Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  2022. gada jūlijā ir noslēdzies  Eiropas Savienības Iekšējā drošības fonda  2014-2020 Nacionālās programmas projekts “Tiesu ekspertīzes tehnisko iespēju un kapacitātes celšana prioritārajās jomās (2. posms)” (Nr.VP/IDF/2019/5) Projekta…
  Statuss:
  Īstenošanā
  EIROPAS SAVIENĪBA Iekšējās drošības fonds Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa (NKIM) darbības efektivitātei smagās un organizētās noziedzības apkarošanā nepieciešama vienota kompetento iestāžu pieeja un metodoloģija, kā arī vienots tehniskais…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Iekšlietu ministrijas Valsts policija sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru saskaņā ar 2019. gada 22. februāra noslēgto vienošanās Nr.VP/IDF/2018/6 no 2019. gada 25. februāra līdz 2022.gada 30.septembrim īsteno Eiropas Savienības…
  Statuss:
  Noslēdzies
  EIROPAS SAVIENĪBA Iekšējās drošības fonds   Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde, sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru, Lietuvas policijas Kriminālistikas centru, Igaunijas Tiesu Ekspertīžu…
  Statuss:
  Noslēdzies
  2018. gada 31. decembrī ir pabeigta Eiropas Savienības Iekšējā drošības fonda   2014.-2020.gada Nacionālās programmas projekta Nr. VP/IDF/2017/2 „Smagās un organizētās pārrobežu noziedzības apkarošanas stiprināšana un sadarbības veicināšana ar…
  Statuss:
  Noslēdzies
  EIROPAS SAVIENĪBA Iekšējās drošības fonds   Projekta nosaukums Valsts policijas kapacitātes pilnveidošana ar augsto tehnoloģju palīdzību izdarīto noziedzīgo nodarījumu prevencijā un apkarošanā Projekta identifikācijas numurs: VP…
  Statuss:
  Noslēdzies
  EIROPAS SAVIENĪBA Iekšējās drošības fonds     2018.gadā jūnijā ir noslēdzies  Eiropas Savienības Iekšējā drošības fonda  2014-2020 Nacionālās programmas projekts “Tiesu ekspertīzes tehnisko iespēju un kapacitātes…
  Statuss:
  Noslēdzies
  EIROPAS SAVIENĪBA  Iekšējās drošības fonds     IEKŠĒJĀS DROŠĪBAS FONDA 2014. – 2020.GADA PROGRAMMAS PROJEKTS NR. IC/IDF/2016/1  „Nacionālās otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmas un SIRENE datu-plūsmas…
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.09.2009.
  Projekts tiek īstenots ar Eiropas Komisijas Tiesību, brīvības un drošības direktorāta programmas "Noziedzības profilakse un apkarošana" atbalstu. With the support of the Prevention of Fight against Crime Programme European Commission – Directorate –…