objektiem, kur ir grūti izbraucami ceļi. Automašīna paredzēta lietošanā ne tikai Liepājā, bet visā Kurzemes reģiona teritorijā. Kā jau jebkurā iepirkumā, arī šajā tika izvēlēts tehniskām prasībām atbilstošākais un finansiāli izdevīgākais piedāvājums.

 

Apvidus auto
apvidus auto12

06.10.2021
 

Šā gada 29.septembrī Lietuvā, Nidā norisinājās projekta LLI-441 “ONLY SAFE” partneru apmācības

Mācības bija ļoti labi organizētas un tajās tika izmantoti dažādi manekeni, lai rādītu atšķirību par palīdzības sniegšanu pieaugušajam un zīdainim, lielāka auguma cilvēkam vai grūtniecei. Dalībnieki tika iepazīstināti ar dažādiem defibrilatoru veidiem, kā arī tika apgūti soļi, kā sniegt palīdzību, izmantojot tikai paša rokas un elpināšanu.

Mācību laikā tika izskaidrota taktika pa soļiem – kā rīkoties glābējam, ja cilvēks slīkst, nepakļaujot riskam arī sevi. Demonstrēti varianti, kā satvert cietušo un noturēt uz ūdens, kā novietot cietušo, kad tas ir izvilkts no ūdens, vai tiek novietots laivā, vai uz plosta. Turpat demonstrēts, kā pareizi aplikt virvi, ja jāizmanto netradicionāli pieejami rīki un neradītu citas traumas. Skaidrota rīcība, kā novietot cietušo uz zemes, atkārtota secība pulsa un elpas kontrolei, svešķermeņa vai šķidruma izvadīšana no elpceļiem.

Tika atkārtots arī tas, ko māca pirmās palīdzības kursos –  kad jāuzņemas atbildība, ja esi pirmais, kas nonācis notikuma vietā, vai tas, kurš spēj reaģēt. Kā dot komandu citiem, kas var palīdzēt un samazināt laiku palīdzības sniegšanā, veidojot acu kontaktu ar konkrētu personu un dot norādījumus, secīgi izvērtēt vidi un pamanīt priekšmetus, kas var būt noderīgi glābšanas darbos un dot konkrētus uzdevumus. Šeit ļoti daudz tika uzsvērts laiks, katra sekunde, kas var būt izšķiroša personas glābšanā.

Valsts policijas amatpersonas atzīst, ka mācības bija nepieciešamas – to laikā tika atkārtotas pamazināšanas par pirmās palīdzības sniegšanu un palīdzības darbu organizēšanu, noskaidroti un iepazīti pirmās palīdzības nepieciešamie palīgmateriāli, kas būtu nepieciešami policijas tehniskā aprīkojumā.

Nida
Nida1

24.09.2021

Aizvadīta vēl viena tikšanās ar projekta Nr.LLI-441 “ONLY SAFE“ partneriem!

Aizvadītajā nedēļa notika projekta Nr. LLI-441 “ONLY SAFE!”, Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros, partneru attālināta tikšanās online platformā. Sapulcē piedalījās Palangas pilsētas Pašvaldības administrācija, kas ir projekta vadošais partneris, Liepājas pilsētas pašvaldības Policija un Komunālā pārvalde, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde, Neringas pašvaldības administrācija un Lietuvas ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvis.

Sapulcē katrs no projekta partneriem iepazīstināja ar to, cik liels darbs līdz šim ir ieguldīts projektā un kādas ir problēmas, ar kurām nākas saskarties. Visi atzina, ka šobrīd nav viegli veidot iepirkumus un iegādāties materiālās vērtības, jo cenas kustamiem un nekustamiem īpašumiem kā Latvijā, tā Lietuvā, ir pieaugušas.

Ņemot vērā dažādus noteiktus piesardzības aspektus, sapulcē tika plaši runāts par gaidāmajām apmācībām - glābšanas darbi uz ūdens, kuras notiks 29.septembrī Lietuvā, Neringā – Nidā. Tajās no Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes ir plānots, ka piedalīsies septiņi cilvēki.

 

attēls

 

28.07.2021

Ir noslēdzies iepirkums projekta LLI-441 “ONLY SAFE” ietvaros!

Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūra projekta LLI-441 “ONLY SAFE!”, Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros bija izsludinājusi atklātu konkursu “Apvidus automašīnas, kvadricikla un piekabju piegāde”. Konkurss ir noslēdzies un iepirkuma komisija, izvērtējot visus iesniegtos tehniskos un finanšu piedāvājumus, pieņēmusi lēmumu par atbilstošāko pretendentu apvidus automašīnu ar kravas kasti un piekabi – platformu iegādei. Kā jau jebkurā iepirkumā, arī šajā tika izvēlēts tehniskām prasībām atbilstošākais un finansiāli izdevīgākais piedāvājums. Savukārt iepirkumā par kvadracikla iegādi vēl noris izvērtēšana.

Jau informējām, ka projekta LLI-441 “ONLY SAFE!” kopīgais ieguvums būs pieredzes apmaiņa un glābēju mācības, kurās tiks papildinātas praktiskās zināšanas un iemaņas, kā arī nepieciešamā ekipējuma papildinājums, pildot dienesta pienākumus, kas atvieglos pašu dienesta darbu un pilnveidos to kapacitāti. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas savā rīcībā iegūs apvidus automašīnu ar piekabes āķi un piekabi, lai ātri un ērti varētu izņemt un pārvietot liela izmēra pierādījumus piekļūt objektiem grūti izbraucamās vietās, kā arī ceļu satiksmes negadījuma pierādījumu pārvietošana, patrulēšana, sabiedriskās kārtības nodrošināšana. Tiks iegūts arī kvadricikls un glābšanas piederumu komplekti.

 

Only safe!